Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych (Ebook)

  • Ebook
34,06 zł

W ebooku przedstawiono zadania, które spełniają systemy detekcji gazów. Opisano czynniki wpływające na dobór systemów do konkretnych warunków oraz zaprezentowano charakterystyki  stosowanych czujników.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Systemy detekcji gazów i par palnych umożliwiają wykrycie zagrożeń, zapobieganie powstawaniu atmosfer wybuchowych i stężeń toksycznych – przekraczających stężenia dopuszczalne dla zdrowia (NDS) ludzi. Skuteczność tych systemów zależy od odpowiedniego doboru, instalacji, kalibracji, okresowych zabiegów konserwacyjnych detektorów.
O możliwościach pomiarowych i przydatności do eksploatacji w określonym środowisku w głównej mierze decyduje rodzaj zastosowanego czujnika. W publikacj przedstawiono najczęście stosowane rodzaje detektorów i podano, do jakich celów są wykorzystwane, opisano ich cechy techniczne.
W przykładzie praktycznym podano wskazówki, jak zainstalować system detekcji wodoru w pomieszczeniach, w których ładowane są akumulatory kwasowe.

Więcej informacji
Product Name Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych (Ebook)
Symbol 1BN0036
ISBN 978-83-269-7209-6
Data wydania 19 mar 2018
Opis hasłowy detekcja gazów, strefy zagrożone wybuchem, detektory gazów
Korzyści dla Ciebie

Z ebooka dowiesz się:
- co trzeba wiedzieć o właściwościach gazów i par, by dobrać odpowiedni detektor
- gdzie, jaki detektor można zastosować,
- jak zainstalować system detekcji wodoru w pomieszczeniach, w których ładowane są akumulatory kwasowe

 

 

 

Grupa docelowa projektant instalacji elektrycznych, pomiarowiec, elektroinstalator
Liczba stron 22
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Praca zbiorowa

Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych
Czujniki katalityczne
Czujniki termokonduktometryczne
Czujniki absorpcyjne w podczerwieni (IR)
Czujniki półprzewodnikowe
Czujniki elektrochemiczne
Detektor fotojonizacyjny PID
Detektor jonizacji w płomieniu FID
Czujniki mikroprocesorowe
Jak uniknąć błędów w systemach detekcji gazów w pomieszczeniach do ładowania akumulatorów