Plan finansowy 2020 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

  • Nowość
Cena promocyjna 29,40 zł Regular Price 147,00 zł

Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, który stanowi część budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Pulikacja prezentuje i tłumaczy zasady opracowywania oraz dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Prawidłowe opracowanie planu finansowego wzmacnia sprawność funkcjonowania jednostki. Opracowanie, prócz omówienia istoty i znaczenia planowania dla właściwej realizacji zadań publicznych, przedstawia metodologię budowy rocznego planu działalności − planu finansowego. Ukazuje przy tym zasady obowiązujące przy jego konstrukcji w różnych formach organizacyjnoprawnych podmiotów tworzących sektor finansów publicznych. W publikacji uwzględniono ostanie zmiany w przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia ministra finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1718).

Więcej informacji
Product Name Plan finansowy 2020 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
ISBN 978-83-269-8701-4
Data wydania 18 lis 2019
Symbol UOJ0093
Opis hasłowy Zamknięcie roku, inwentaryzacja sprawozdania budżetowe, sprawozdania finansowe, bilans
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji:

- dowiesz się, jakie są zasady budowania planu finansowego;

- poznasz różne, zgodne z obowiązującymi przepisami, możliwości dokonywania zmian w zatwierdzonym planie finansowym;

- przeczytasz o praktycznych możliwościach zastosowania analizy planu finansowego, zarówno w zakresie wielkości planowanych, jak i faktycznie wykonanych.

Grupa docelowa Księgowa, główna księgowa, działy finansowe
Format B5
Liczba stron 242
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Joanna Mrówczyńska
Autor Izabela Świderek, Halina Skiba

WSTĘP...................................................................................................................... 5

ROZDZIAŁ I. Ogólne założenia planowania w jednostkach sektora finansów publicznych ............................................................................................................. 9

1.1. Istota i cele planowania .......................................................................................................... 9

1.2. Zakres planowania finansowego ........................................................................................... 15

ROZDZIAŁ II. Plan finansowy podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych............................................................................... 25

2.1. Istota i zakres planu finansowego ......................................................................................... 25

2.2. Zasady budowania planu finansowego jednostek budżetowych ............................................... 27

2.3. Metodologia tworzenia planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych .......................................................................................................... 56

2.4. Tryb dokonywania zmian w planie finansowym ................................................................ 61

ROZDZIAŁ III. Ocena realizacji planu finansowego............................................................. 73

3.1. Istota i przedmiot oceny wykonania planu finansowego ................................................... 73

3.2. Analiza dochodów i przychodów budżetowych ................................................................. 78

3.3. Ocena wielkości i struktury wydatków oraz kosztów budżetowych................................... 81

3.4. Wpływ zobowiązań na realizację planu finansowego ........................................................ 83

ROZDZIAŁ IV. Wpływ polityki finansowej jednostek budżetowych na plan finansowy ...... 87

4.1. Zasady realizacji dochodów budżetowych ........................................................................... 87

4.2. Zakres i cele wydatków budżetowych .................................................................................. 102

4.3. Finansowanie inwestycji państwowych jednostek budżetowych ............................... 114

ROZDZIAŁ V. Plan finansowy jako element zarządzania finansami w samorządowych zakładach budżetowych ............................................................................................................ 123

5.1. Przychody i dochody oraz wydatki i koszty samorządowych zakładów budżetowych .......................................................................................................... 123

5.2. Nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych .................... 129

ROZDZIAŁ VI. Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w pytaniach i odpowiedziach ............................................................................. 131

6.1. Kiedy przekroczenie planu finansowego stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych? ........................................................................................................... 131

6.2. Czy można w ciągu roku dokonać w planie finansowym zmian dotyczących funduszu sołeckiego? .............................................................................................................. 132

6.3. Czy w planie finansowym urzędu po stronie wydatków można uwzględnić § 453? ..... 133

6.4. Jak dokonać odpisu na ZFŚS zgodnie z planem finansowym jednostki? ........................ 134

6.5. Czy można wypłacić pracownikom wynagrodzenie, jeśli nie ma na to środków w planie finansowym? ............................................................................................................ 135

6.6. Jak w planie finansowym ująć wynagrodzenia za grudzień płatne w styczniu następnego roku? .................................................................................................................... 137

6.7. Czy w planie finansowym można przenieść niewykorzystane „znaczone” środki na wydatki bieżące? ................................................................................................................ 137

6.8. Czy kwota dotacji w uchwale budżetowej gminy może być wyższa o VAT od kwoty w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego? ....................... 139

6.9. Czy zakład budżetowy może ponieść w ciągu roku wydatki przekraczające plan finansowy? ....................................................................................................................... 140

6.10. Jak w planie finansowym określić procentowy podział kwot związanych z realizacją projektu unijnego? .............................................................................................. 141

6.11. Czy kierownik jednostki budżetowej może samodzielnie dokonać przeniesienia wydatków? ....................................................................................................... 141

6.12. Czy projekt planu szkoły należy przedstawić radzie rodziców? ............................................ 142

6.13. Jak prowadzić ewidencję na kontach 991 oraz 992? ........................................................... 143

6.14. Czy w planie finansowym zakładu budżetowego ujmować dotację celową? .................. 144

6.15. Czy burmistrz może odmówić zwiększenia planu finansowego jednostce budżetowej? .... 145

6.16. Czy jednostka może dokonać zmian w planie, jeżeli nie otrzymała jeszcze limitów ostatecznych? ........................................................................................................................... 147

6.17. Kiedy można zaciągać zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy? ............ 148

6.18. Czy w planie zakładu budżetowego ujmować wartość amortyzacji? ............................... 149

6.19. Czy wójt może nakazać uzyskiwanie jego zgody na dokonywanie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej? ...................................................................................... 150

6.20. W jaki sposób zaplanować w planie środki na podatek dochodowy od osób prawnych? ................................................................................................................. 152

Wybrane przepisy ustawy o finansach publicznych ...................................................................... 153

Rozporządzenie ministra finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ....... 224

Literatura ...................................................................................................................... 239

Wykaz aktów prawnych ...................................................................................................................... 240

Spis schematów ...................................................................................................................... 241

Spis wzorów ...................................................................................................................... 242

Spis tablic ...................................................................................................................... 242