FabrykaWiedzy.com
Płace w firmie 2018. Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia
Place w firmie 2018. Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia

Płace w firmie 2018. Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia

Dnia 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku, autorskich kosztów uzyskania przychodu, a także limitów kilku zwolnień podatkowych. W tej książce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zmian, kilkadziesiąt przykładów liczbowych, zestawienia i tabele przydatne w codziennym liczeniu płac.

69,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Sprawdź, jak liczyć wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, za dyżur czy za urlop wypoczynkowy. Przekonaj się, czy właściwie rozliczasz świadczenia pracownicze z ZUS i z urzędem skarbowym. Miej pewność, że poradzisz sobie z najtrudniejszymi przypadkami liczenia odpraw, ekwiwalentów czy potrąceniami z wynagrodzeń.

Spis treci

Rozdział 1. Nowe limity zwolnień w podatku PIT od 1 stycznia 2018 r.

 • Limity zwolnień w PIT przed zmianą i po zmianie
 • Zmiany w zakresie autorskich kosztów uzyskania przychodu

Rozdział 2. Nowa kwota wolna od podatku w 2018 r.

 • Skala podatkowa w 2017 r. i 2018 r.

Rozdział 3. Wynagrodzenie zasadnicze

 • Obliczanie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w sytuacjach nietypowych
 • Pytania i odpowiedzi
 • Pomniejszanie miesięcznej pensji za chorobę przypadającą na wszystkie dni robocze w miesiącu
 • Jak choroba trwająca kilka dni, z których tylko jeden jest roboczy, wpływa na stałą pensję

Rozdział 4. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • Sposoby rekompensowania wykonywania obowiązków służbowych w dniu wolnym od pracy
 • Płaca określona stawką godzinową
 • Płaca określona w stałej miesięcznej wysokości
 • Płaca zmienna bez wyodrębnionej stawki miesięcznej i godzinowej (np. prowizyjne lub akordowe)
 • Pytania i odpowiedzi
 • Wynagrodzenie w miesiącu odbioru całego dnia wolnego za przepracowanie kilku godzin w wolną sobotę
 • Rekompensowanie pracy w wolną sobotę świadczonej dłużej niż 8 godz.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy dwóch różnych stawkach należnej pensji
 • Zaległa podwyżka a przeliczenie zapłaty za nadgodziny
 • Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym z racji święta przypadającego w sobotę

Rozdział 5. Wynagrodzenie za dyżur

 • Dyżurów nie rozlicza się ryczałtowo

Rozdział 6. Premie i nagrody

 • Nagroda
 • Premie
 • Premia regulaminowa
 • Premia uznaniowa
 • Różnice między premią a nagrodą
 • Najważniejsze różnice między premią a nagrodą
 • Szczególne rodzaje nagród regulaminowych
 • PIT i ZUS
 • Pytania i odpowiedzi
 • Rozliczenie podatkowo-składkowe premii/nagrody wypłacanej byłemu pracownikowi
 • Premia przysługująca za okresy pobierania świadczeń chorobowych
 • Wyliczenie składki zdrowotnej
 • Ostateczna lista płac uwzględniająca należności wskazane w zapytaniu

Rozdział 7. Wynagrodzenie za urlop

 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Stawka przechodzi na następny miesiąc
 • Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe
 • Pytania i odpowiedzi
 • Zmiana systemu wynagradzania na płacę a urlop wypoczynkowy
 • Wprowadzenie stałej stawki miesięcznej lub godzinowej
 • Zmiana na system prowizyjny lub akordowy
 • Wynagrodzenie za urlop po długotrwałej chorobie
 • Wynagrodzenie za urlop po zakończeniu urlopu macierzyńskiego

Rozdział 8. Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom

 • Ogólna charakterystyka ekwiwalentów
 • Obliczanie ekwiwalentu urlopowego
 • PIT i ZUS
 • Pytania i odpowiedzi
 • Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie

Rozdział 9. Ryczałty wypłacane pracownikom

 • Ryczałt za nadgodziny

Rozdział 10. Ryczałt za godziny nocne

 • Pomniejszanie w razie absencji ryczałtu za pracę w nadgodzinach i w nocy
 • Sposoby pomniejszania ryczałtu za nadgodziny i pracę nocną za okres nieobecności w pracy
 • Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych
 • Zasady kalkulowania ryczałtu, jego maksymalne limity i kwoty
 • PIT i ZUS

Rozdział 11. Odprawy i odszkodowania

 • Odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji
 • Różnice między odszkodowaniami
 • PIT i ZUS
 • Pytania i odpowiedzi
 • Niewypłacenie należnej premii a podstawa odprawy
 • Z którego dnia ustalać stan zatrudnienia, stosując ustawę o zwolnieniach grupowych

Rozdział 12. Świadczenia chorobowe

 • Kalkulowanie należności
 • Najniższa podstawa
 • Dla pracowników pracujących na część etatu najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych jest zmniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
 • Choroba w pierwszym okresie zatrudnienia (na przykładach)
 • Pytania i odpowiedzi
 • Uzupełnianie wynagrodzenia, gdy pracownik chorował i przebywał na urlopie w jednym miesiącu
 • Uwzględnianie w podstawie zasiłków wynagrodzenia za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą
 • Świadczenie należne za niezdolność chorobową na bazie zarobków osób zatrudnionych na takim samym lub podobnym stanowisku pracy
 • Uzupełnianie wynagrodzenia z zastosowaniem średniego wskaźnika potrąconych składek
 • Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa chorobowa
 • Jak postąpić, gdy na dany okres nakładają się 2 zwolnienia lekarskie – jedno wystawione z powodu choroby pracownika, a drugie – w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • Rozliczanie zasiłku zleceniobiorcy
 • Rozliczenie styczniowych należności zleceniobiorcy
 • Wsteczna podwyżka i jej wpływ na świadczenia chorobowe
 • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego

Rozdział 13. Świadczenia socjalne

 • PIT i ZUS
 • Świadczenia socjalne – zwolnienia składkowe i podatkowe
 • Pytania i odpowiedzi
 • Wycieczka opłacona z zfśs nie jest przychodem
 • Czy można utworzyć dobrowolnie zfśs na koniec roku

Rozdział 14. Samochód firmowy, telefon

 • Częściowa odpłatność zmniejsza korzyść
 • Ryczałt a koszty paliwa
 • Telefon firmowy
 • Podróże służbowe
 • Należności przysługujące pracownikowi wysłanemu w podróż służbową
 • Pomniejszanie diet z tytułu posiłków
 • Podróże kierowców
 • PIT i ZUS
 • Pytania i odpowiedzi
 • Posiłek na pokładzie samolotu a obniżenie diety
 • Kilometrówka dla zleceniobiorcy należna za jazdy lokalne i zamiejscowe a podatek

Rozdział 15. Umowy cywilnoprawne

 • Minimalna stawka godzinowa
 • Oskładkowanie zleceń
 • Praca na etacie i zleceniu u jednego pracodawcy
 • Zasady obowiązujące płatnika rozliczającego swego pracownika, który wykonuje dla niego dodatkowo umowę zlecenia
 • Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy, ale zawarta z innym podmiotem
 • Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia
 • Pytania i odpowiedzi
 • Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia
 • Zlecenie zawarte z uczniem/studentem w czasie wakacji
 • Czy od 1 stycznia 2017 r. można zawierać umowy zlecenia przewidujące miesięczne kwoty wynagrodzenia

Rozdział 16. Świadczenia medyczne

 • Zwolnienie z oskładkowania

Rozdział 17. Potrącenia z wynagrodzeń

 • Kwoty wolne od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego w 2018 r.
 • Kwota wolna przy niepełnym etacie
 • Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2018 r. (w zł) proporcjonalna do wymiaru etatu
 • Kwota wolna na przełomie roku
 • Lista płac za grudzień
 • Kwota wolna od zajęć przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • Ustalanie kwoty potrąceń przy kilku wypłatach w jednym miesiącu
 • Różne świadczenia i jedna kwota wolna od potrąceń
 • Potrącenia z zasiłków
 • Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego
 • Kwota wolna za część miesiąca
 • Zasiłek i wynagrodzenie chorobowe potrącamy osobno
 • Egzekucja ze świadczeń z zfśs
 • Egzekucja a ekwiwalenty i świadczenia wypłacane w związku z podróżą służbową
 • Pytania i odpowiedzi
 • Potrącenia dobrowolne z zasiłku
 • Potrącenie pensji tytułem choroby z poprzedniego miesiąca

Rozdział 18. Zagadnienia różne związane z płacami

 • Wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy
 • Wyliczanie wysokości wynagrodzenia rocznego
 • Dodatek stażowy za okres choroby w podstawie wymiaru trzynastki
 • W jaki sposób kalkuluje się dodatki wyrównawcze dla pracownika przeniesionego ze względów zdrowotnych na inne stanowisko
 • Korekty wymagane w razie wypłaty zasiłku/wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku macierzyńskiego
 • Czy tańsze bilety PKP dla pracowników stanowią dla nich przychód 

Informacje dodatkowe

TytułPłace w firmie 2018. Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia
ISBN978-83-269-6861-7
Data wydania04-12-2017
SymbolUOB0191
Opis hasłowywynagrodzenie minimalne, składki ZUS, umowy zlecenia, świadczenia chorobowe, ekwiwalenty
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

 • jak zmiana płacy minimalnej w 2018 roku wpływa na składki ZUS i świadczenia pracownicze,
 • które składniki pensji wliczamy w 2018 roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • jak w 2018 roku przeliczać podstawę urlopową i ekwiwalentową,
 • w jaki sposób rozliczać wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku,
 • jak oskładkowywać umowy zlecenia.
Grupa docelowaspecjalista ds. Płac i ZUS, właściciel firmy, biuro rachunkowe,
FormatB5
Liczba stron176
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
AutorMariusz Pigulski
KategoriaKalendarze
69,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel