FabrykaWiedzy.com
Plan Finansowy 2017 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Promocja
-70%
Plan Finansowy 2017 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Plan Finansowy 2017 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, który stanowi część budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zasady opracowywania oraz dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

Normalna cena: 147,00 zł

Cena promocyjna: 44,10 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Prawidłowe opracowanie planu finansowego wzmacnia sprawność funkcjonowania jednostki. Opracowanie, prócz omówienia istoty i znaczenia planowania dla właściwej realizacji zadań publicznych, przedstawia metodologię budowy rocznego planu działalności − planu finansowego. Ukazuje przy tym zasady obowiązujące przy jego konstrukcji w różnych formach organizacyjnoprawnych podmiotów tworzących sektor finansów publicznych. 

Spis treci

ROZDZIAŁ I. Ogólne założenia planowania w jednostkach sektora finansów publicznych 
1.1. Istota i cele planowania 
1.2. Zakres planowania finansowego
ROZDZIAŁ II. Plan finansowy podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 
2.1. Istota i zakres planu finansowego 
2.2. Zasady budowania planu finansowego jednostek budżetowych 
2.3. Metodologia tworzenia planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych 
2.4. Tryb dokonywania zmian w planie finansowym
ROZDZIAŁ III. Ocena realizacji planu finansowego 
3.1. Istota i przedmiot oceny wykonania planu finansowego
3.2. Analiza dochodów i przychodów budżetowych 
3.3. Ocena wielkości i struktury wydatków oraz kosztów budżetowych 
3.4. Wpływ zobowiązań na realizację planu finansowego
ROZDZIAŁ IV. Wpływ polityki finansowej jednostek budżetowych na plan finansowy 
4.1. Zasady realizacji dochodów budżetowych 
4.2. Zakres i cele wydatków budżetowych 
4.3. Finansowanie inwestycji państwowych jednostek budżetowych
ROZDZIAŁ V. Plan finansowy jako element zarządzania finansami w samorządowych zakładach budżetowych 
5.1. Przychody i dochody oraz wydatki i koszty samorządowych zakładów budżetowych
5.2. Nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych
ROZDZIAŁ VI. Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w pytaniach i odpowiedziach 
6.1. Kiedy przekroczenie planu finansowego stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych? 
6.2. Czy można w ciągu roku dokonać w planie fi nansowym zmian dotyczących funduszu sołeckiego? 
6.3. Czy w planie finansowym urzędu po stronie wydatków można uwzględnić § 453? 
6.4. Jak dokonać odpisu na ZFŚS zgodnie z planem finansowym jednostki? 
6.5. Czy można wypłacić pracownikom wynagrodzenie, jeśli nie ma na to środków w planie finansowym? 
6.6. Jak w planie finansowym ująć wynagrodzenia za grudzień płatne w styczniu następnego roku? 
6.7. Czy w planie finansowym można przenieść niewykorzystane „znaczone” środki na wydatki bieżące? 
6.8. Czy kwota dotacji w uchwale budżetowej gminy może być wyższa o VAT od kwoty w planie fi nansowym samorządowego zakładu budżetowego? 
6.9. Czy zakład budżetowy może ponieść w ciągu roku wydatki przekraczające plan finansowy? 
6.10. Jak w planie finansowym określić procentowy podział kwot związanych z realizacją projektu unijnego? 
6.11. Czy kierownik jednostki budżetowej może samodzielnie dokonać przeniesienia wydatków? 
6.12. Czy projekt planu szkoły należy przedstawić radzie rodziców? 
6.13. Jak prowadzić ewidencję na kontach 991 oraz 992? 
6.14. Czy w planie finansowym zakładu budżetowego ujmować dotację celową? 
6.15. Czy burmistrz może odmówić zwiększenia planu fi nansowego jednostce budżetowej? 
6.16. Czy jednostka może dokonać zmian w planie, jeżeli nie otrzymała jeszcze limitów ostatecznych? 
6.17. Kiedy można zaciągać zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy? 
6.18. Czy w planie zakładu budżetowego ujmować wartość amortyzacji? 
6.19. Czy wójt może nakazać uzyskiwanie jego zgody na dokonywanie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej? 
6.20. W jaki sposób zaplanować w planie środki na podatek dochodowy od osób prawnych? 
Wybrane przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Informacje dodatkowe

TytułPlan Finansowy 2017 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
ISBN978-83-269-5660-7
Data wydania04-11-2016
SymbolUOJ0045
Opis hasłowyplan finansowy jsfp, plan finansowy 2016
Korzyści dla Ciebie
Dzięki publikacji:
  • dowiesz się, jakie są zasady budowania planu finansowego,
  • poznasz różne, zgodne z obowiązującymi przepisami, możliwości dokonywania zmian w zatwierdzonym planie finansowym,
  • przeczytasz o praktycznych możliwościach zastosowania analizy planu finansowego, zarówno w zakresie wielkości planowanych, jak i faktycznie wykonanych.

 

Grupa docelowaKsięgowość
FormatB5
Liczba stron188
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaKatarzyna Bednarska
Autordr Izabela Świderek, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów publicznych, skarbnik jst
KategoriaPromocje

Normalna cena: 147,00 zł

Cena promocyjna: 44,10 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel