FabrykaWiedzy.com
Postępowanie cywilne
Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik „Postępowanie cywilne” zawiera omówienie nie tylko podstawowych instytucji z zakresu postępowania cywilnego, dotyczących m.in.: •rodzajów postępowania cywilnego, •przesłanek procesowych i materialnoprawnych, •organów i uczestników postępowania, •przebiegu postępowania (w tym wymogów formalnych pozwu, przeprowadzania postępowania dowodowego, wyrokowania, jak i zaskarżania orzeczeń), ale takze: •postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, •alternatywnych form rozwiązywania sporów, •międzynarodowego postępowania cywilnego z odwołaniem sie do orzecznictwa i doktryny.Drugie wydanie podręcznika uwzględnia nowelizacje KPC wprowadzone do marca 2011 r., obejmujące swoim zakresem m.in. europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych, elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie grupowe, a także zmiany dotyczące skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

59,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułPostępowanie cywilne
ISBN9788325521004
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron740
WydawcaC.H. Beck
KategoriaPrawo cywilne
59,00 zł

brutto

Reklama
pixel