Podróże służbowe – polecanie i rozliczanie

59,90 zł

Książka wskazuje m.in. granice podróży służbowej, wskazanie miejsca pracy, rozliczanie czasu pracy w delegacji, rozliczanie diet i innych należności, polecanie delegacji, kwestie podatkowe i składkowe, odpowiedzi z praktyki

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja opisuje szczegółowo (i na przykładach) polecanie i rozliczanie podróży służbowych pracowników.

Ukazuje szczegóły rozliczania diet, kosztów przejazdów, noclegów i innych należności związanych z delegacjami.

Wskazuje rozliczenia ZUS i podatkowe.

Wyjaśnia, jak rozliczać czas pracy w delegacji, jakie są granice delegacji, jak używać samochodu prywatnego do celów służbowych i wiele innych kwestii, które w jakikolwiek sposób wiążą się z podróżami służbowymi.


Zawiera też wzory dokumentów przydatnych przy polecaniu i rozliczaniu podróży służbowych – np. pisemne polecenie wyjazdu oraz zapisy w regulaminie wynagradzania korzystne dla pracodawcy spoza sfery budżetowej. Do tego dodano odpowiedzi z praktyki związane z podróżami służbowymi oraz zbiór odpowiednich przepisów.

Więcej informacji
Nazwa produktu Podróże służbowe – polecanie i rozliczanie
ISBN 978-83-269-7737-4
Data wydania 20 wrz 2018
Symbol UOB0212
Opis hasłowy podróż służbowa, delegacja, czas pracy w delegacji, samochód prywatny do celów służbowych, rozliczanie delegacji, polecanie delegacji, wystawianie delegacji, miejsce pracy
Korzyści dla Ciebie

- dowiesz się - jakie są granice delegacji i jak rozliczać czas pracy w delegacji,
- sprawdzisz jak rozliczać należności związane z podróżami służbowymi,
- poznasz zasady polecania podróży służbowej,
- sprawdzisz, jak rozliczać używanie samochodu prywatnego w celach słuzbowych.

Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. personlanych, specjalista ds. płac
Format A5
Liczba stron 112
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor praca zbiorowa

1. Definicja podróży służbowej ....................................................................................5
Sposoby zapisania miejsca pracy w umowie o pracę ........................................................ 6
Zawody stacjonarne.............................................................................................................. 6
Miejsce pracy pracownika mobilnego TO obszar............................................................. 7
Czasowym powierzeniem nie zmienia się miejsca pracy............................................... 10
Podróż służbowa kierowcy na odrębnych zasadach ...................................................... 11
Podróż służbowa a oddelegowanie ................................................................................... 12
2. Podróż służbowa a czas pracy .................................................................................15
Stała podróż służbowa ....................................................................................................... 16
Odpoczynek nocny po delegacji – co najmniej 8 godzin............................................... 17
Odpoczynek dobowy – 11 godzin od chwili powrotu.................................................... 18
Rozliczanie czasu pracy w delegacji – podsumowanie................................................... 19
3.Wyjazd w delegację obowiązkiem pracownika ......................................................20
Uprawnieni do odmowy wyjazdu ..................................................................................... 20
Polecenie wyjazdu w podróż służbową............................................................................. 22
Forma polecenia podróży dowolna, ale najlepiej pisemna ............................................ 28
4. Należności z tytułu podróży służbowych................................................................30
Zwrot kosztów przejazdu.................................................................................................... 30
Diety krajowe ....................................................................................................................... 32
Zwrot kosztów noclegu ....................................................................................................... 33
Przejazdy lokalne ................................................................................................................. 34
Diety w podróży zagranicznej............................................................................................ 34
Nadpłatę trudno odzyskać.................................................................................................. 37
Noclegi ................................................................................................................................. 37
Ryczałty na jazdy lokalne.................................................................................................... 38
Inne niezbędne wydatki...................................................................................................... 38
Kursy walut w delegacji zagranicznej................................................................................ 39
Rozliczenie podróży służbowej.......................................................................................... 39
5. Zobowiązania wobec ZUS ......................................................................................41
Diety ...................................................................................................................................... 41
Noclegi ................................................................................................................................. 42
Prywatne firmy .................................................................................................................... 42
6. Korygowanie błędów w rozliczeniu z urzędem skarbowym ..................................44
Od świadczeń wypłaconych po terminie płaci się odsetki............................................. 44
Kosztów parkingu nie rozlicza się „kilometrówką”......................................................... 44

Koszty noclegu przekraczające limit trzeba uzasadnić................................................... 45
Wydatki mogą zwiększać wartość wytworzenia.............................................................. 46
W koszty nie można wpisać całego samochodu.............................................................. 46
7. Zasady rozliczania delegacji w przepisach wewnątrzzakładowych – wzór
prawidłowego regulaminu wynagradzania ................................................................53
Zapisy korzystniejsze czy mniej korzystne ...................................................................... 58
Zapis regulaminowy dotyczący diety................................................................................ 60
Śniadanie w cenie noclegu obniża dietę ........................................................................... 61
Oświadczenia pracowników związane z rozliczaniem delegacji ................................... 62
Noclegi w delegacji – co warto uregulować .................................................................... 62
Przejazdy w czasie podróży służbowej.............................................................................. 64
Zapis dotyczący dodatkowych wydatków w delegacji.................................................... 65
Zaliczka na poczet wydatków ............................................................................................ 65
Regulaminowy termin na rozliczenie kosztów................................................................ 67
8. Przejazdy samochodem prywatnym w celach służbowych ....................................69
Jazdy lokalne czy delegacja – decyduje miejsce pracy .................................................... 69
Pracodawca ma do wyboru: ryczałt AlBO „kilometrówka” ......................................... 70
Wielkość ryczałtu zależy od liczby mieszkańców gminy ............................................... 70
Warto sprecyzować, które dni wolne obniżą ryczałt....................................................... 72
Ryczałt oraz „kilometrówka” są wolne od składek, w granicach ustawowych ............ 73
Zleceniobiorcy też mogą skorzystać z „kilometrówki”................................................... 75
9. Pytania i odpowiedzi...............................................................................................78
Czy zmieniła się definicja podróży służbowej? ............................................................... 78
Kiedy mamy do czynienia z delegacją, a kiedy z oddelegowaniem? ............................ 79
Czy cały czas podróży służbowej wlicza się do czasu pracy? ........................................ 80
Czy każdy zapewniony pracownikowi posiłek obniża jego dietę? ............................... 81
Co to jest państwo docelowe? ........................................................................................... 82
Jak rozliczyć podróż zagraniczną pracownika? .............................................................. 83
Czy bez rachunku można rozliczyć nocleg pracownika? .............................................. 83
Czy pracownik może wybrać inny niż zalecany przez pracodawcę środek
transportu?............................................................................................................................ 84
Jak rozliczyć wydatki poniesione na dojazd do lotniska, ale tylko w jedną stronę? ... 86
Czy delegacje zleceniobiorców są wolne od składek i podatku? ................................... 86
Kiedy pracownik może złożyć oświadczenie? ................................................................. 87
Czy pracodawca określa przelicznik walut? ..................................................................... 88
Jak zakwalifikować wyjazd na szkolenie w charakterze uczestnika? ............................ 89
Czy zgoda na delegację może być dorozumiana?............................................................ 89
10. Przepisy..................................................................................................................91