Wypadki przy pracy w najnowszym orzecznictwie (E-book)

  • Ebook
34,90 zł

Kwalifikacja zdarzeń wypadkowych nie zawsze jest prosta, gdyż ustawodawca nie wyjaśnił rozumienia pojęć składających się na definicję wypadku przy pracy. Orzecznictwo sądowe i doktryna pomagają we właściwym zakwalifikowaniu zdarzenia jako wypadek przy pracy.

 

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Pracownicy służby bhp dosyć często miewają wątpliwości związane z właściwą kwalifikacją zdarzeń wypadkowych. Wiadomo, że wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie), które nastąpiło w związku z pracą. Natomiast złożoność tej problematyki sprawia, że często nie do końca wiadomo, czy dane zdarzenie zakwalifikować jako wypadek przy pracy, czy też nie. Zawarte w tej publikacji orzecznictwo sądowe znacząco ułatwi kwalifikację zdarzeń oraz rozwieje wiele wątpliwości z tym związanych.

 

 

.

Więcej informacji
Nazwa produktu Wypadki przy pracy w najnowszym orzecznictwie (E-book)
Symbol 1BF0001
ISBN 978-83-269-2543-6
Data wydania 11 wrz 2013
Opis hasłowy wypadki przy pracy, orzecznictwo, postępowanie powypadkowe, świadczenia powypadkowe
Korzyści dla Ciebie

 Dowiesz się jak kwalifikować zdarzenia wypadkowe

  • przeczytasz o okolicznościach pozbawiających prawa do odszkodowania
  • zdobędziesz wiedzę z zakresu uznawania (nawet najdziwniejszych wypadków) zawypadki przy pracy
  • usyskasz pewność, czy prawidłowo zakwalifikowałeś wypadek i czy pracownik powinien mieć przyznane świadczenie powypadkowe
Grupa docelowa specjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp, właściciel
Format A4
Liczba stron 36
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Autor Aneta Mościcka

Spis treści

Wypadek podczas wykonywania funkcji społecznych nie jest wypadkiem przy pracy . 6

Wypadek przy pracy musi mieć związek ze stosunkiem pracy . 8

Funkcja społeczna, a więc nie ma stosunku pracy . 9

Samobójcza śmierć pracownika w czasie strajku ma związek z pracą . 9

Udział pracownika w strajku nie musi oznaczać zerwania związku z pracą . 10

Strajk nielegalny to nie wypadek przy pracy . 11

O uznaniu wypadku przy pracy decyduje związek z pracą. 13

Za wypadek przed rozpoczęciem pracy przysługuje odszkodowanie. 14

Miejscem zatrudnienia jest teren zakładu pracy . 16

Związek zdarzenia z pracą zachodzi dopiero z chwilą rozpoczęcia jej wykonywania . 16

Obowiązkiem pracodawcy jest odpowiedzialność za stan bhp w całym zakładzie pracy . 18

Przyczyną zdarzenia wypadkowego nie musi być praca. 18 Przekroczenie bramy zakładu kończy drogę do pracy. 19

Związek z pracą wyklucza załatwianie w pracy spraw prywatnych . 20

Jeśli choroba zawodowa nie była co najmniej współprzyczyną śmierci, odszkodowanie się nie należy . 20

Przyczyną zawału może być wykonywanie pracy w normalnych warunkach . 22

Praca nie była przyczyną, ale miała wpływ na rozmiar zawału. 24

Praca sama w sobie nie może być przyczyną wypadku . 24

Dla uznania wypadku przy pracy nie muszą jednocześnie wystąpić przyczyna i skutek . 25

Choroba alkoholowa nie wyklucza uznania zdarzenia za wypadek przy pracy . 26

Pracodawca ma obowiązki wobec pracownika z chorobą alkoholową. 28

Trudności dowodowe nie wykluczają uznania zdarzenia za wypadek przy pracy . 29

Pobicie pracownika w szatni jest wypadkiem przy pracy . 30

Spowodowanie wypadku przez kierowcę nie oznacza utraty prawa do świadczeń . 31

Odstąpienie od osobistego wykonywania obowiązków pracowniczych pozbawia odszkodowania . 32

Brak badań lekarskich może być przyczyną wypadku . 36