Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2019/2020

69,00 zł

Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika i przysługujących mu zasiłków.Stanowi cenne źródło wiedzy dla pracowników kadr i płac w firmach.

 

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Pomniejszanie wynagrodzenia za pracę (odliczanie i potrącanie konkretnych kwot) jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych ustawowo.

Pracodawca dokonując potrącenia w innych sytuacjach niż te uregulowane prawnie, naraża się na roszczenie podwładnego o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika.

Potrącenie następuje poprzez odliczenie konkretnych należności i rozdysponowanie ich zgodnie z przepisami lub dyspozycją pracownika. Potrącenia mogą dotyczyć zarówno wynagrodzeń za pracę, jak i innych przychodów (np.zasiłków), które są przekazywane za pośrednictwem pracodawcy pracownikom, zleceniobiorcom lub innym osobom.

Potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonuje się według ściśle ustalonej kolejności (art. 87 § 2 kp). Pierwszeństwo w zaspokojeniu z wynagrodzenia za pracę mają świadczenia alimentacyjne. Następnie potrąceniu podlegają sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, na pokrycie należności innych niż alimentacyjne, a w dalszej kolejności – odpowiednio udzielone pracownikowi zaliczki i kary pieniężne.

Więcej informacji
Nazwa produktu Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2019/2020
ISBN 978-83-269-8397-9
Data wydania 13 cze 2019
Symbol UOB0259
Opis hasłowy Wynagrodzenie pracownika, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, potrącenia alimentacyjne, potrącenia niealimentacyjne, zaliczka na poczet wynagrodzenia, kary pieniężne, zgoda na potrącenia z wynagrodzenia, potrącenia z diet, orzecznictwo SN, GIP, inter
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji każdy zainteresowany: 

uporządkuje i poszerzy wiedzę na temat aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących potrąceń z wynagrodzenia pracownika,

dowie się jakich potrąceń można dokonać bez zgody pracownika,

jaka obowiązuje ochrona wynagrodzenia przed potrąceniem,

czy potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia brutto czy netto,

jak poprawnie odliczać należności alimentacyjne, niealimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

na jakiej zasadzie pracodawca może potrącić zawyżoną wypłatę wynagrodzenia,

wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę,

które kwoty są niepotrącalne, mimo pisemnej zgody pracownika,

jaka jest kolejność i granice potrąceń ustawowych,

jaki wpływ na kwoty potrąceń mają wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,

jakie przepisy i zasady obowiązują przy egzekucji świadczeń pieniężnych z zasiłków chorobowych i macierzyńskich,

jaka jest kwota wolna od potrąceń z tych świadczeń.

Grupa docelowa Pracodawcy, specjaliści ds. kadr i płac
Format B5
Liczba stron 124
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Mariusz Pigulski