FabrykaWiedzy.com
Postępowanie cywilne Kazusy
Postępowanie cywilne Kazusy

Postępowanie cywilne Kazusy

Postępowanie cywilne. Kazusy to publikacja, która zawiera opisy przykładowych stanów faktycznych oraz pytania wraz z odpowiedziami i komentarzami z zakresu postępowania cywilnego (z uwzględnieniem sposobu konstruowania apelacji), pozwalające na dokładne przygotowanie się do egzaminów końcowych dla aplikantów radcowskich i adwokackich.Książka została opracowana w sposób uwzględniający problemy praktyczne, z jakimi może się zetknąć radca prawny i adwokat w toku sprawy cywilnej. W udzielanych odpowiedziach znajdują się odesłania do orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, praktyki sądowej, a także do poglądów doktryny.Trzecie wydanie książki uwzględnia najnowsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto zostało ono wzbogacone o nowe kazusy dotyczące zasad ponoszenia kosztów procesu i kosztów sądowych przez stronę przegrywającą proces, a także przy częściowym uwzględnieniu powództwa i współuczestnictwie procesowym. Wobec pojawiających się nowych problemów w praktyce część kazusów została uaktualniona, a część zmieniona tak, aby uwzględnić najnowsze poglądy wyrażane w orzecznictwie.Materiały wykorzystane w książce są efektem wieloletniej pracy Autorki z aplikantami radcowskimi i adwokackimi w ramach aplikacji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla aplikantów radcowskich i adwokackich, ale może być pomocna w nauce także aplikantom sądowym i studentom.Małgorzata Manowska jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uczelni Łazarskiego.

59,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułPostępowanie cywilne Kazusy
ISBN9788327807120
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron336
WydawcaLexisNexis
AutorManowska Małgorzata
KategoriaPrawo cywilne
59,00 zł

brutto

Reklama
pixel