Pomontażowe badania odbiorcze układów i urządzeń (Ebook)

 • Ebook
33,30 zł

Po zakończonym montażu instalacji czy urządzeń elektrycznych niezbędne jest przeprowadzenie badań odbiorczych. Ich zakres obejmuje między innymi sprawdzenie dokumentacji technicznej, oględziny, pomiary i próby działania w warunkach pracy. Dodatkowo każda kontrola powinna być odpowiednio udokumentowana. Nasz ebook przeprowadzi Państwa bezbłędnie przez ten proces.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

W publikacji znajdują się szczegółowe wytyczne niezbędne do przeprowadzenia wszelakich badań instalacji i urządzeń elektrycznych. Lektura poradnika pozwala zapoznać się z metodami kontroli instalacji według aktualnie obowiązujących przepisów i norm. Zawiera również szczegóły niezbędne do interpretacji wyników z przeprowadzonych badań i do sporządzania dokumentacji pokontrolnej.

Więcej informacji
Product Name Pomontażowe badania odbiorcze układów i urządzeń (Ebook)
Symbol 1BN0011
Data wydania 30 gru 2013
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji:
1. Poznasz zakres, program i wymagania dotyczące badań urządzeń i instalacji;
2. Dowiesz się, jak przeprowadzać pomiary parametrów i próby oraz kiedy przeprowadzać badania dodatkowe;
3. Nauczysz się badać elektryczne urządzenia napędowe;
4. Będziesz potrafił sporządzać protokoły z badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Grupa docelowa elektrycy
Format A5
Liczba stron 36
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Monika Kijok
Autor Fryderyk Łasak
 • Wstęp
 • Rozdział 1: Program, zakres i wymagania dotyczące badań odbiorczych
  • Program pomontażowych badań odbiorczych
  • Warunki przystąpienia do badań i przeprowadzenia pomiarów
  • Zakres badań odbiorczych
  • Sprawdzenie dokumentacji
  • Oględziny
  • Pomiary parametrów i próby
  • Sprawdzenie funkcjonalne działania urządzeń i układów w miejscu zainstalowania
  • Badania dodatkowe
  • Metody badań
  • Ocena wyników badań
  • Zakres wykonywania badań odbiorczych zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie
  • Wymagania dotyczące dokładności pomiarów
  • Pomiar bardzo małych impedancji pętli zwarcia przyrządem cyfrowym
 • Rozdział 2: Pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych
  • Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora
  • Pomiar rezystancji izolacji kabli
  • Badania rozdzielnic prefabrykowanych niskiego napięcia
  • Zakres badań technicznych dla elektrycznych urządzeń napędowych
  • Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń
  • Pomiar rezystancji izolacji innych elementów urządzeń
  • Próba napięciowa uzwojeń
  • Pomiar rezystancji izolacji łożysk
  • Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej
  • Rozruch i ruch próbny  
  • Sprawdzenie układów zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
  • Sprawdzenie układu regulacji energoelektronicznego zasilania urządzenia napędowego
  • Pomiary w instalacjach grzejnych Badania spawarek i zgrzewarek
  • Zasady sporządzania protokołów z pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami