FabrykaWiedzy.com
PortalBHP.pl - najbardziej aktualne źródło informacji dla specjalistów ds. BHP - prenumerata
PortalBHP.pl - najbardziej aktualne źródło informacji dla specjalistów ds. BHP - prenumerata

PortalBHP.pl - najbardziej aktualne źródło informacji dla specjalistów ds. BHP - prenumerata

Portal BHP to serwis najczęściej odwiedzany przez specjalistów BHP w Polsce!

Od 2009 r. wspieramy pracowników służby bhp w ich rozwoju zawodowym i codziennej pracy. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ponad 30 wybitnych ekspertów i praktyków z różnych dziedzin, którzy odpowiedzą na każdą Twoją wątpliwość w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Oddajemy do Twojej dyspozycji:

 • ponad 30 ekspertów, którzy odpowiedzą w ciągu 48 h na Twoje pytanie,
 • ponad 40 ocen ryzyka zawodowego i list kontrolnych BHP,
 • ponad 50 materiałów szkoleniowych, tj. prezentacji, filmów, testów i ćwiczeń oraz gier,
 • ponad 70 instrukcji BHP,
 • ponad 100 wzorów dokumentów,
 • ponad 3500 porad, analiz i dobrych praktyk.

 

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Szczegóły

Zawartość:

Ocena ryzyka – znajdziesz tu odpowiedzi na pytania naszych użytkowników związane z przeprowadzaniem oceny ryzyka zawodowego w firmach. Eksperci-praktycy Portalu BHP, odpowiadając na pytania, wskazują m.in. z jakich metod badania skorzystać, aby we właściwy sposób przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Podają przykłady, jak zbadać ryzyko zawodowe na danym stanowisku, jakie zagrożenia mogą wystąpić na określonych stanowiskach pracy. Wskazują również na obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

 

Szkolenia BHP –  organizowanie, przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń bhp może przysparzać trudności i rodzić wiele pytań. W dziale Szkolenia bhp eksperci-praktycy Portalu BHP odpowiadają na pytania Użytkowników dotyczące właśnie szkoleń bhp – wstępnych, stanowiskowych i okresowych. Ponadto w dziale Szkolenia bhp w katalogu Rozwój zawodowy znajdziesz również artykuły dotyczące doskonalenia zawodowego m.in. w zakresie prowadzenia i organizowania szkoleń. Dzięki nim pogłębisz swoje umiejętności i wiedzę instruktora, wykładowcy ale również pracownika służby bhp.

 

Wypadki i choroby – nawet przy dołożeniu największych starań wypadki przy pracy się zdarzają. Wówczas należy wdrożyć przewidziane prawem procedury. Trzeba wszcząć postępowanie powypadkowe, dokonać kwalifikacji zdarzenia ustalając, czy jest ono, czy nie jest wypadkiem przy pracy, trzeba również przeanalizować wypadek, aby w przyszłości uniknąć jego powtórzenia. W związku z tymi zadaniami rodzi się wiele pytań, na które eksperci-praktycy Portalu BHP udzielają odpowiedzi w dziale „Wypadki i choroby”. Tu również znajdziesz porady ekspertów na temat kwestii dotyczących chorób zawodowych pracowników.

 

Warunki pracy – właściwa organizacja stanowisk pracy, odpowiednie wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, występowanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych na stanowisku pracy, prace szczególnie niebezpieczne, oznakowania w zakładach pracy – porady na temat tych wszystkich zagadnień znajdziesz na Portalu BHP w dziale Warunki pracy. Tu możesz zapoznać się z odpowiedziami ekspertów na pytania Użytkowników Portalu BHP dotyczące tej właśnie problematyki. Wśród gotowych rad i odpowiedzi możesz znaleźć rozwiązanie swojego problemu "od ręki" i zaoszczędzić czas.

 

Ochrona PPOŻ – kwestie ochrony przeciwpożarowej odnoszą się do każdej firmy. Zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej stanowią jeden z tematów omawianych podczas szkoleń bhp. Jednak nie jest to tematyka prosta i rodzi szereg pytań. Eksperci-praktycy Portalu BHP w dziale „Ochrona ppoż.” udzielają odpowiedzi na pytania Użytkowników w zakresie m.in. zapobiegania i zwalczania pożarów, szkoleń przeciwpożarowych czy sporządzania oraz umieszczania obowiązkowych w każdym zakładzie pracy instrukcji przeciwpożarowych.

 

Prawa i obowiązki – w dziale „Prawa i Obowiązki” znajdziesz porady dla m.in. właścicieli małych firm zatrudniających kilku pracowników lub zlecających pracę. Tu również dostępne są wskazówki w postaci artykułów dotyczących bezpiecznej organizacji pracy, czy zasad bhp w różnych branżach.

 

Pierwsza pomoc – w dziale „Pierwsza pomoc” znajdują się porady ekspertów-praktyków w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. W dziale tym eksperci Portalu bhp odpowiadają również na szereg pytań związanych z obowiązkiem wyznaczania w zakładach pracy osób odpowiedzialnych za ewakuację i organizację pierwszej pomocy. 

 

Baza narzędzi:

 • wzory dokumentów,
 • instrukcje bhp,
 • schemat podstawowego podtrzymywania życia,
 • akty prawne,
 • oceny ryzyka,
 • najnowsze orzeczenia,
 • listy kontrolne,
 • prezentacje szkoleniowe,
 • filmy szkoleniowe,
 • testy i ćwiczenia,
 • gry szkoleniowe. 

 

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Informacje dodatkowe

Symbolpb
TytułPortalBHP.pl - najbardziej aktualne źródło informacji dla specjalistów ds. BHP - prenumerata
Opis hasłowywypadek przy pracy, ryzyko zawodowe, szkolenia bhp, instruktaż stanowiskowy, protokół powypadkowy, szkolenia okresowe, szkolenie wstępne, badania lekarskie, wzory dokumentacji bhp, aktualności bhp, przepisy bhp
Grupa docelowaspecjalista ds. BHP, inspektor ds. BHP
WydawcaWiedza i Praktyka
KategoriaBHP
Reklama
pixel