Pomiary i badania eksploatacyjne w instalacjach elektrycznych (Ebook)

 • Ebook
25,53 zł

Obowiązkowe pomiary urządzeń elektroenergetycznych umożliwiają ocenę stanu technicznego wszelkich urządzeń. Dokonuje się je przed przekazaniem urządzeń do eksploatacji oraz okresowo – w czasie eksploatacji. W tym opracowaniu zostały przedstawione wytyczne dla pomiarów eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującą normą PN-HD 60364.6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Z publikacji dowiemy się, jak wykonywać pomiary eksploatacyjne urządzeń napędowych, jak badać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układach sieci TN, TT oraz IT i jak wykonywać pomiary w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Ponadto w poradniku znajdziemy informacje o nowoczesnych przyrządach pomiarowych, niezbędnych do dokładnego i szybkiego przeprowadzania właściwych pomiarów.

Więcej informacji
Product Name Pomiary i badania eksploatacyjne w instalacjach elektrycznych (Ebook)
Symbol 1BN0010
ISBN 978-83-269-1607-6
Data wydania 30 gru 2013
Opis hasłowy pomiary instalacji elektrycznych, pomiary rezystancji izolacji, pomiary ciągłości obwodów, pomiary skuteczności pętli zwarcia, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, pomiary w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji:
1. Poznasz szczegółowe wymagania dotyczące pomiarów;
2. Dowiesz się, jaki jest zakres okresowych badań instalacji elektrycznych;
3. Nauczysz się wykonywać pomiary rezystancji izolacji, ciągłości obwodów, skuteczności pętli zwarcia czy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
4. Nauczysz się wykonywać pomiary w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Grupa docelowa elektrycy
Format A5
Liczba stron 24
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Fryderyk Łasak
 • Wstęp
 • Rozdział 1: Wymagania dotyczące pomiarów
 • Dokładność pomiarów
 • Pomiar bardzo małych impedancji pętli zwarcia przyrządem cyfrowym
 • Zakres wykonywania badań odbiorczych zgodnie z PN-HD 60364- 6:2008
 • Zakres wykonywania okresowych badań instalacji
 • Częstość wykonywania okresowych badań
 • Rozdział 2: Pomiary wielkości elektrycznych
 • Próba ciągłości przewodów
 • Pomiar rezystancji izolacji
 • Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetleniowych
 • Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie obwodów
 • Ochrona za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej
 • Próba wytrzymałości elektrycznej
 • Rezystancja podłogi i ścian
 • Warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w sieci TN
 • Pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą spadku napięcia
 • Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT
 • Skuteczność ochrony w układzie IT
 • Pomiary eksploatacyjne urządzeń napędowych
 • Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych na suwnicach i dźwignicach
 • Pomiar rezystancji uzwojeń silników oraz współpracujących z nimi maszyn elektrycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV
 • Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników i przetwornic orazwspółpracujących z nimi maszyn elektrycznych i innych elementów urządzeń napędowych o napięciu znamionowym do 1 kV i wyższym od 1 kV
 • Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych baterii kondensatorówenergetycznych
 • Pomiar napięcia zasilania baterii
 • Pomiar pojemności kondensatorów oraz kontrola równomiernego rozkładu pojemności na poszczególne fazy
 • Pomiary w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
 • Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach elektrycznych
 • Okresowe sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem TEST