Koronawirus - czy wiesz już wszystko?

Czas pracy kierowców według nowych przepisów AETR (E-book)

  • Ebook
31,42 zł

Umowa AETR w Polsce wreszcie została dostosowana do jej aktualnego tekstu obowiązującego w pozostałych krajach. Oznacza to, że wszystkich kierowców i przewoźników obowiązują takie same regulacje w kwestii czasu jazdy, przerw i odpoczynków niezależnie od tego, czy przewóz będzie wykonywany tylko na terytorium UE, czy też z przekroczeniem jej granic.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

W Polsce czas pracy kierowców regulowany jest przez trzy akty prawne – ustawę o czasie pracy kierowców, rozporządzenie nr 561/2006 i umowę AETR. Ta ostatnia długo obowiązywała w przestarzałej formie. Jednak polska wersja umowy wreszcie została dostosowana do jej aktualnego tekstu obowiązującego w krajach będących jej stronami. Korzyścią płynącą z ujednolicenia przepisów umowy AETR jest przede wszystkim ich spójność. Teraz nie ma już wątpliwości, które regulacje należy stosować podczas wykonywania przewozów, ile trzeba mieć wykresówek, jak odbierać odpoczynki itd. To wpłynie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia pomyłek podczas kontroli.

Więcej informacji
Product Name Czas pracy kierowców według nowych przepisów AETR (E-book)
Symbol 1BZ0007
ISBN 978-83-269-3154-3
Data wydania 6 maj 2014
Opis hasłowy czas pracy kierowców, rozporządzenie nr 561/2006, umowa AETR, czas prowadzenia pojazdu, przerwy w prowadzeniu pojazdu, odpoczynek kieorwcy, odpoczynek dobowy, odpoczynek tygodniowy
Korzyści dla Ciebie
  • Dowiesz się, co daje ujednolicenie umowy AETR,
  • Będziesz poprawnie odbierał przerwy w prowadzeniu pojazdów,
  • Nie przekroczysz czasu jazdy,
  • Unikniesz kar za nieprzestrzeganie regulacji dotyczących czasu pracy,
  • Upewnisz się, czy dotyczy Cię wyłączenie ze stosowania przepisów.
Grupa docelowa kierowcy, przedsiębiorcy zatrudniający kierowców, właściciele firm transportowych, przewoźnicy, osoby rozliczające czas pracy kierowców
Format A4
Liczba stron 33
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Patrycja Wądołowska
Autor Katarzyna Laskowska-Woś, Łukasz Prasołek

Przepisy regulujące czas pracy kierowców ……………  str. 3
Ustawa o czasie pracy kierowców …………………….  str. 4
Rozporządzenie nr 561/2006 ………………………….  str. 6
Umowa AETR ………………………………………… str. 20