Pomontażowe badania odbiorcze układów i urządzeń (Ebook)

  • Ebook
39,00 zł

Po zakończonym montażu instalacji czy urządzeń elektrycznych niezbędne jest przeprowadzenie badań odbiorczych. Ich zakres obejmuje między innymi sprawdzenie dokumentacji technicznej, oględziny, pomiary i próby działania w warunkach pracy. Dodatkowo każda kontrola powinna być odpowiednio udokumentowana. Nasz ebook przeprowadzi Państwa bezbłędnie przez ten proces.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

W publikacji znajdują się szczegółowe wytyczne niezbędne do przeprowadzenia wszelakich badań instalacji i urządzeń elektrycznych. Lektura poradnika pozwala zapoznać się z metodami kontroli instalacji według aktualnie obowiązujących przepisów i norm. Zawiera również szczegóły niezbędne do interpretacji wyników z przeprowadzonych badań i do sporządzania dokumentacji pokontrolnej.

Więcej informacji
Nazwa produktu Pomontażowe badania odbiorcze układów i urządzeń (Ebook)
Symbol 1BN0011
Data wydania 30 gru 2013
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji:
1. Poznasz zakres, program i wymagania dotyczące badań urządzeń i instalacji;
2. Dowiesz się, jak przeprowadzać pomiary parametrów i próby oraz kiedy przeprowadzać badania dodatkowe;
3. Nauczysz się badać elektryczne urządzenia napędowe;
4. Będziesz potrafił sporządzać protokoły z badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Grupa docelowa elektrycy
Format A5
Liczba stron 36
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Monika Kijok
Autor Fryderyk Łasak
  • Wstęp
  • Rozdział 1: Program, zakres i wymagania dotyczące badań odbiorczych
    • Program pomontażowych badań odbiorczych
    • Warunki przystąpienia do badań i przeprowadzenia pomiarów
    • Zakres badań odbiorczych
    • Sprawdzenie dokumentacji
    • Oględziny
    • Pomiary parametrów i próby
    • Sprawdzenie funkcjonalne działania urządzeń i układów w miejscu zainstalowania
    • Badania dodatkowe
    • Metody badań
    • Ocena wyników badań
    • Zakres wykonywania badań odbiorczych zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie
    • Wymagania dotyczące dokładności pomiarów
    • Pomiar bardzo małych impedancji pętli zwarcia przyrządem cyfrowym
  • Rozdział 2: Pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych
    • Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora
    • Pomiar rezystancji izolacji kabli
    • Badania rozdzielnic prefabrykowanych niskiego napięcia
    • Zakres badań technicznych dla elektrycznych urządzeń napędowych
    • Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń
    • Pomiar rezystancji izolacji innych elementów urządzeń
    • Próba napięciowa uzwojeń
    • Pomiar rezystancji izolacji łożysk
    • Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej
    • Rozruch i ruch próbny  
    • Sprawdzenie układów zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
    • Sprawdzenie układu regulacji energoelektronicznego zasilania urządzenia napędowego
    • Pomiary w instalacjach grzejnych Badania spawarek i zgrzewarek
    • Zasady sporządzania protokołów z pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami