BHP

Produkty 1-12 z 51

Ustaw kierunek malejący
Strona

Produkty 1-12 z 51

Ustaw kierunek malejący
Strona

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to powszechnie używana nazwa, która określa zasady dotyczące bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. To jednak nie wszystko, co wchodzi w zakres BHP. Książki z tej dziedziny poruszają również zagadnienia ze sfery ergonomii, medycyny i ekonomiki pracy czy technicznego jej bezpieczeństwa.

Czy bezpieczeństwo i higiena pracy są zachowane na odpowiednim poziomie, sprawdza Państwowa Inspekcja Pracy - stoi ona na straży przestrzegania wymagań zawartych w Dziale X Kodeksu Pracy. Nie można jednak pominąć także innych rozporządzeń, w tym Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskich Norm, które również pokrótce omawia każda ogólna książka do BHP.

Czego dotyczy kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? Po pierwsze warunków, po drugie stanu technicznego pomieszczeń jej wykonywania, oświetlenia, maszyn i wszelkich innych urządzeń, po trzecie miejsc higieniczno-sanitarnych. Dokonywana jest również całościowa ocena ochrony pracowników i zaopatrzenia ich w niezbędne do pracy materiały. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, PIP może wystąpić o zastosowanie kar porządkowych związanych z nieprzestrzeganiem przez pracodawcę zasad BHP. Książki, jakie znajdziesz w naszej ofercie, pomogą Ci tego uniknąć.

Kto powinien wiedzieć wszystko o BHP? Książki, w których znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy każdy pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpieczeństwa i higieny pracy. Książka dotycząca BHP podkreśla, że są to nie tylko działania z zakresu przygotowania stanowiska pracy i wyposażenia pracownika, ale również skierowanie go na szkolenie (każdy pracownik powinien mieć w ręce książkę do BHP!), na badania lekarskie, a także terminowe wypłacanie wynagrodzenia, dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz wystawianie w razie potrzeby świadectwa pracy.

Książka BHP dotyczy jednak nie tylko pracodawców, ale i przedsiębiorców niebędących pracodawcami, jeśli organizują oni pracę osobom fizycznym na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osobom prowadzącym na własny rachunek działalność gospodarczą. W naszych publikacjach znajdziesz również zasady powoływania organów, które powinny nadzorować spełnianie wszystkich stawianych pracodawcom wymogów BHP.

W przedsiębiorstwie do 100 osób wystarczy powierzyć wykonywanie zadań z zakresu BHP zatrudnianemu pracownikowi lub innemu specjaliście spoza zakładu. Gdy z kolei masz w swojej firmie więcej niż 100 pracowników, musisz utworzyć służbę BHP, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne, a w przypadku przekroczenia liczby 250 pracowników - powołać komisję bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli więc jesteś szefem, wyznaczonym do nadzoru pracownikiem lub specjalistą albo wchodzisz w skład służby czy komisji ds. BHP, musisz mieć w małym palcu wszystko z kategorii: bezpieczeństwo i higiena pracy. Książka teoretyczna to nie wszystko - dlatego u nas otrzymasz także praktyczne wskazówki!

Co daje Ci książka do BHP?

Szkolenia i instrukcje - obie te kategorie znajdziesz w naszym dziale BHP. Ebook to wygodna forma, którą możesz rozesłać także wszystkim pracownikom; tradycyjna papierowa książka BHP będzie natomiast leżeć na Twoim biurku, byś mógł mieć ją zawsze pod ręką. W Fabryce Wiedzy posiadamy szczegółowe instruktaże BHP do pracy m.in. magazyniera, handlowca, osoby sprzątającej czy zbrojarza-betoniarza, a także innych specjalistów, jak np. kelner, piekarz, monter, kasjer czy operator pilarki łańcuchowej. Z naszych publikacji dowiesz się również, jakie zasady należy spełnić w przypadku maszyn i substancji niebezpiecznych - co należy zapewnić pracowników, by postąpić zgodnie z wszelkimi prawnymi wymogami.

Książka do BHP musi również uwzględniać zwolnienia ze szkoleń okresowych, a także sposoby działania w chwili wypadku pracownika. W naszej księgarni znajdziesz także publikacje z praktycznymi ćwiczeniami, które pozwolą Ci zweryfikować organizację i warunki ewakuacji w danym podmiocie gospodarczym oraz podpowiedzą Ci, w jaki sposób przeprowadzić prawidłową ocenę ryzyka zawodowego na danym stanowisku oraz jak wypłacić zadośćuczynienie pracownikowi. Wyjaśnią one również, co wspólnego ma RODO z kwestiami bezpieczeństwa.

Dowiedz się wszystkiego z zakresu BHP. Ebook lub papier czekają na Ciebie!

W jakiej formie dostaniesz u nas materiały dotyczące BHP? Ebook i książka tradycyjna to nie wszystko. Poradniki i wzory dokumentów posiadamy również w wersji na płytach CD, które kompletowane są w jednej paczce razem z formą papierową. Koszt dostawy zależy tylko i wyłącznie od wybranej przez Ciebie formy przesyłki, niezależnie od tego, w jakiej części kraju się znajdujesz.