Czego rodzice mogą wymagać od szkoły. Rodzice uczniów i ich uprawnienia (E-book)

  • Ebook
12,80 zł

W publikacji rodzice znajdą wskazówki, które pomogą zgodnie z przepisami pracować na rzecz szkoły w radzie klasowej oraz radzie rodziców.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja przeznaczona dla rodziców, których dzieci rozpoczną naukę we wrześniu. Podpowiada, jak pracować na rzecz szkoły, jaki status i uprawnienia ma rada rodziców i jaki wpływ mają rodzice na pracę dyrekcji szkoły i nauczycieli. Pokazuje, jak zgodnie z przepisami dokonywać wyboru do rady rodziców, w jakich sprawach interweniować i zabierać głos w sprawach dotyczących własnych dzieci, a także całej społeczności szkolnej.

Więcej informacji
Product Name Czego rodzice mogą wymagać od szkoły. Rodzice uczniów i ich uprawnienia (E-book)
Symbol 1BA0036
ISBN 978-83-269-3283-0
Data wydania 17 lip 2014
Opis hasłowy szkoła, dziecko idzie do szkoły, rodzice, rada rodziców, udział rodziców w pracy szkoły
Korzyści dla Ciebie

świadomość wpływu, jaki mają rodzice na pracę szkoły, znajomość zasad funkcjonoania rady rodziców wynikających z przepisów oświatowych, poznanie korzyści, jakie płyną z organizowania się rodziców do pracy na rzecz szkoły

Grupa docelowa rodzice
Format A4
Liczba stron 22
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Krzyżanowska
Autor Katarzyna Krysztofiak, ekspertka prawa oświatowego, autorka i redaktorka wielu publikacji oświatowych

Reprezentacja rodziców w szkole
Rady oddziałowe (klasowe) – warto podjąć aktywność
Rada rodziców i jej powoływanie – organizujemy działania na rzecz naszych dzieci
Kompetencje rady rodziców – rodzice uczestniczą w ważnych decyzjach
1. Składanie wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły
2. Uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki
3. Opiniowanie programu poprawy efektów pracy szkoły
4. Opiniowanie planu finansowego przygotowanego przez dyrektora szkoły na kolejny rok budżetowy
5. Gromadzenie funduszy ze składek rodziców
6. Opiniowanie działalności stowarzyszeń na terenie szkoły
7.Współdecydowanie w sprawach stroju jednolitego
8. Udział w komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły
9. Wnioskowanie o powołanie rady szkoły
10. Wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela
11. Opiniowanie dorobku nauczycieli za okres stażu