CASH FLOW. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych (E-book)

  • Ebook
50,37 zł

E-book jest zbiorem wiedzy o tym, jak prawidłowo prowadzić kontrolę przepływów pieniężnych. Eksperci krok po kroku opisują każdy z elementów Cash flow, omawiają jego cel oraz istotę. Poznasz najważniejsze wskaźniki finansowe oraz przekonasz się, jak można je wykorzystać w praktyce. 

Dostępność: W magazynie
Tytuł przykładowy
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Narzędziem, które najlepiej odzwierciedla kondycję finansową firmy jest Cash flow. Dane w nim zawarte nie są podatne na wpływ zastosowanych w jednostce metod wyceny aktywów i pasywów. Zatem raport ten pokazuje zdolność jednostki do generowania środków pieniężnych, źródła ich pochodzenia oraz kierunki wydatkowania. Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza odpowiedzi na pytania:

  • jakie obszary działalności generują najwięcej środków pieniężnych oraz
  • które segmenty działalności pochłaniają za dużo gotówki. 
Więcej informacji
Product Name CASH FLOW. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych (E-book)
Symbol 3AF0001
ISBN 978-83-269-5854-0
Data wydania 24 kwi 2017
Opis hasłowy cash flow, analiza finansowa, sprawozdanie finansowe, księgowanie dotacji, przepływy pieniężne, metody cash flow, wskaźniki finansowe, analiza rachunku
Korzyści dla Ciebie

Z tej publikacji dowiesz się, jak:

  • dokonać analizy strumieni pieniężnych,
  • prawidłowo przygotować rachunek przepływów pieniężnych,
  • ocenić kondycję finansową firmy i poprawić zarządzanie płynnością finansową.
Grupa docelowa księgowe
Liczba stron 75
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Renata Grochowska-Siudaj
Autor praca zbiorowa

Rozdział I. Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa
1.1. Czym jest Cash Flow 
1.2. Które jednostki mają obowiązek sporządzania Cash flow
1.3. Jakie są metody sporządzania Cash flow
1.4. Trzy podstawowe segmenty rachunku przepływów pieniężnych
1.5. Charakterystyka wariantów przepływów pieniężnych
1.6. Analiza pozioma i pionowa
1.7. Tablica dokonań finansowych przedsiębiorstwa
1.8. Cash flow a cykl życia przedsiębiorstwa
1.9. Zdarzenia związane z działalnością operacyjną
1.10. Księgowanie dotacji
1.11. Korekta wyniku o amortyzację
1.12. Odsetki i dywidendy niezwiązane z działalnością operacyjną
1.13. Prawidłowa zmiana stanu kapitału obrotowego
1.14. Zyski i straty dotyczące działalności inwestycyjnej
1.15. Działalność inwestycyjna
1.16. Działalność finansowa
Rozdział II. Analiza Cash flow a wskaźniki finansowe
Rozdział III. Analiza rachunku Cash Flow – case study