FabrykaWiedzy.com
Płyta CD z dokumentami bhp
Płyta CD z dokumentami bhp

Płyta CD z dokumentami bhp

Darmowa

Płyta CD z dokumentami bhp to zestaw wzorów protokołów, rejestrów, skierowań, wniosków, zaświadczeń oraz wiele innych.

99,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Płyta CD zawiera materiały, które zostały przygotowane specjalnie z myślą o inspektorach i specjalistach ds. bhp oraz osobach, zajmujących się prowadzeniem dokumentacji bhp. Znajdują się tu wzory dokumentów niezbędnych do prowadzenia dokumentacji bhp w każdej firmie. Łatwa i intuicyjna nawigacja na płycie CD pozwoli szybko odnaleźć, przeczytać, wypełnić i skompletować dokumenty.

Spis treci

Informacje świadka wypadku przy pracy;

Polecenie powypadkowe nr ...;

Wyjaśnienia poszkodowanego w wypadku przy pracy;

Karta kosztów wypadków przy pracy;

Karta wypadku;

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy;

Statystyczna karta wypadku;

Protokół nr ...;

Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy nr ...;

Protokół powypadkowy ucznia nr ...;

Rejestr wypadków przy pracy;

Rejestr wypadków uczniów;

Zarządzenie pracodawcy nr ... o powołaniu zespołu powypadkowego;

Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy;

Informacja o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym;

Karta oceny ryzyka zawodowego;

Karta oceny ryzyka zawodowego wg PN;

Identyfikacja zagrożeń i uciążliwości wraz z ich charakterystyką dla prac wykonywanych na stanowisku...;

Informacje do oceny ryzyka zawodowego;

Plan poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

Informacja o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy;

Dziennik zajęć, Ksiażka szkolenia wstępnego na stanowisku pracy w dziedzinie bhp dla wydziału ...;

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp;

Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie bhp;

Zarządzenie pracodawcy nr ... w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie bhp;

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp;

Codzienny raport techniczny wózka jezdniowego z napędem silnikowym nr ...;

Protokół sprawdzenia kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego ...;

Rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej;

Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;

Karta izolacyjnego sprzętu ochronnego używanego w ...;

Protokół utraty/zniszczenia/przedwczesnego zużycia odzieży roboczej/obuwia roboczego/środków ochrony indywidualnej;

Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych;

Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy;

Rejestr pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych;

Odpowiedź na nakaz PIP;

Porozumienie o współpracy dwóch pracodawców, których pracownicy wykonują pracę w ... dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ustanowienia koordynatora ds.bhp;

Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie PIP;

Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji PIP;

Skierowanie do ZUS;

Skierowanie na badania profilaktyczne;

Zarządzenie pracodawcy nr ... o powołaniu komisji bhp;

Zarządzenie pracodawcy nr ... w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe;

Zaświadczenie nr ... o wykonaniu przez pracownika zewnętrznego pracy na terenie kontrolowanym;

Zawiadomienie przełożonego o oddaleniu sie pracownika z miejsca zagrożenia w pracy;

Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu sie pracownika od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej;

Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń;

Wniosek o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok;

Kartoteka elektronarzędzia;

Karta zgłoszeniowa na szkolenie w zakresie obsługi maszyn budowlanych;

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji przez UDT;

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i sieci;

Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;

Szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;

Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy;

Protokół kontroli kompleksowej stanu bhp;

Protokół kontroli problemowej/wycinkowej stanu bhp;

Protokół kontroli złomu;

Protokół odbioru technicznego rusztowania

Informacje dodatkowe

TytułPłyta CD z dokumentami bhp
Data wydania15-05-2014
SymbolGBC16
Opis hasłowydokumenty bhp, zaświadczenia bhp, wnioski bhp, protokoły bhp, rejestry bhp, skierowania bhp, zarządzenia bhp, zawiadomienia bhp
Korzyści dla Ciebie
  • zapewnisz sobie zestaw najważniejszych dokumentów bhp do natychmiastowego wykorzystania;
  • zaoszczędzisz czas na szukaniu oraz zastanawianiu się, czy dokumenty są aktualne.
Grupa docelowaspecjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaRafał Kępka
AutorPraca zbiorowa
KategoriaSzkolenia
99,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel