Płace w firmie 2018. Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia

69,00 zł

Dnia 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku, autorskich kosztów uzyskania przychodu, a także limitów kilku zwolnień podatkowych. W tej książce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zmian, kilkadziesiąt przykładów liczbowych, zestawienia i tabele przydatne w codziennym liczeniu płac.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Sprawdź, jak liczyć wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, za dyżur czy za urlop wypoczynkowy. Przekonaj się, czy właściwie rozliczasz świadczenia pracownicze z ZUS i z urzędem skarbowym. Miej pewność, że poradzisz sobie z najtrudniejszymi przypadkami liczenia odpraw, ekwiwalentów czy potrąceniami z wynagrodzeń.

Więcej informacji
Nazwa produktu Płace w firmie 2018. Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia
ISBN 978-83-269-6861-7
Data wydania 04.12.2017
Symbol UOB0191
Opis hasłowy wynagrodzenie minimalne, składki ZUS, umowy zlecenia, świadczenia chorobowe, ekwiwalenty
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

 • jak zmiana płacy minimalnej w 2018 roku wpływa na składki ZUS i świadczenia pracownicze,
 • które składniki pensji wliczamy w 2018 roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • jak w 2018 roku przeliczać podstawę urlopową i ekwiwalentową,
 • w jaki sposób rozliczać wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku,
 • jak oskładkowywać umowy zlecenia.
Strona produktowa N/D
Grupa docelowa specjalista ds. Płac i ZUS, właściciel firmy, biuro rachunkowe,
Format B5
Liczba stron 176
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Konopacka-Kuramochi
Autor Mariusz Pigulski

Rozdział 1. Nowe limity zwolnień w podatku PIT od 1 stycznia 2018 r.

 • Limity zwolnień w PIT przed zmianą i po zmianie
 • Zmiany w zakresie autorskich kosztów uzyskania przychodu

Rozdział 2. Nowa kwota wolna od podatku w 2018 r.

 • Skala podatkowa w 2017 r. i 2018 r.

Rozdział 3. Wynagrodzenie zasadnicze

 • Obliczanie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w sytuacjach nietypowych
 • Pytania i odpowiedzi
 • Pomniejszanie miesięcznej pensji za chorobę przypadającą na wszystkie dni robocze w miesiącu
 • Jak choroba trwająca kilka dni, z których tylko jeden jest roboczy, wpływa na stałą pensję

Rozdział 4. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • Sposoby rekompensowania wykonywania obowiązków służbowych w dniu wolnym od pracy
 • Płaca określona stawką godzinową
 • Płaca określona w stałej miesięcznej wysokości
 • Płaca zmienna bez wyodrębnionej stawki miesięcznej i godzinowej (np. prowizyjne lub akordowe)
 • Pytania i odpowiedzi
 • Wynagrodzenie w miesiącu odbioru całego dnia wolnego za przepracowanie kilku godzin w wolną sobotę
 • Rekompensowanie pracy w wolną sobotę świadczonej dłużej niż 8 godz.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy dwóch różnych stawkach należnej pensji
 • Zaległa podwyżka a przeliczenie zapłaty za nadgodziny
 • Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym z racji święta przypadającego w sobotę

Rozdział 5. Wynagrodzenie za dyżur

 • Dyżurów nie rozlicza się ryczałtowo

Rozdział 6. Premie i nagrody

 • Nagroda
 • Premie
 • Premia regulaminowa
 • Premia uznaniowa
 • Różnice między premią a nagrodą
 • Najważniejsze różnice między premią a nagrodą
 • Szczególne rodzaje nagród regulaminowych
 • PIT i ZUS
 • Pytania i odpowiedzi
 • Rozliczenie podatkowo-składkowe premii/nagrody wypłacanej byłemu pracownikowi
 • Premia przysługująca za okresy pobierania świadczeń chorobowych
 • Wyliczenie składki zdrowotnej
 • Ostateczna lista płac uwzględniająca należności wskazane w zapytaniu

Rozdział 7. Wynagrodzenie za urlop

 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Stawka przechodzi na następny miesiąc
 • Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe
 • Pytania i odpowiedzi
 • Zmiana systemu wynagradzania na płacę a urlop wypoczynkowy
 • Wprowadzenie stałej stawki miesięcznej lub godzinowej
 • Zmiana na system prowizyjny lub akordowy
 • Wynagrodzenie za urlop po długotrwałej chorobie
 • Wynagrodzenie za urlop po zakończeniu urlopu macierzyńskiego

Rozdział 8. Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom

 • Ogólna charakterystyka ekwiwalentów
 • Obliczanie ekwiwalentu urlopowego
 • PIT i ZUS
 • Pytania i odpowiedzi
 • Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie

Rozdział 9. Ryczałty wypłacane pracownikom

 • Ryczałt za nadgodziny

Rozdział 10. Ryczałt za godziny nocne

 • Pomniejszanie w razie absencji ryczałtu za pracę w nadgodzinach i w nocy
 • Sposoby pomniejszania ryczałtu za nadgodziny i pracę nocną za okres nieobecności w pracy
 • Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych
 • Zasady kalkulowania ryczałtu, jego maksymalne limity i kwoty
 • PIT i ZUS

Rozdział 11. Odprawy i odszkodowania

 • Odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji
 • Różnice między odszkodowaniami
 • PIT i ZUS
 • Pytania i odpowiedzi
 • Niewypłacenie należnej premii a podstawa odprawy
 • Z którego dnia ustalać stan zatrudnienia, stosując ustawę o zwolnieniach grupowych

Rozdział 12. Świadczenia chorobowe

 • Kalkulowanie należności
 • Najniższa podstawa
 • Dla pracowników pracujących na część etatu najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych jest zmniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
 • Choroba w pierwszym okresie zatrudnienia (na przykładach)
 • Pytania i odpowiedzi
 • Uzupełnianie wynagrodzenia, gdy pracownik chorował i przebywał na urlopie w jednym miesiącu
 • Uwzględnianie w podstawie zasiłków wynagrodzenia za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą
 • Świadczenie należne za niezdolność chorobową na bazie zarobków osób zatrudnionych na takim samym lub podobnym stanowisku pracy
 • Uzupełnianie wynagrodzenia z zastosowaniem średniego wskaźnika potrąconych składek
 • Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa chorobowa
 • Jak postąpić, gdy na dany okres nakładają się 2 zwolnienia lekarskie – jedno wystawione z powodu choroby pracownika, a drugie – w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • Rozliczanie zasiłku zleceniobiorcy
 • Rozliczenie styczniowych należności zleceniobiorcy
 • Wsteczna podwyżka i jej wpływ na świadczenia chorobowe
 • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego

Rozdział 13. Świadczenia socjalne

 • PIT i ZUS
 • Świadczenia socjalne – zwolnienia składkowe i podatkowe
 • Pytania i odpowiedzi
 • Wycieczka opłacona z zfśs nie jest przychodem
 • Czy można utworzyć dobrowolnie zfśs na koniec roku

Rozdział 14. Samochód firmowy, telefon

 • Częściowa odpłatność zmniejsza korzyść
 • Ryczałt a koszty paliwa
 • Telefon firmowy
 • Podróże służbowe
 • Należności przysługujące pracownikowi wysłanemu w podróż służbową
 • Pomniejszanie diet z tytułu posiłków
 • Podróże kierowców
 • PIT i ZUS
 • Pytania i odpowiedzi
 • Posiłek na pokładzie samolotu a obniżenie diety
 • Kilometrówka dla zleceniobiorcy należna za jazdy lokalne i zamiejscowe a podatek

Rozdział 15. Umowy cywilnoprawne

 • Minimalna stawka godzinowa
 • Oskładkowanie zleceń
 • Praca na etacie i zleceniu u jednego pracodawcy
 • Zasady obowiązujące płatnika rozliczającego swego pracownika, który wykonuje dla niego dodatkowo umowę zlecenia
 • Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy, ale zawarta z innym podmiotem
 • Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia
 • Pytania i odpowiedzi
 • Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia
 • Zlecenie zawarte z uczniem/studentem w czasie wakacji
 • Czy od 1 stycznia 2017 r. można zawierać umowy zlecenia przewidujące miesięczne kwoty wynagrodzenia

Rozdział 16. Świadczenia medyczne

 • Zwolnienie z oskładkowania

Rozdział 17. Potrącenia z wynagrodzeń

 • Kwoty wolne od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego w 2018 r.
 • Kwota wolna przy niepełnym etacie
 • Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2018 r. (w zł) proporcjonalna do wymiaru etatu
 • Kwota wolna na przełomie roku
 • Lista płac za grudzień
 • Kwota wolna od zajęć przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • Ustalanie kwoty potrąceń przy kilku wypłatach w jednym miesiącu
 • Różne świadczenia i jedna kwota wolna od potrąceń
 • Potrącenia z zasiłków
 • Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego
 • Kwota wolna za część miesiąca
 • Zasiłek i wynagrodzenie chorobowe potrącamy osobno
 • Egzekucja ze świadczeń z zfśs
 • Egzekucja a ekwiwalenty i świadczenia wypłacane w związku z podróżą służbową
 • Pytania i odpowiedzi
 • Potrącenia dobrowolne z zasiłku
 • Potrącenie pensji tytułem choroby z poprzedniego miesiąca

Rozdział 18. Zagadnienia różne związane z płacami

 • Wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy
 • Wyliczanie wysokości wynagrodzenia rocznego
 • Dodatek stażowy za okres choroby w podstawie wymiaru trzynastki
 • W jaki sposób kalkuluje się dodatki wyrównawcze dla pracownika przeniesionego ze względów zdrowotnych na inne stanowisko
 • Korekty wymagane w razie wypłaty zasiłku/wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku macierzyńskiego
 • Czy tańsze bilety PKP dla pracowników stanowią dla nich przychód