FabrykaWiedzy.com
Podstawy rachunkowości Wykład Tom 1
Podstawy rachunkowości Wykład Tom 1

Podstawy rachunkowości Wykład Tom 1

Wydanie siódme zostało zaktualizowane i rozszerzone zgodnie z kolejnymi zmianami w polskim prawie bilansowym dostosowującymi zasady prowadzenia rachunkowości do wzorców wynikających z Dyrektyw Unii Europejskiej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.W I części zawarto problemy podstawowe a zarazem fundamentalne w rachunkowości dotyczą­ce istoty rachunkowości, jej systemowego charakteru, zastosowania metod oraz ogólnie akceptowanych, nadrzędnych zasad rachunko­wości, bilansowania majątku i kapitałów, tworzenia rachunku zy­sków i strat, zasad ewidencji operacji gospodarczych i prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wyceny w rachunkowości.W części II uję­to rozwinięcie problemów na poziomie podstawowym dokumentacji, ewidencji i wyceny w podstawowych obszarach rachunkowości: aktywach pieniężnych, rozrachunkach, aktywach obrotowych, ak­tywach trwałych, inwestycjach, przychodach, kosztach i wynikach.W części III omówiono założenia koncepcyjne sporządzania sprawozdania finansowego, jego elementy oraz wykorzystanie informacji sprawozdawczych dla dokonywania analizy finansowej.

55,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułPodstawy rachunkowości Wykład Tom 1
ISBN9788376411491
Data wydania01-01-2015
SymbolOIS0001
Liczba stron376
WydawcaDifin
AutorOlchowicz Irena
KategoriaRachunkowość
55,00 zł

brutto

Reklama
pixel