Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika samorządowego (E-book)

  • Ebook
20,90 zł

Pracownik nie może domagać się, aby pracodawca skierował go na określony kurs lub by zwalniał go od pracy w celu odbywania zajęć. Wyrażenie zgody na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych lub odmowa należy do swobodnej decyzji pracodawcy. Jedynym szkoleniem, na które pracodawca musi skierować pracownika (na swój koszt i w czasie pracy pracownika), jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Podnoszenie kwalifikacji odbywa się albo z inicjatywy pracodawcy, albo za jego zgodą. Ta druga sytuacja wystąpi, gdy to sam pracownik zgłosi się z inicjatywą kształcenia i zostanie to zaakceptowane przez pracodawcę. Zazwyczaj decyzja pracodawcy jest uzewnętrzniona w zawartej z pracownikiem umowie określającej wzajemne obowiązki pracodawcy i pracownika. Nie zawsze jednak zawiera się taką umowę.

Więcej informacji
Product Name Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika samorządowego (E-book)
Symbol 1BC0074
ISBN 978-83-269-4284-6
Data wydania 10 lis 2015
Opis hasłowy podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umowa szkoleniowa, urlop szkoleniowy
Korzyści dla Ciebie
  • Dowiesz się, kiedy pracodawca nie musi zawierać z pracownikiem umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  • Przeczytaj, jakie świadczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe pracodawca może zapewnić pracownikowi.
Grupa docelowa kadrowa, księgowa, specjalista ds. płac
Liczba stron 7
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marlena Prószyńska