Wózki podnośnikowe w zakładzie – wymagania prawne, bezpieczeństwo (E-book)

 • Ebook
69,00 zł

Dzięki książce "Wózki podnośnikowe w zakładzie – wymagania prawne, bezpieczeństwo " dowiesz się:

 • kto może być operatorem wózka podnośnikowego,
 • jakie szkolenia bhp i badania lekarskie dotyczą operatora wózka,
 • jakie obowiązki ciążą na pracodawcy użytkującym wózki podnośnikowe,
 • jaką dokumentację należy prowadzić w związku z eksploatacją wózków,
 • jak powinien być zorganizowany transport z użyciem wózków podnośnikowych,
 • na jakie zagrożenia jest narażony operator wózka, a na jakie osoby uczestniczące w procesie prac transportowych.

 

 

Zamów: 22 518 28 27

Książka "Wózki podnośnikowe w zakładzie – wymagania prawne, bezpieczeństwo " przeznaczona jest dla pracowników służby bhp, pracodawców, osób kierujących pracownikami, społecznych inspektorów pracy oraz kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych.

W książce przedstawiono:

 • wymagania prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 
 • zgłaszanie wózków do dozoru technicznego,
 • uzyskiwanie kwalifikacji, uprawnień do kierowania wózkami,
 • warunki bezpiecznej eksploatacji wózków,
 • wymagania dotyczące instruktażu, oceny ryzyka zawodowego i instrukcji bhp operatora wózka.

Opracowanie zawiera przykładowe wzory:

 • formularzy, 
 • dokumentacji wymaganych przy eksploatacji wózków podnośnikowych, 
 • oceny ryzyka zawodowego, 
 • oraz instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dla stanowiska pracy kierowcy wózka.

 

 

.

Więcej informacji
Nazwa produktu Wózki podnośnikowe w zakładzie – wymagania prawne, bezpieczeństwo (E-book)
Symbol 3OH0034
ISBN 978-83-269-5938-7
Data wydania 1 cze 2017
Opis hasłowy wózki podnośnikowe, wózki widłowe
Korzyści dla Ciebie

Z publikacji dowiesz się:

 • kto może być operatorem wózka podnośnikowego,
 • jakie szkolenia bhp i badania lekarskie dotyczą operatora wózka,
 • jakie obowiązki ciążą na pracodawcy użytkującym wózki podnośnikowe,
 • jaką dokumentację należy prowadzić w związku z eksploatacją wózków,
 • jak powinien być zorganizowany transport z użyciem wózków podnośnikowych,
 • na jakie zagrożenia jest narażony operator wózka, a na jakie osoby uczestniczące w procesie prac transportowych.
Grupa docelowa służba bhp, pracodawca, kierowca wózka widlowego
Format A4
Liczba stron 100
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Lesław Zieliński
Wstęp 
Rozdział 1. Wózki, rodzaje, dane techniczne
1.1.  Rodzaje wózków i definicje
1.2.   Parametry techniczne wózków podnośnikowych
1.3.   Udźwig wózka podnośnikowego
1.4.   Tabliczka znamionowa 
Rozdział 2. Kwalifikacje osób obsługujących i osób konserwujących wózki  podnośnikowe z napędem silnikowym
2. 1.   Informacje wstępne
2.2. Uzyskanie kwalifikacji do obsługi wózków
2.3. Szkolenia (kursy) na uzyskanie kwalifikacji do obsługi wózków z napędem 
2.4. silnikowym
2.5. Kwalifikacje do obsługi i konserwacji wózków podnośnikowych uzyskane w innym
kraju UE 
2.6. Wydawanie imiennych zezwoleń
2.7. Badania lekarskie (w tym psychofizyczne) obsługujących wózki podnośnikowe 
2.8. Kwalifikacje konserwatora wózków podnośnikowych
2.9. Cofnięcie uprawnień 
Rozdział 3.  Wyposażenie podstawowe i osprzęt wózków podnośnikowych 
3.1. Wyposażenie wózka związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy  
3.1. Osprzęt do wózków podnośnikowych - przykłady
Rozdział 4.  Urząd Dozoru Technicznego a wózki podnośnikowe
4.1. Informacje o dozorze technicznym 
4.2. Wózki jezdniowe podlegające dozorowi technicznemu
4.3. Dozór techniczny nad wózkami podnośnikowymi 
4.4. Rejestracja wózka podnośnikowego w jednostce UDT
4.5. Badania odbiorcze wózków
4.6. Badania eksploatacyjne wózków - okresowe i doraźne
4.7. Wyrejestrowanie wózka z ewidencji oddziału UDT 
Rozdział 5.  Dokumentacja dotycząca eksploatacji wózków podnośnikowych
5.1.   Dokumentacja wózków jezdniowych - wiadomości ogólne
5.2.   Prowadzenie Książki Pracy Wózka
5.3.   Prowadzenie Dziennika Konserwacji Wózka 
5.4.   Pozostała dokumentacja
  
Rozdział 6.   Obsługa techniczna wózków podnośnikowych
6.1.   Przeglądy, naprawy, remonty wózków
6.2.   Modernizacje, przeróbki wózków podnośnikowych 
6.3.   Parkowanie wózków
6.4.   Ładowanie akumulatorów 
6.5.   Obsługa butli i instalacji gazowej w wózkach 
Rozdział 7.  Drogi, zasady transportu w zakładzie
7.1. Wymagania i wyznaczanie oraz oznakowanie dróg, ramp w zakładzie
7.2. Zasady - regulamin transportu w zakładzie
7.3. Używanie wózków z napędem spalinowym w pomieszczeniach 
7.4. Jazda wózkiem podnośnikowym po drodze publicznej
Rozdział 8. Transport i magazynowanie
8.1.   Zasady magazynowania materiałów
8.2.   Zasady transportu ładunków wózkami podnośnikowymi
8.3. Załadunek i rozładunek pojazdów
8.4. Transport wózkami podnośnikowymi materiałów niebezpiecznych 
8.5. Przewożenie lub podnoszenie osób za pomocą wózków podnośnikowych
Rozdział 9.  Czynności realizowane przez operatora podczas eksploatacji wózka  podnośnikowego 
9.1.   Czynności obsługującego wózek podnośnikowy w czasie pracy
9.2. Zagrożenia
9.3. Czynności niedozwolone
9.4. Wyposażenie operatorów w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony  indywidualnej
9.6. Ergonomia na stanowisku operatora wózka  
9.7. Kontrole bezpieczeństwa pracy wózków podnośnikowych  
9.8. Instruktaż stanowiskowy operatora wózka podnośnikowego – wymagania
9.9. Ocena ryzyka zawodowego operatora wózka podnośnikowego – wymagania
9.10. Stanowiskowa instrukcja bhp operatora wózka podnośnikowego – wymagania
Załączniki 
1. Wybrane akty prawne związane z eksploatacją jezdniowych wózków podnośnikowych
2. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji 
3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu 
4. Imienne zezwolenie na obsługę wózków
5. Wniosek o przeprowadzenie badania odbiorczego jezdniowego wózka + załącznik do wniosku
6. Wniosek o skreślenie urządzenia z ewidencji UDT
7. Książka pracy wózka
8. Dziennik konserwacji wózka
9. Przykładowe znaki bezpieczeństwa