Płace w firmie 2020

  • Nowość
72,90 zł

Dzięki wskazówkom zawartym w tej książce bezbłędnie będziesz rozliczał pracowników i współpracowników w 2020 roku. Dowiesz się także, jakich terminów musisz przestrzegać i za co odpowiada pracodawca. Sprawdź, jakie zmiany w wynagrodzeniach wprowadzono w 2019 roku i 2020 roku. Poznaj odpowiedzi na autentyczne pytania specjalistów ds. płac.

Data wydania: 24.12.2019

Dostępność: W magazynie Realizacja: 48h od daty wydania + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Przy sporządzaniu list płac pracodawcy muszą uwzględniać w 2020 roku ważne zmiany:dodatek stażowy jest wyłączony ze składników wynagrodzenia uwzględnianych w wynagrodzeniu minimalnym, funkcjonuje odwrotny mechanizm zerowego PIT niż w 2019 roku, PPK muszą wdrożyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób. Sprawdź także inne nowości w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników i współpracowników w 2020 roku.

Więcej informacji
Product Name Płace w firmie 2020
ISBN 978-83-269-8790-8
Data wydania 24 gru 2019
Symbol UOB0276
Opis hasłowy Wynagrodzenia, składki ZUS, składki do PPK, potrącenia, zerowy PIT, umowa zlecenia
Korzyści dla Ciebie
  • Dzięki przykładom liczbowym i listom płac zrozumiesz wszystkie nowe przepisy i będziesz mógł je zastosować w swojej pracy.
  • Pamiętaj przy tym, że nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza zmianę wszystkich wskaźników i stawek.
  • Sporo zamieszania w rozliczeniach robią także wpłaty do PPK i zerowy PIT.
Grupa docelowa Pracodawca, właściciel firmy, osoba prowadząca działalność gospodarczą, specjalista ds. kadr i płac
Format B5
Liczba stron 260
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Magdalena Urbańska
Autor Mariusz Pigulski

Płace w firmie 2020

Rozdział 1. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń w 2019 i 2020 roku
 Dodatek stażowy poza pensją minimalną
 Zmiany w PIT od 1 października 2019 r.
 Wyższe koszty uzyskania przychodu
 Nowa kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe
 Obniżenie stawki PIT
 Na wniosek pobór podatku w wysokości 17,75%
 Obniżka obejmuje także umowy cywilnoprawne do 200 zł
 Nowa skala podatkowa
 Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia od 1 sierpnia 2019 r.
 W 2019 r. niepobieranie podatku tylko na wniosek zatrudnionego
 Zwolnienie tylko do dnia 26. urodzin
 W 2020 r. wniosek o niepobieranie podatku niepotrzebny
 Nadwyżka ponad ustalone limity do opodatkowania
 Kto pilnuje limitu
 Oskładkowanie bez zmian
 Wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP
 Rozliczanie pensji i zasiłku chorobowego przy stosowaniu ulgi zerowy PIT
 Nowe zasady poboru zaliczek na podatek od 2020 r.
 Zmiany w PIT z 2019 r. – jak wpływają na kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia
 Potrącenia ustawowe
 Kwoty wolne – kilka wariantów
 Zmiany w PIT od 1 października
 Kwoty wolne przy potrąceniach dobrowolnych
 Kwoty wolne u młodych z zerowym PIT
 Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika – uczestnika PPK
 Podstawa dokonywania wpłat
 Wpłaty podstawowe i ich wysokość
 Wpłaty dodatkowe
 Dokonywanie wpłat i terminy
 Wpłata pracodawcy – przychodem z PIT, ale bez składek
 Wpłaty na PPK w raporcie ZUS RCA
 „Mały ZUS plus” od 2020 r.
 Jakie będą wymogi

Rozdział 2. Wynagrodzenie zasadnicze
 Obliczanie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w sytuacjach nietypowych
 Umowy zlecenia za grudzień płatne w styczniu – jakie składki ZUS, jaka minimalna stawka godzinowa
 Ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu
 Wynagrodzenie minimalne
 Stawka godzinowa
 Pytania i odpowiedzi
 Pomniejszanie miesięcznej pensji za chorobę przypadającą na wszystkie dni robocze w miesiącu
 Jak choroba trwająca kilka dni, z których tylko jeden jest roboczy, wpływa na stałą pensję

Rozdział 3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 Sposoby rekompensowania wykonywania obowiązków służbowych w dniu wolnym od pracy
 Wyliczanie normalnego wynagrodzenia oraz dodatków należnych za pracę w godzinach nadliczbowych
 Płaca określona stawką godzinową
 Płaca określona w stałej miesięcznej wysokości
 Płaca zmienna bez wyodrębnionej stawki miesięcznej i godzinowej (np. prowizyjne lub akordowe)
 Pytania i odpowiedzi
 Wynagrodzenie w miesiącu odbioru całego dnia wolnego za przepracowanie kilku godzin w wolną sobotę
 Rekompensowanie pracy w wolną sobotę świadczonej dłużej niż 8 godz.
 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy dwóch różnych stawkach należnej pensji
 Zaległa podwyżka a przeliczenie zapłaty za nadgodziny
 Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym z racji święta przypadającego w sobotę
 Kiedy kierownikowi należy się rekompensata za nadgodziny

Rozdział 4. Wynagrodzenie za dyżur
 Dyżurów nie rozlicza się ryczałtowo

Rozdział 5. Premie i nagrody
 Nagroda
 Premie
 Premia regulaminowa
 Premia uznaniowa
 Różnice między premią a nagrodą
 Szczególne rodzaje nagród regulaminowych
 PIT i ZUS
Pytania i odpowiedzi
 Rozliczenie podatkowo-składowe premii / nagrody wypłacanej byłemu pracownikowi
 Premia przysługująca za okresy pobierania świadczeń chorobowych

Rozdział 6. Wynagrodzenie za urlop
 Stawka przechodzi na następny miesiąc
 Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe
 Pytania i odpowiedzi
 Zmiana systemu wynagradzania lub wysokości płacy minimalnej a urlop wypoczynkowy
 Wprowadzenie stałej stawki miesięcznej lub godzinowej
 Zmiana na system prowizyjny lub akordowy
 Przeliczenie podstawy urlopowej po zmianie płacy minimalnej
 Wynagrodzenie za urlop po długotrwałej chorobie
 Wynagrodzenie za urlop po zakończeniu urlopu macierzyńskiego

Rozdział 7. Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom
 Obliczanie ekwiwalentu urlopowego PIT i ZUS
 Pytania i odpowiedzi
 Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie

Rozdział 8. Ryczałty wypłacane pracownikom
 Ryczałt za nadgodziny

Rozdział 9. Ryczałt za godziny nocne
 Pomniejszanie w razie absencji ryczałtu za pracę w nadgodzinach i w nocy
 Sposoby pomniejszania ryczałtu za nadgodziny i pracę nocną za okres nieobecności w pracy
 Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych
 Zasady kalkulowania ryczałtu, jego maksymalne limity i kwoty
 PIT i ZUS

Rozdział 10. Odprawy i odszkodowania
 Odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji
 PIT i ZUS
 Wyliczanie 70-procentowego podatku od odszkodowań i odpraw
 Pytania odpowiedzi
 Niewypłacenie należnej premii a podstawa odprawy
 Z którego dnia ustalać stan zatrudnienia, stosując ustawę o zwolnieniach grupowych

Rozdział 11. Świadczenia chorobowe
 Kalkulowanie należności
 Najniższa podstawa
 Choroba w pierwszym okresie zatrudnienia (na przykładach)
 Pytania i odpowiedzi
 Uzupełnianie wynagrodzenia, gdy pracownik chorował i przebywał na urlopie w jednym miesiącu
 Uwzględnianie w podstawie zasiłków wynagrodzenia za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą
 Świadczenie należne za niezdolność chorobową na bazie zarobków osób zatrudnionych na takim samym lub podobnym stanowisku pracy
 Uzupełnianie wynagrodzenia z zastosowaniem średniego wskaźnika potrąconych składek
 Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa chorobowa
 Jaki postąpić, gdy na dany okres nakładają się 2 zwolnienia lekarskie
 Rozliczanie zasiłku zleceniobiorcy
 Wsteczna podwyżka i jej wpływ na chorobowe
 Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego

Rozdział 12. Świadczenia socjalne
 Pytania i odpowiedzi
 Wycieczka opłacona z ZFŚS nie jest przychodem
 Czy można utworzyć dobrowolnie ZFŚS na koniec roku

Rozdział 13. Samochód firmowy, telefon
 Częściowa odpłatność zmniejsza korzyść
 Ryczałt a koszty paliwa
 Telefon firmowy
 Podróże służbowe
 Jakie należności przysługują pracownikowi wysłanemu w podróż służbową
 Pomniejszanie diet z tytułu posiłków
 Podróże kierowców
 PIT i ZUS
 Pytania i odpowiedzi
 Posiłek na pokładzie samolotu a obniżenie diety
 Kilometrówka dla zleceniobiorcy należna za jazdy lokalne i zamiejscowe a podatek

Rozdział 14. Świadczenia medyczne
 Zwolnienie z oskładkowania

Rozdział 15. Umowy cywilnoprawne
 Minimalna stawka godzinowa
 Praca na etacie i zleceniu u jednego pracodawcy
 Jak rozliczać pracownika, który wykonuje dla swojego pracodawcy dodatkowo umowę zlecenia
 Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy, ale zawarta z innym podmiotem
 Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia
 Pytania i odpowiedzi
 Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia
 Zlecenie zawarte z uczniem / studentem w czasie wakacji
 Czy po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej można zawierać umowy zlecenia przewidujące miesięczne kwoty wynagrodzenia

Rozdział 17. Potrącenia z wynagrodzeń
 Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r. dla pracownika pełnoetatowego niekorzystającego z „zerowego PIT” i niebędącego uczestnikiem PPK
 Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r. dla pracownika pełnoetatowego, niekorzystającego z „zerowego PIT” , który jest uczestnikiem PPK w związku z czym wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę w wysokości 1,5% i wpłata pokrywana z pensji pracownika na poziomie 2% naliczane są od kwoty 2.600 zł
 Kwota wolna przy niepełnym etacie
 Kwota wolna na przełomie roku
 Kwota wolna od zajęć przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych od 11 stycznia 2019 r.
 Ustalanie kwoty potrąceń przy kilku wypłatach w jednym miesiącu
 Różne świadczenia i jedna kwota wolna od potrąceń
 Potrącenia z zasiłków
 Kwota wolna za część miesiąca
 Zasiłek i wynagrodzenie chorobowe potrącamy osobno
 Egzekucja ze świadczeń z ZFŚS
 Egzekucja a ekwiwalenty i świadczenia wypłacane w związku z podróżą służbową
 Pytania i odpowiedzi
 Potrącenia dobrowolne z zasiłku
 Potrącenie pensji tytułem choroby z poprzedniego miesiąca
 Jak dokonywać potrąceń z umów zlecenia w 2020 r.
 Kwota wolna 2.600 zł brutto, gdy zleceniobiorca objęty jest wszystkimi ubezpieczeniami zusowskimi
 Kwota wolna 2.600 zł brutto, gdy zleceniobiorca nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

 

 

 Kwota wolna 2.600 zł brutto, gdy zleceniobiorca objęty jest tylko ubezpieczeniem zdrowotnym
 Kwota wolna 2.600 zł brutto pomniejszona proporcjonalnie do liczby przepracowanych w miesiącu godzin, gdy zleceniobiorca objęty jest wszystkimi ubezpieczeniami zusowskimi (przy założeniu, że zleceniobiorca pracował w styczniu 2020 r. np. 120 godz.)

Rozdział 17. Zagadnienia różne związane z płacami
 Rozliczanie wpłat do PPK
 Wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy
 Wyliczanie wysokości wynagrodzenia rocznego
 Dodatek stażowy za okres choroby w podstawie wymiaru trzynastki
 Jak oblicza się wysokość wynagrodzenia za czas szkolenia odbytego w ramach delegacji
 Czy dodatek nocny należny jest również za część godziny
 W jaki sposób kalkuluje się dodatki wyrównawcze dla pracownika przeniesionego ze względów zdrowotnych na inne stanowisko
 Korekty wymagane w razie wypłaty zasiłku/wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku macierzyńskiego
 Czy tańsze bilety PKP dla pracowników stanowią dla nich przychód

Rozdział 18. Ważne wyroki Sądu Najwyższego
 Samo otrzymanie awiza nie jest równoznaczne z dostarczeniem oświadczenia woli adresatowi
 Za niesłuszną dyscyplinarkę pracodawca musi pracownikowi zapłacić odszkodowanie
 Czym grozi przesyłanie dokumentów służbowych na pocztę prywatną
 Jakie ubezpieczenia dla członków stowarzyszenia
 W prawie pracy terminy obowiązują nie tylko pracodawcę, ale też pracownika
 W systemie zadaniowym pracownik musi wykazać nadgodziny
 Zebrania i raporty przed i po godzinach pracy to także praca w nadgodzinach
 Dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy z powodu poważnego wypadku przy pracy
 Kary umowne przy działalności konkurencyjnej
 Wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy – kiedy pracodawca musi je zapłacić
 Wypadek przy pracy może się również zdarzyć podczas jazdy samochodem służbowym
 Nie w każdej sytuacji możemy mówić o mobbing
 Pracownik musi wykonywać polecenia pracodawcy

Rozdział. Wskaźniki i stawki aktualne w 2020 roku