PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat

Cena promocyjna 43,26 zł Regular Price 72,90 zł

Nałożone ustawowo obowiązki związane z prowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych dotyczyć będą prawie wszystkich pracodawców. Wdrożenie nowego rozwiązania ma charakter etapowy i w pierwszej kolejności, od 1 lipca 2019 roku objęło największe firmy, zatrudniające co najmniej 250 osób, by od 2021 roku dotyczyć już wszystkie podmioty zatrudniające. Książka będzie stanowła pomoc zarówno osobom odpowiedzialnym za operacyjne wdrożenie PPK w przedsiębiorstwie, jak i menedżerom zarządzającym firmom i budującym zespoły pracownicze.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla pracodawców w najbliższych latach. Powszechny charakter nowego sytemu długoterminowego oszczędzania zakłada, że PPK skierowane zostaną do większości osób zatrudnionych. Publikacja „PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat”, pozwoli uzyskać odpowiedź na najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrożenia i obsługi pracowniczych planów kapitałowych, a także poprowadzi pracodawcę przez meandry nowego sposobu oszczędzania w Polsce.

Więcej informacji
Product Name PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat
ISBN 978-83-269-8826-4
Data wydania 18 gru 2019
Symbol UOB0287
Opis hasłowy PPK, pracownicze plany kapitałowe, tworzenie PPK, wdrożenie PPK, wpłaty na PPK, składki na PPK, ustawa o PPK, pracodawcy, podmioty zatrudniające, uczestnicy PPK, sankcje PPK, wypłata środków zgromadzonych w PPK
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji:

- poznasz zasady i terminy wdrożenia PPK przez pracodawcę;

- dowiesz się, jakie skutki mogą wiązać się z brakiem realizacji obowiązków ustawowych;

- sprawdzisz, jakie obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne wiążą się z prowadzeniem PPK;

- poznasz zasady wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK

Grupa docelowa kadrowa, menedżer HR, specjalista ds. personalnych, specjalista ds. płac
Format B5
Liczba stron 132
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Magdalena Urbańska
Autor dr Antoni Kolek, dr Marcin Wojewódka, Oskar Sobolewski

Spis treści

Rozdział 1.
Obowiązek tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Zasady funkcjonowania systemu PPK

Etapowy proces wprowadzania PPK
Obowiązek tworzenia a dobrowolność oszczędzania w ramach PPK
Podmioty, które nie mają obowiązku tworzenia PPK
PPE jako alternatywa dla PPK
Kogo wliczamy do osób zatrudnionych
Źródła finansowania PPK , czyli wpłaty i dopłaty
Prywatny charakter środków i dziedziczenie

Rozdział 2. Przesłanki i procedura wyboru instytucji finansowej

Jak rozumieć kryteria wyboru instytucji finansowej
Należy porozumieć się z przedstawicielstwem zatrudnionych
Zmiana instytucji finansowej zarządzającej PPK

Rozdział 3. Zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

Terminy istotne dla podmiotu zatrudniającego
Umowa o zarządzanie PPK
Umowa o prowadzenie PPK
Kiedy można wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK

Rozdział 4. Naliczanie i ro zliczanie wpłat do PPK

Wpłaty osoby zatrudnionej
Składka podmiotu zatrudniającego
Wpłata powitalna i dopłaty roczne
Podstawa naliczenia wpłat na PPK
Dokonywanie wpłat na PPK

Rozdział 5. Obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne podmiotu zatrudniającego

Informowanie o warunkach uczestnictwa w PPK
Zapisanie do PPK pracownika nowo zatrudnionego
Informacja o zamiarze dokonania wypłaty transferowej
Obowiązki informacyjne wobec osób w wieku 55−70 lat
Zmiana instytucji finansowej
Rezygnacja z uczestnictwa w PPK
Obowiązki informacyjne uczestników PPK
Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych

Rozdział 6. Sankcje w PPK

Brak zawarcia umowy o zarządzanie PPK w odpowiednim terminie
Niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków związanych z tworzeniem i prowadzeniem PPK
Zniechęcanie do uczestnictwa w PPK
Informowanie o warunkach uczestnictwa w PPK
3 lata pozbawienia wolności za PPK
Nowe uprawnienia PIP

Rozdział 7. Udział cudzoziemców w PPK

Obywatele państw UE
Obcokrajowcy spoza UE
Obcokrajowcy, którzy nie będą podlegać PPK
Możliwość rezygnacji i zakończenie współpracy z cudzoziemcem a PPK

Rozdział 8. Zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK

Wypłaty na etapie akumulacji
- Wypłata w przypadku poważnego zachorowania
- Wypłata transferowa
- Wypłata na cele mieszkaniowe
- Zwrot

Wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia
- Wypłata środków
- Świadczenie małżeńskie
- Wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń na świadczenie okresowe lub dożywotnie

Dziedziczenie i rozwód a PPK

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Umowa o zarządzanie PPK Rozdział 2. Umowa o zarządzanie PPK
Rozdział 3 Umowa o prowadzenie PPK
Rozdział 4 Wpłaty dokonywane do PPK
Rozdział 5 Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
Rozdział 6 Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK
Rozdział 7 Koszty zarządzania PPK
Rozdział 8 Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
Rozdział 9 Wyznaczona instytucja finansowa
Rozdział 10 Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
Rozdział 11 Portal PPK
Rozdział 12 Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
Rozdział 13 Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK
Rozdział 14 Łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w których lokowane są środki gromadzone w PPK, oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami
Rozdział 15 Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK
Rozdział 16 Przepisy karne
Rozdział 17 Zmiany w przepisach
Rozdział 18 Przepisy przejściowe i końcowe