FabrykaWiedzy.com
Postępowanie sądowoadministracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie sądowoadministracyjne

Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowadministracyjnego, wprowadzonego ustawami – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Książka została opracowana przede wszystkim z myślą o studentach prawa i administracji wszelkich typów szkół wyższych, które w programach studiów przewidują ten przedmiot. Stanowi cenną pomoc m.in. dla: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników organów administracji publicznej, którym – w związku z wykonywanym zawodem – znajomość postępowania sądowoadministracyjnego jest nieodzowna.W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć z indeksu.Prof. dr hab. Tadeusz Woś – kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wy-dziale Prawa i Administracji UJ. Wybitny specjalista problematyki postępowania sądowo-administracyjnego, autor pierwszego w Polsce podręcznika z tej dziedziny. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad sto publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego i gospodarki nieruchomościami (monografii, rozpraw, podręczników, artykułów, glos do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego).Dr hab. Hanna Knysiak-Molczyk – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, w tym monografii na temat uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.Dr hab. Marta Romańska – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz sędzia Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej. Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego i cywilnego, m.in. dotyczących wykonywania oraz skuteczności orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.

69,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułPostępowanie sądowoadministracyjne
ISBN9788327800756
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron392
WydawcaLexisNexis
KategoriaAdministracyjne
69,00 zł

brutto

Reklama
pixel