Polityka rachunkowości w kulturze

72,90 zł

Sprawdź, co może być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i jaka jest odpowiedzialność dyrektora instytucji kultury i pracowników księgowości. Sprawdź także, jak korygować powstałe błędy i jak rozliczać się z urzędem skarbowym. Poznaj odpowiedzi na autentyczne pytania księgowych w instytucjach kultury.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 48h od daty wydania + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Sprawdź, co zmienia się w rozliczaniu podatku VAT w 2019 i 2020 roku. Poznaj 96 odpowiedzi ekspertów na pytania nadsyłane przez Czytelników do redakcji pisma „Prawo i finanse w kulturze”. Sprawdź, jak rozliczać dotacje, księgować przychody, rozliczać podatek u źródła, wynajem pomieszczeń, split payment.

Więcej informacji
Product Name Polityka rachunkowości w kulturze
ISBN 978-83-269-8793-9
Data wydania 29 lis 2019
Symbol UOB0284
Opis hasłowy Rachunkowość, księgi rachunkowe, podatek VAT, koszty, salda
Grupa docelowa Dyrektorzy i księgowi w instytucjach kultury
Format A5
Liczba stron 232
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Magdalena Urbańska
Autor Ewa Ostapowicz, Katarzyna Trzpioła

Wykaz aktów prawnych 7

 

ROZDZIAŁ 1. ZMIANY W VAT W INSTYTUCJACH KULTURY

Baza podatników 8

Zmiany w zakresie zwrotów VAT 10

Należy pamiętać o składaniu deklaracji 11

Matryca stawek i informacja wiążąca 12

Wiążąca informacja stawkowa 13

Rolnicy ryczałtowi a instytucje 19

Od 1 listopada 2019 r. split payment jest obowiązkowy 20

Nowe sposoby wykorzystania rachunku VAT 23

Zmiany, o których warto wiedzieć, ale nie są najważniejsze dla instytucji 24

Kiedy deklaracja będzie w JPK 26

 

ROZDZIAŁ 2. ODPOWIEDZI NA PYTANIA (CZĘŚĆ PIERWSZA)

 1. Paragon jako dowód księgowy 27
 2. Zgoda organizatora na wyjazd 28
 3. Sprzedaż dzieł sztuki w galerii 28
 4. Finansowanie i ewidencja VAT niepodlegającego odliczeniu 30
 5. Ewidencja kosztów na kontach zespołu 4 i 5 a rachunek zysków i strat 32
 6. Dotacja ze środków budżetowych 34
 7. Łączenie instytucji kultury a kwestie związane z księgami rachunkowymi 36
 8. Najem w księgach instytucji kultury 37
 9. Odpisy aktualizujące należności w księgach rachunkowych instytucji kultury 41
 10. Podróże służbowe pracowników instytucji kultury 43
 11. W jaki sposób powinnam udokumentować wpłaty dokonywane na nasz rachunek bankowy za zajęcia 46
 12. Podatek VAT za zajęcia 47
 13. Stawka VAT 0% dla darowizn materiałów budowlanych 48
 14. Nieodpłatne usługi zlecenia na rzecz instytucji kultury a obowiązki podatkowe 50
 15. Dofinansowanie od organizatora festiwalu teatralnego – czy należy opodatkować VAT 52
 16. Czy dotacja dla teatru na zorganizowanie imprezy dla dzieci jest opodatkowana VAT 53
 17. Rozliczenie przychodów ze sprzedaży biletów na organizowany spektakl teatralny 54
 18. Jak bezbłędnie rozliczyć koszty przejazdu teatru z zagranicy 55
 19. Poczęstunek na premierze teatralnej – czy od takiego wydatku odliczymy VAT 57
 20. Uproszczone zasady rachunkowości w ewidencji umów leasingu 58
 21. Odsetki – naliczanie i ewidencja księgowa 61
 22. Prewspółczynnik w instytucji kultury 64
 23. Rezerwy na świadczenia pracownicze w instytucji kultury 67
 24. Rozliczenie dotacji podmiotowej w instytucji kultury na koniec roku budżetowego 70
 25. Windykacja należności w bibliotece 71
 26. Kalkulacja prewspółczynnika 73
 27. Ewidencja kar umownych 74
 28. Kaucja a przychód biblioteki 77
 29. Oszczędności wynagrodzeń a plan finansowy instytucji kultury 78
 30. Refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika instytucji kultury 79
 31. Rozrachunki z pracownikami – potrącenia z wynagrodzeń 81
 32. Darowizna zbiorów bibliotecznych 85
 33. Komisowa sprzedaż dzieł sztuki w galerii 86
 34. Nabycie praw autorskich do korzystania ze scenariusza w teatrze 88
 35. Nadpłata składek na Fundusz Pracy w księgach samorządowej instytucji kultury 90
 36. Zakładanie stowarzyszenia przy instytucjach kultury 91
 37. Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 94
 38. Dozwolony użytek chronionych utworów w instytucjach kultury 96
 39. Zaksięgowanie planowanych przychodów 99

 

ROZDZIAŁ 3. ODPOWIEDZI NA PYTANIA (CZĘŚĆ DRUGA)

 1. Ustalanie wskaźnika zrealizowanej proporcji 101
 2. Koszty jubileuszu 104
 3. Umorzona kara w bibliotece to nie przychód czytelnika 105
 4. Audyt w instytucji kultury 107
 5. Nadwyżka środków z wynagrodzeń 109
 6. Zaksięgowanie odszkodowania 110
 7. Faktura czy rachunek 111
 8. Proporcja przy wyjeździe na obóz taneczny 113
 9. Rozliczenie darowizny 115
 10. Split payment 117
 11. Rozliczenia z ZAIKS 127
 12. Podatek u źródła 128
 13. Rozliczenia między biblioteką a ośrodkiem kultury 134
 14. Wspólna obsługa finansowa 135
 15. Zwiększenie dotacji podmiotowej 138
 16. Rozliczenia z kontrahentem z USA 141
 17. Dzielenie ponoszonych kosztów dotyczących biblioteki

oraz domu kultury 143

 1. Opłaty ksero a podatek VAT 144
 2. Zaksięgowanie przekazywanych książek do biblioteki 145
 3. Rozliczanie okazjonalnego najmu 146
 4. Podatek VAT przy rozliczeniu pikniku 148
 5. Rozliczenie darowizny 148
 6. Odpowiedzialność księgowej 150
 7. Rozliczenia z obcokrajowcami 152
 8. Zwrot dotacji 157
 9. Salda zaliczek 158
 10. Rozliczenie podatku VAT przy kiermaszu 160
 11. Rozliczenie kredytu na inwestycję 163
 12. Certyfikat rezydencji 165
 13. Powiązania kapitałowe lub osobowe 170
 14. Rozliczenie odprawy emerytalnej 173
 15. Podatek u źródła 173
 16. Wyjazd integracyjny a koszt po stronie pracownika 178
 17. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego instytucji kultury 181
 18. Zaległości w płatnościach od najemcy 183
 19. Podatek u źródła a umowa z licencjodawcą 185
 20. Ewidencja sprzedaży wycofanych książek na makulaturę 188
 21. Księgowanie zaliczki otrzymanej w ramach dotacji 188
 22. Podatek VAT w przypadku importu usług 190
 23. Zwiększenie dotacji w ciągu roku 196
 24. Konkurs a opłata startowa i stawka VAT 196
 25. Koncert w Niemczech a podatek VAT 203
 26. Rozliczenie dotacji krok po kroku 205
 27. Zalecenia pokontrolne dotacji podmiotowej 206
 28. Zwolnienie od PCC nie dotyczy automatycznie instytucji kultury 208
 29. Sponsoring a stawka VAT 210
 30. Vouchery do kina a stawka VAT 211
 31. Wynajem pomieszczeń a czas pracy 213
 32. Kasa fiskalna i kasa to dwa odrębne pojęcia 215
 33. Odsetki od kredytu 215
 34. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną.. 216
 35. Odsetki przy umowie na wynajem sali 220
 36. Wystawianie faktur za transport 222
 37. Dofinansowania od sponsorów 223
 38. Wynajem sal a podatek od nieruchomości 224
 39. Korekta ZUS a księgowania 226
 40. Problemy PKZP 228