PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat

69,00 zł

Nałożone ustawowo obowiązki związane z prowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych dotyczyć będą prawie wszystkich pracodawców, a wdrożenie nowego rozwiązania będzie miało charakter etapowy. W pierwszej kolejności - już od 1 lipca 2019 roku - dotyczyć będzie największych firm, zatrudniających co najmniej 250 osób, by od 2021 roku objąć praktycznie wszystkie podmioty zatrudniające. Książka będzie stanowiła pomoc dla osób odpowiedzialnych za operacyjne wdrożenie PPK w przedsiębiorstwie oraz menedżerów zarządzających firmami i budującymi zespoły pracownicze.

 

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) będzie jednym z najważniejszych wyzwań dla pracodawców w najbliższych latach. Powszechny charakter nowego sytemu długoterminowego oszczędzania zakłada, że PPK skierowane zostaną do większości osób zatrudnionych.

Publikacja „PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat”, pozwoli uzyskać odpowiedź na najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrożenia i obsługi pracowniczych planów kapitałowych, a także poprowadzi pracodawcę przez meandry nowego sposobu oszczędzania w Polsce.

Więcej informacji
Product Name PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat
ISBN 978-83-269-8267-5
Data wydania 30 kwi 2019
Symbol UOB0257
Opis hasłowy PPK, pracownicze plany kapitałowe, tworzenie PPK, wdrożenie PPK, wpłaty na PPK, składki na PPK, ustawa o PPK, pracodawcy, podmioty zatrudniające, uczestnicy PPK, sankcje PPK, wypłata środków zgromadzonych w PPK
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji:

  • poznasz zasady i terminy wdrożenia PPK przez pracodawcę;
  • dowiesz się, jakie skutki mogą wiązać się z brakiem realizacji obowiązków ustawowych;
  • sprawdzisz, jakie obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne wiążą się z prowadzeniem PPK;
  • poznasz zasady wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK
Grupa docelowa kadrowa, menedżer HR, specjalista ds. personalnych, specjalista ds. płac
Format B5
Liczba stron 132
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor dr Antoni Kolek, dr Marcin Wojewódka, Oskar Sobolewski

Rozdział 1.

Obowiązek tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Zasady funkcjonowania systemu PPK

 

„Etapowy” proces wprowadzania PPK

Obowiązek tworzenia a dobrowolność oszczędzania w ramach PPK

Podmioty, które nie mają obowiązku tworzenia PPK

PPE jako alternatywa dla PPK

Kogo wliczamy do osób zatrudnionych

Źródła finansowania PPK , czyli wpłaty i dopłaty

Prywatny charakter środków i dziedziczenie

 

Rozdział 2. Przesłanki i procedura wyboru instytucji finansowej

 

Jak rozumieć kryteria wyboru instytucji finansowej

Należy porozumieć się z przedstawicielstwem zatrudnionych

Zmiana instytucji finansowej zarządzającej PPK

 

Rozdział 3. Zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

 

Terminy istotne dla podmiotu zatrudniającego

Umowa o zarządzenie PPK

Umowa o prowadzenie PPK

Kiedy można wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK

 

Rozdział 4. Naliczanie i ro zliczanie wpłat do PPK

 

Wpłaty osoby zatrudnionej

Składka podmiotu zatrudniającego

Wpłata powitalna i dopłaty roczne

Podstawa naliczenia wpłat na PPK

Dokonywanie wpłat na PPK

 

Rozdział 5. Obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne podmiotu zatrudniającego

 

Informowanie o warunkach uczestnictwa w PPK

Zapisanie do PPK pracownika nowo zatrudnionego

Informacja o zamiarze dokonania wypłaty transferowej

Obowiązki informacyjne wobec osób w wieku 55−70 lat

Zmiana instytucji finansowej

Rezygnacja z uczestnictwa w PPK

Obowiązki informacyjne uczestników PPK

Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych

 

Rozdział 6. Sankcje w PPK

 

Brak zawarcia umowy o zarządzanie PPK w odpowiednim terminie

Niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków związanych z tworzeniem i prowadzeniem PPK

Zniechęcanie do uczestnictwa w PPK

Informowanie o warunkach uczestnictwa w PPK

3 lata pozbawienia wolności za PPK

Nowe uprawnienia PIP

 

Rozdział 7. Udział cudzoziemców w PPK

 

Obywatele państw UE

Obcokrajowcy spoza UE

Obcokrajowcy, którzy nie będą podlegać PPK

Możliwość rezygnacji i zakończenie współpracy z cudzoziemcem a PPK

 

Rozdział 8. Zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK

 

Wypłaty na etapie akumulacji

- Wypłata w przypadku poważnego zachorowania

- Wypłata transferowa

- Wypłata na cele mieszkaniowe

- Zwrot

 

Wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia

- Wypłata środków

- Świadczenie małżeńskie

- Wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń na świadczenie okresowe lub dożywotnie

 

Dziedziczenie i rozwód a PPK

 

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Umowa o zarządzanie PPK Rozdział 2. Umowa o zarządzanie PPK

Rozdział 3 Umowa o prowadzenie PPK

Rozdział 4 Wpłaty dokonywane do PPK

Rozdział 5 Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK

Rozdział 6 Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK

Rozdział 7 Koszty zarządzania PPK

Rozdział 8 Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

Rozdział 9 Wyznaczona instytucja finansowa

Rozdział 10 Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

Rozdział 11 Portal PPK

Rozdział 12 Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Rozdział 13 Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK

Rozdział 14 Łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w których lokowane są środki gromadzone w PPK, oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami

Rozdział 15 Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK

Rozdział 16 Przepisy karne

Rozdział 17 Zmiany w przepisach

Rozdział 18 Przepisy przejściowe i końcowe