Pomiary i badania eksploatacyjne w instalacjach elektrycznych (Ebook)

  • Ebook
29,90 zł

Obowiązkowe pomiary urządzeń elektroenergetycznych umożliwiają ocenę stanu technicznego wszelkich urządzeń. Dokonuje się je przed przekazaniem urządzeń do eksploatacji oraz okresowo – w czasie eksploatacji. W tym opracowaniu zostały przedstawione wytyczne dla pomiarów eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującą normą PN-HD 60364.6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dostępność: W magazynie

Z publikacji dowiemy się, jak wykonywać pomiary eksploatacyjne urządzeń napędowych, jak badać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układach sieci TN, TT oraz IT i jak wykonywać pomiary w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Ponadto w poradniku znajdziemy informacje o nowoczesnych przyrządach pomiarowych, niezbędnych do dokładnego i szybkiego przeprowadzania właściwych pomiarów.

Więcej informacji
Nazwa produktu Pomiary i badania eksploatacyjne w instalacjach elektrycznych (Ebook)
Symbol 1BN0010
ISBN 978-83-269-1607-6
Data wydania 30.12.2013
Opis hasłowy pomiary instalacji elektrycznych, pomiary rezystancji izolacji, pomiary ciągłości obwodów, pomiary skuteczności pętli zwarcia, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, pomiary w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji:
1. Poznasz szczegółowe wymagania dotyczące pomiarów;
2. Dowiesz się, jaki jest zakres okresowych badań instalacji elektrycznych;
3. Nauczysz się wykonywać pomiary rezystancji izolacji, ciągłości obwodów, skuteczności pętli zwarcia czy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
4. Nauczysz się wykonywać pomiary w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Grupa docelowa elektrycy
Format A5
Liczba stron 24
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Fryderyk Łasak