PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat

69,00 zł

 

Nałożone ustawowo obowiązki związane z prowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych dotyczyć będą prawie wszystkich pracodawców, a wdrożenie nowego rozwiązania będzie miało charakter etapowy i w pierwszej kolejności już od 1 lipca 2019 roku dotyczyć będzie największych firm, zatrudniających co najmniej 250 osób, by od 2021 roku objąć praktycznie wszystkie podmioty zatrudniające. Książka będzie stanowła pomoc zarówno osobom odpowiedzialnym za operacyjne wdrożenie PPK w przedsiębiorstwie, jak i menedżerom zarządzającym firmom i budującym zespoły pracownicze.

 

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) będzie jednym z najważniejszych wyzwań dla pracodawców w najbliższych latach. Powszechny charakter nowego sytemu długoterminowego oszczędzania zakłada, że PPK skierowane zostaną do większości osób zatrudnionych.

Publikacja „PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat”, pozwoli uzyskać odpowiedź na najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrożenia i obsługi pracowniczych planów kapitałowych, a także poprowadzi pracodawcę przez meandry nowego sposobu oszczędzania w Polsce.

Więcej informacji
Product Name PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat
ISBN 978-83-269-8267-5
Data wydania 30 kwi 2019
Symbol UOB0257
Opis hasłowy PPK, pracownicze plany kapitałowe, tworzenie PPK, wdrożenie PPK, wpłaty na PPK, składki na PPK, ustawa o PPK, pracodawcy, podmioty zatrudniające, uczestnicy PPK, sankcje PPK, wypłata środków zgromadzonych w PPK
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji:

  • poznasz zasady i terminy wdrożenia PPK przez pracodawcę;
  • dowiesz się, jakie skutki mogą wiązać się z brakiem realizacji obowiązków ustawowych;
  • sprawdzisz, jakie obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne wiążą się z prowadzeniem PPK;
  • poznasz zasady wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK
Grupa docelowa kadrowa, menedżer HR, specjalista ds. personalnych, specjalista ds. płac
Format B5
Liczba stron 132
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor dr Antoni Kolek, dr Marcin Wojewódka, Oskar Sobolewski

Rozdział 1.

Obowiązek tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Zasady funkcjonowania systemu PPK

 

„Etapowy” proces wprowadzania PPK

Obowiązek tworzenia a dobrowolność oszczędzania w ramach PPK

Podmioty, które nie mają obowiązku tworzenia PPK

PPE jako alternatywa dla PPK

Kogo wliczamy do osób zatrudnionych

Źródła finansowania PPK , czyli wpłaty i dopłaty

Prywatny charakter środków i dziedziczenie

 

Rozdział 2. Przesłanki i procedura wyboru instytucji finansowej

 

Jak rozumieć kryteria wyboru instytucji finansowej

Należy porozumieć się z przedstawicielstwem zatrudnionych

Zmiana instytucji finansowej zarządzającej PPK

 

Rozdział 3. Zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

 

Terminy istotne dla podmiotu zatrudniającego

Umowa o zarządzenie PPK

Umowa o prowadzenie PPK

Kiedy można wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK

 

Rozdział 4. Naliczanie i ro zliczanie wpłat do PPK

 

Wpłaty osoby zatrudnionej

Składka podmiotu zatrudniającego

Wpłata powitalna i dopłaty roczne

Podstawa naliczenia wpłat na PPK

Dokonywanie wpłat na PPK

 

Rozdział 5. Obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne podmiotu zatrudniającego

 

Informowanie o warunkach uczestnictwa w PPK

Zapisanie do PPK pracownika nowo zatrudnionego

Informacja o zamiarze dokonania wypłaty transferowej

Obowiązki informacyjne wobec osób w wieku 55−70 lat

Zmiana instytucji finansowej

Rezygnacja z uczestnictwa w PPK

Obowiązki informacyjne uczestników PPK

Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych

 

Rozdział 6. Sankcje w PPK

 

Brak zawarcia umowy o zarządzanie PPK w odpowiednim terminie

Niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków związanych z tworzeniem i prowadzeniem PPK

Zniechęcanie do uczestnictwa w PPK

Informowanie o warunkach uczestnictwa w PPK

3 lata pozbawienia wolności za PPK

Nowe uprawnienia PIP

 

Rozdział 7. Udział cudzoziemców w PPK

 

Obywatele państw UE

Obcokrajowcy spoza UE

Obcokrajowcy, którzy nie będą podlegać PPK

Możliwość rezygnacji i zakończenie współpracy z cudzoziemcem a PPK

 

Rozdział 8. Zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK

 

Wypłaty na etapie akumulacji

- Wypłata w przypadku poważnego zachorowania

- Wypłata transferowa

- Wypłata na cele mieszkaniowe

- Zwrot

 

Wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia

- Wypłata środków

- Świadczenie małżeńskie

- Wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń na świadczenie okresowe lub dożywotnie

 

Dziedziczenie i rozwód a PPK

 

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Umowa o zarządzanie PPK Rozdział 2. Umowa o zarządzanie PPK

Rozdział 3 Umowa o prowadzenie PPK

Rozdział 4 Wpłaty dokonywane do PPK

Rozdział 5 Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK

Rozdział 6 Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK

Rozdział 7 Koszty zarządzania PPK

Rozdział 8 Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

Rozdział 9 Wyznaczona instytucja finansowa

Rozdział 10 Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

Rozdział 11 Portal PPK

Rozdział 12 Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Rozdział 13 Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK

Rozdział 14 Łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w których lokowane są środki gromadzone w PPK, oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami

Rozdział 15 Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK

Rozdział 16 Przepisy karne

Rozdział 17 Zmiany w przepisach

Rozdział 18 Przepisy przejściowe i końcowe