Płace w firmie 2020 wydanie II

 • Nowość
72,90 zł

Ostatnia tarcza antykryzysowa – 4.0 wprowadza wiele korzystnych rozwiązań dla pracodawców. Warto z nich skorzystać, a także sprawdzić, czy w firmie wdrożono wszystkie rozwiązania, jakie kolejno przynosiły tarcze 1.0, 2.0 i 3.0. Od 8 marca, 31 marca, 18 kwietnia, 16 maja, 24 czerwca pracodawcy mogą korzystać z wielu możliwości wsparcia finansowego na mocy kolejnych tarcz antykryzysowych. Sprawdź nowe przepisy i skorzystaj ze wsparcia finansowego. Pamiętaj, że konsekwencje pandemii można ograniczyć dzięki dodatkowym pieniądzom i nowym uprawnieniom, jakie otrzymali pracodawcy.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Dzięki przykładom liczbowym i listom płac zrozumiesz wszystkie nowe przepisyi będziesz mógł je zastosować w swojej pracy. Dowiedz się: komu ZUS wypłaci świadczenie postojowe; na jakie zapomogi mogą liczyć pracodawcy i pracownicy; jak dokonywać potrąceń po zmianach wprowadzonych przez tarczę 3.0; w jakich nowych terminach pracodawca może rozliczyć się z urzędem skarbowym z PIT; jak rozwiązać umowę o zakazie konkurencji; co zmieniło się w zasadach pracy zdalnej. Sprawdź także inne zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń wprowadzone na początku 2020 roku.

Więcej informacji
Product Name Płace w firmie 2020 wydanie II
ISBN 978-83-269-9193-6
Data wydania 23 lip 2020
Symbol UOB0302
Opis hasłowy Koronawirus, pandemia, rozliczanie wynagrodzeń, zmiany w potrąceniach, świadczenie postojowe, składki ZUS
Korzyści dla Ciebie

Dzięki przykładom liczbowym i listom płac zrozumiesz wszystkie nowe przepisyi będziesz mógł je zastosować w swojej pracy.

Grupa docelowa Kadry i płace, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, budżetówka
Format B5
Liczba stron 324
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Barbara Plucińska
Autor Praca zbiorowa

Rozdział 1. Tarcza antykryzysowa 1.0

 • Komu ZUS wypłaci świadczenie postojowe i jakie warunki trzeba spełnić
 • Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło
 • Tarcza antykryzysowa zwalnia czasowo z opłacania składek ZUS
 • Odroczenie składek na FUS (ZUS)
 • Odroczenie płatności składek i zwolnienie z opłaty prolongacyjnej
 • Zawieszenie opłacania składek na FUS (ZUS) dla samozatrudnionych
 • Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne dla płatników składek zatrudniających mniej niż 10 osób
 • Zapomogi dla pracowników w okresie pandemii a składki ZUS
 • Trzy grupy zapomóg: klęski żywiołowe, zdarzenia losowe i długotrwała choroba
 • Co oznacza pojęcie zapomogi, zdarzenia losowego czy długotrwałej choroby
 • Zapomogi z ZFŚS i funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego
 • Zapomoga z powodu koronawirusa
 • Nowe limity zwolnień podatkowych na świadczenia socjalne w 2020 r.
 • Jak złożyć wniosek do ZUS o świadczenie postojowe
 • Warunek prowadzenia działalności przed 1 lutego 2020 r. i limity osiąganych przychodów
 • Przestój w prowadzeniu działalności
 • Ile wynosi świadczenie postojowe
 • Wniosek o świadczenie
 • Jakie dane musi zawierać wniosek
 • Forma złożenia wniosku
 • Termin złożenia wniosku
 • Kiedy nastąpi wypłata świadczenia postojowego
 • Odmowne rozpatrzenie wniosku o świadczenie postojowe
 • Sytuacja cudzoziemców

 

Rozdział 2. Tarcza antykryzysowa 2.0

Więcej czasu na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego

Podatkowe grupy kapitałowe

Zwolnienie z opłacania składek a przychód

Wyłączenie powstawania przychodów z tytułu umarzania pożyczek z Funduszu Pracy

Więcej czasu na obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych antykryzysowa 3.0

 

Rozdział 3. Tarcza antykryzysowa 3.0

 • Jak po zmianach od 16 maja 2020 r. wyliczać kwoty wolne od potrąceń
 • Jak w praktyce wyliczać podwyższenie kwot wolnych od potrąceń

 

Rozdział 4. Tarcza antykryzysowa 4.0

 • Tarcza 4.0 – sprawdź najważniejsze rozwiązania
 • Nowe terminy wpłaty zaliczki na PIT
 • Terminy wpłaty zaliczek na podatek dla płatników, których działalność nie została dotknięta negatywnymi skutkami COVID-19
 • Czy trzeba informować urząd o zamiarze skorzystania z przesunięcia terminu płatności zaliczek
 • Czy w razie korzystania z przesuniętych terminów płatnikowi przysługuje wynagrodzenie
 • Tarcza 4.0 pozwala na szybkie rozwiązanie zakazu konkurencji
 • Zakaz konkurencji w Kodeksie pracy
 • Zakaz konkurencji w stosunkach cywilnoprawnych
 • Szybkie rozwiązanie zakazu konkurencji w okresie epidemii
 • Jak dokonać wypowiedzenia
 • Jak ustalać wynagrodzenie urlopowe po zmianach
 • warunków płacowych spowodowanych COVID-19
 • Składniki stałe miesięczne
 • Składniki zmienne miesięczne
 • Sposób obliczenia urlopowego
 • Zmiany w warunkach płacy
 • Pracodawca może zawiesić działalność socjalną
 • Kogo dotyczy zawieszenie.
 • Przyczyny zawieszenia
 • Porozumienie ze związkami – obligatoryjne
 • Jak liczyć istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń
 • Co rozumieć przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń
 • Dodatkowe warunki
 • Co zmieniło się w zasadach pracy zdalnej
 • Czy pracodawca skontroluje mieszkanie pracownika
 • Kto zapewnia sprzęt i płaci za rachunki
 • Ekwiwalent za własny sprzęt
 • Obowiązkowa ewidencja czasu pracy
 • Odwołanie z pracy zdalnej – w każdej chwili
 • Kto odpowiada za BHP
 • Nawet w stanie epidemii pensja pracownika nie może ucierpieć na braku zysku firmy
 • Z czego wynika takie rygorystyczne stanowisko
 • Jakie jeszcze rodzaje manipulacji wynagrodzeniem w ten sposób są zakazane
 • Czy pracownicy muszą najpierw wnieść pozew o ustalenie, że umowa w części dotyczącej wynagrodzenia była nieważna

 

Rozdział 5. Zmiany w rozliczeniu wynagrodzeń w 2019 i 2020 roku

 • Dodatek stażowy poza pensją minimalną
 • Zmiany w PIT od 1 października 2019 r.
 • Wyższe koszty uzyskania przychodu
 • Nowa kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe
 • Obniżenie stawki PIT
 • Na wniosek pobór podatku w wysokości 17,75%
 • Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia od 1 sierpnia 2019 r.
 • Zwolnienie tylko do dnia 26. urodzin
 • Nadwyżka ponad ustalone limity do opodatkowania
 • Oskładkowanie bez zmian
 • Rozliczanie pensji i zasiłku chorobowego przy stosowaniu ulgi zerowy PIT
 • Nowe zasady poboru zaliczek na podatek od 2020 r.
 • Zmiany w PIT z 2019 r. – jak wpływają na kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia
 • Potrącenia ustawowe
 • Kwoty wolne u młodych z zerowym PIT
 • Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika – uczestnika PPK
 • Podstawa dokonywania wpłat
 • Wpłaty podstawowe i ich wysokość
 • Wpłaty dodatkowe
 • Dokonywanie wpłat i terminy
 • Wypłata składnika za wcześniejszy okres
 • Wpłata pracodawcy – przychodem z PIT, ale bez składek
 • Wpłaty na PPK w raporcie ZUS RCA
 • „Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.
 • Zachowana minimalna i maksymalna podstawa, ale na wyższym poziomie
 • Obowiązki informacyjne płatnika składek korzystającego z małego ZUS – zmiany w terminach i drukach
 • Składka zdrowotna bez ulgi w 2020 r.
 • Mały ZUS może zwolnić z obowiązku naliczania składek na FP i SFWON
 • Zmiany w drukach ZUS DRA i RCA
 • Rosną składki ZUS niektórych ubezpieczonych od 1 stycznia 2020 r.
 • Osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

Rozdział 6. Wynagrodzenie zasadnicze

 • Umowy zlecenia za grudzień płatne w styczniu – jakie składki ZUS, jaka minimalna stawka godzinowa
 • Wynagrodzenie minimalne

 

Rozdział 7. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • Wyliczanie normalnego wynagrodzenia oraz dodatków należnych za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Pytania i odpowiedzi

 

Rozdział 8. Wynagrodzenie za dyzur

 • Dyżurów nie rozlicza się ryczałtowo

 

Rozdział 9. Premie i nagrody

 • Pojęcia premii i nagrody nie są tożsame, gdyż reguły ich naliczania i konsekwencje,
 • Nagroda
 • Premie
 • Premia regulaminowa
 • Premia uznaniowa
 • Różnice między premią a nagrodą
 • PIT i ZUS
 • Pytania i odpowiedzi

 

Rozdział 10. Wynagrodzenie za urlop

 • Stawka przechodzi na następny miesiąc
 • Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe
 • Pytania i odpowiedzi

 

Rozdział 11. Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom

 

Rozdział 12. Ryczałty wypłacane pracownikom

 • Ryczałt za nadgodziny

 

Rozdział 13. Ryczałt za godziny nocne

 • Pomniejszanie w razie absencji ryczałtu za pracę w nadgodzinach i w nocy
 • Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych
 • PIT i ZUS

 

Rozdział 14. Odprawy i odszkodowania

 • Odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji
 • PIT i ZUS
 • Wyliczanie 70-procentowego podatku od odszkodowań i odpraw
 • Świadczenia chorobowe

 

Rozdział 15. Świadczenia chorobowe

 • Najniższa podstawa
 • Choroba w pierwszym okresie zatrudnienia (na przykładach)
 • Pytania i odpowiedzi

 

Rozdział 16. Świadczenia socjalne

 

Rozdział 17. Samochód firmowy, telefon

 • Ryczałt a koszty paliwa
 • Telefon firmowy
 • Podróże służbowe
 • Pomniejszanie diet z tytułu posiłków
 • Podróże kierowców
 • PIT i ZUS

 

Rozdział 18. Świadczenia medyczne

 • Zwolnienie z oskładkowania

 

Rozdział 19. Umowy cywilnoprawne

 • Minimalna stawka godzinowa
 • Praca na etacie i zleceniu u jednego pracodawcy
 • Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy, ale zawarta z innym podmiotem
 • Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia

 

Rozdział 20. Potrącenia z wynagrodzeń

 • Kwota wolna przy niepełnym etacie
 • Kwota wolna na przełomie roku
 • Kwota wolna od zajęć przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • Ustalanie kwoty potrąceń przy kilku wypłatach w jednym miesiącu
 • Różne świadczenia i jedna kwota wolna od potrąceń
 • Potrącenia z zasiłków
 • Kwota wolna za część miesiąca
 • Egzekucja ze świadczeń z ZFŚS
 • Egzekucja a ekwiwalenty i świadczenia wypłacane w związku z podróżą służbową
 • Jak dokonywać potrąceń z umów zlecenia w 2020 r.