FabrykaWiedzy.com
Podstawa wymiaru zasiłków 2017. Zasady - tabele - schematy - przykłady
Promocja
-70%
Podstawa wymiaru zasiłków 2017. Zasady - tabele - schematy - przykłady

Podstawa wymiaru zasiłków 2017. Zasady - tabele - schematy - przykłady

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa oraz z ubezpieczenia wypadkowego jest jednym z najważniejszych obowiązków osób zajmujących się prowadzeniem w firmie rozliczeń z ZUS. Dotyczy to zarówno płatników, którzy są zobowiązani do wypłacania świadczeń chorobowych, jak i tych którzy świadczeń nie wypłacają – płatnikiem jest wtedy ZUS. 

Normalna cena: 69,00 zł

Cena promocyjna: 20,48 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Aby obliczyć podstawę wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi, najpierw ustalamy, z jakiego okresu bierzemy wynagrodzenie, potem decydujemy na podstawie przepisów ustawy chorobowej, które składniki wynagrodzenia musimy wliczyć, a które pomijamy. Najwięcej problemów pojawia się przy ustalaniu, które składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru i w jakiej wysokości, a które pomijamy i dlaczego. Wyjaśnienie tych wszystkich wątpliwości można znaleźć w książce.

Spis treci

Rozdział 1. Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru
Zmiana wymiaru czasu pracy
Kiedy zmiana wymiaru czasu pracy ma wpływ na podstawę wymiaru?
Zmiana etatu w miesiącach poprzedzających niezdolność do pracy
Zmiana etatu w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy
Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc – zmiana etatu
Premie i nagrody kwartalne – zmiana etatu
Zmiana etatu w okresie czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy
Zmiana etatu po upływie czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy
Premie i nagrody roczne – zmiana etatu
Zmiana etatu w przerwie w pobieraniu świadczeń krótszej niż 3 miesiące
Przerwy w wykonywaniu pracy
Zachorowanie w pierwszych miesiącach zatrudnienia
Rozdział 2. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru
Jakie składniki wynagrodzenia uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku?
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Tylko premie otrzymane u obecnego pracodawcy
Składniki wypłacane z tytułu umów następujących bezpośrednio po sobie
Składniki wypłacone w przypadku przejścia zakładu pracy w trybie art. 23¹ kp
Wynagrodzenie z umowy zlecenia .
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Zasiłek wyrównawczy
Jak uwzględniać w podstawie wymiaru składniki wynagrodzenia miesięczne, kwartalne i roczne?
Jakich składników wynagrodzenia nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków?
Składniki, do których pracownik zachowuje prawo za okresy pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
Składniki przysługujące za okresy pobierania zasiłków z wyraźnym wskazaniem
Składniki niezależne od oceny pracy i absencji
Składniki wynagrodzenia, na których przyznanie sam pracownik bezpośrednio nie ma wpływu
Składniki uwzględniane w podstawie wymiaru za okres po ustaniu ubezpieczenia
W jaki sposób uwzględniać składniki przysługujące do określonego terminu?
Rozdział 3. Składniki do określonego terminu
Okres niezdolności przypada w całości przed datą terminu przysługiwania składnika
Okres niezdolności zaczął się po dacie zakończenia pobierania składnika
Okres niezdolności zaczął się przed datą, do której przysługiwał składnik wynagrodzenia i trwa po tej dacie
Kolejne okresy przysługiwania składników wynagrodzenia
Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
Zawieszenie wypłaty składnika
Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia, który nie był wliczany do podstawy wymiaru
Włączenie składnika wynagrodzenia do innego składnika
Włączenie do wynagrodzenia składnika, który nie był wliczany do podstawy wymiaru
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
Okres niezdolności zaczął się po okresie zawartej umowy zlecenia
Okres niezdolności przypada w całości w okresie, na który zawarto umowę zlecenia
Okres niezdolności zaczął się przed datą, do której zawarta jest umowa zlecenia i trwa po tej dacie
Kolejne okresy przysługiwania składników wynagrodzenia – umowa zlecenia
Okresy umów zlecenia nakładają się
Ponowne ustalanie podstawy wymiaru – składnik do określonego terminu
Rozdział 4. Składniki miesięczne, kwartalne i roczne
Składniki za okresy miesięczne
Składniki za okresy kwartalne
Składniki za okresy roczne
Składniki, których nie wypłacono w momencie ustalania podstawy wymiaru
Składniki z przesuniętym terminem płatności
Rozdział 5. Wpływ regulaminów wynagradzania na podstawę wymiaru
Składnik wynagrodzenia naliczany w procentach od płacy zasadniczej
Składniki przyznawane w procentach od płacy zasadniczej przysługującej za czas faktycznie przepracowany
Składnik przyznawany w procentach od płacy zasadniczej określonej w umowie
Składnik naliczany w procentach od płacy zasadniczej – o kwocie decyduje przełożony
Składnik naliczany w procentach od płacy zasadniczej lub kwotowo – pomniejszany za każdy dzień zasiłku
Składnik naliczany w procentach od płacy zasadniczej nieprzysługujący, gdy pracownik przez cały okres pobierał zasiłek
Premia lub nagroda przyznawana w kwotach uznaniowych
Zachowywanie prawa do składnika wynagrodzenia potwierdzone stosowaną praktyką
Składnik jednorazowy związany z oceną pracy
Premia lub nagroda przyznawana w kwotach uznaniowych – brak zapisów o ich przyznawaniu w przepisach płacowych
Składnik wynagrodzenia obliczany jako procent wartości uzyskanych przez siebie przychodów, prowizji itp.
Składniki wynagrodzenia przyznawane za czas faktycznie przepracowany
Różne zasady przyznawania i wypłaty przewidziane dla różnych zasiłków
Zasady dotyczące składników wynagrodzenia uzależniona od długości niezdolności do pracy
Składniki wynagrodzenia niezwiązane z oceną pracy pracownika (jednorazowe)
Składniki wynagrodzenia niezależne od indywidualnego wkładu pracy pracownika
Zmiana zasad wypłaty składnika wynagrodzenia
Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
Składniki uzupełniane oraz składniki przyjmowane w faktycznej wysokości
Składniki wynagrodzenia, których wysokość ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do okresu nieobecności w pracy
Składniki uwzględniane w podstawie wymiaru bez uzupełniania

Informacje dodatkowe

TytułPodstawa wymiaru zasiłków 2017. Zasady - tabele - schematy - przykłady
ISBN978-83-269-5742-0
Data wydania17-11-2016
SymbolUOB0140
Opis hasłowypodstawa wymiaru zasiłku, premie, nagrody, dodatki, składniki wynagrodzenia, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premia roczna, premia miesięczna,premia kwartalna, trzynastka, uzupełanianie wynagrodzenia, zasiłki, podstawa wymiaru, podstawa zasiłkowa, reg
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce dowiesz się: 

  • w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli prawo do świadczenia powstało przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia,
  • co decyduje o tym, że premie, nagrody oraz dodatki należy wliczać do podstawy wymiaru,
  • na czym polega uzupełnianie wynagrodzenia na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru zasiłku,
  • według jakich zasad w podstawie wymiaru uwzględniamy składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu,
  • jaki wpływ na podstawę wymiaru mają zapisy w regulaminach wynagradzania i premiowania.
Grupa docelowaksięgowa, specjalista ds. rozliczeń z ZUS, kadrowa, specjalista ds. płac
FormatB5
Liczba stron91
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
AutorAgnieszka Ślązak , Renata Tonder , Elżbieta Więckowska-Meisner
KategoriaWyprzedaż

Normalna cena: 69,00 zł

Cena promocyjna: 20,48 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel