Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego

59,90 zł

Publikacja zawiera zawiera 11 praktycznych komentarzy z licznymi przykładami i wzorami dotyczące m.in.:

 • dodatku stażowego, 
 • dokumentacji ZUS, 
 • ekwiwalentów dla pracowników, 
 • nagrody jubileuszowej, 
 • nieodpłatnych świadczeń dla pracowników, 
 • odprawy emerytalno-rentowej, 
 • podróży służbowych, 
 • świadczeń urlopowych nauczycieli, 
 • urlopów wychowawczych i rodzicielskich i wiele innych.
Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja zawiera 11 praktycznych komentarzy z licznymi przykładami i wzorami, które pomogą rozwiązać najczęściej pojawiające się problemy z zakresu obsługi księgowo-płacowej jednostek finansów publicznych, jak: świadczenie urlopowe, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa, świadczenia dla pracownika, pożyczki z ZFŚS, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, dokumentacja ZUS, podróże służbowe, ekwiwalenty dla pracowników.

Więcej informacji
Nazwa produktu Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego
ISBN 978-83-269-6508-1
Data wydania 9 cze 2017
Symbol UOJ0058
Opis hasłowy kadry, płace, księgowość,
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji dowiesz się:

 • jak wyliczyć świadczenie urlopowe?
 • jak wyliczyć nagrodę jubileuszową?
 • jak wyliczyć odprawę emerytalno-rentową?
 • które świadczenia dla pracownika nie są opodatkowane?
 • jak rozliczyć pożyczki z ZFŚS?
 • jakie są zasady udzielania urlopu rodzicielskiego?
 • jakie są zasady udzielania urlopu wychowawczego? 
 • jak prowadzić dokumentację ZUS?
 • jak rozliczyć podróże służbowe?
 • jak rozliczyć ekwiwalenty dla pracowników?
Grupa docelowa sektor publiczny
Format B5
Liczba stron 88
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Barbara Jarosz, Agnieszka Jeżewska, Maria Kucharska-Fiałkowska, Izabela Nowacka
O czym należy pamiętać, wypłacając świadczenie urlopowe nauczycielom  w 2017 roku  
Świadczenie proporcjonalne do okresu zatrudnienia  
Kiedy niewypłacenie „jubileuszówki” może stanowić wykroczenie
Prawo do dodatku za wieloletnią pracę 
Wypłata dodatku za wieloletnią pracę  
Komu i w jakiej wysokości przysługuje nagroda jubileuszowa
Wypłata nagrody jubileuszowej 
Ustalenie podstawy nagrody jubileuszowej  
Jak poprawnie wypłacić odprawę emerytalno-rentową  
Nieodpłatne świadczenie nie zawsze jest przychodem pracownika
Jak rozliczać pożyczki udzielone pracownikom z ZFŚS  
Zaliczki na wydatki w związku z podróżą służbową  
Zaliczki na wydatki związane z bieżącą działalnością   
Ewidencja ekwiwalentów za używanie własnej odzieży   
Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Ewidencja należności z tytułu niedoborów i szkód   
Urlop rodzicielski  
Okres wykorzystania i podział urlopu na części  
„Odroczony” urlop rodzicielski  
Termin złożenia wniosku o urlop rodzicielski  
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i proporcjonalne wydłużenie tego urlopu 
Praca na wydłużonej części urlopu rodzicielskiego  
Urlop wychowawczy
Okres, w którym urlop może być wykorzystany  
Dodatkowy urlop na dziecko niepełnosprawne  
Podział urlopu wychowawczego na części  
Termin złożenia wniosku   
Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji ZUS  
Dokumenty zgłoszeniowe  
Dokumenty rozliczeniowe  
Dokumenty płatnicze  
Formy przechowywania dokumentacji  
Ochrona danych  
Obowiązki płatnika  
Kontrola w zakresie ubezpieczeń  
Sankcje prawne  
Przedawnienie  
Przerwanie biegu przedawnienia  
Podróże służbowe i ich rozliczenie w jsfp  
Podróż służbowa zleceniobiorcy  
Pojęcie podróży służbowej  
Zaliczka na poczet kosztów podróży służbowej  
Dieta w krajowej podróży służbowej  
Dieta w zagranicznej podróży służbowej  
Diety zagraniczne również za niepełne doby  
Czas podróży uzależniony od środka transportu  
Koszty przejazdów i dojazdów   
Indywidualne ulgi w środkach transportu 
Podróż w dni wolne od pracy  
Zwrot kosztów noclegów  
Bez potwierdzenia wydatku – zwrot 25%  
Inne niezbędne wydatki  
Termin i sposób rozliczenia podróży krajowej   
Nowe paragrafy  
Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe”  
Paragraf 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” 
Kiedy jednostka musi wypłacać ekwiwalenty swoim pracownikom
Ekwiwalent za pranie, konserwację i naprawę odzieży i obuwia
Korzystanie ze służbowych telefonów   
Kiedy powstaje przychód z tytułu korzystania z telefonów służbowych
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  
Używanie prywatnego sprzętu w pracy