PKPiR (KPiR) – praktyczne przykłady ujmowania przychodów i kosztów

59,00 zł

Tylko dziś dostawa GRATIS!

W publikacji znajdziesz kilkanaście przykładów księgowania różnych operacji gospodarczych.Upewnisz się, jak prowadzić PKPiR tak, by była zgodna z przepisami, dzięki temu unikniesz niepotrzebnych problemów.Poznasz także nowe zasady rozliczania kosztów związanych z eksploatacją samochodów osobowych wprowadzonych do majątku frmy, czyli wpisanych doewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r. Znajdziesz przykłady księgowań wydatków związanych z eksploatacją takich samochodów.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Do ewidencji operacji gospodarczych, dotyczących przychodów lub kosztów służy podatkowa księga przychodów i rozchodów – PKPiR.

Pamiętajmy, że księga została przewidziana wyłącznie do celów podatkowych, stąd na jej podstawie dokonuje się ustalenia głównej podstawy opodatkowania.

Podatnicy mają obowiązek prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi. Księgę uważa się za rzetelną, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

W tej publikacji zamieściłam kilka przykładów księgowania różnych operacji gospodarczych. Zobacz, jak prowadzić PKPiR tak, by była zgodna z przepisami, dzięki temu unikniesz niepotrzebnych problemów. Poznasz także nowe zasady rozliczania kosztów związanych z eksploatacją samochodów osobowych wprowadzonych do majątku frmy, czyli wpisanych doewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r. Znajdziesz przykłady księgowań wydatków związanych z eksploatacją takich samochodów.

Więcej informacji
Nazwa produktu PKPiR (KPiR) – praktyczne przykłady ujmowania przychodów i kosztów
ISBN 978-83-269-7893-7
Data wydania 19 lis 2018
Symbol UOM0166
Opis hasłowy księgowania, KPiR, PKPiR, podatkowa księga przychodów i rozchodów, obowiązek podatkowy, amortyzacja, środki trwałe, deklaracje podatkowe, koszty podatkowe, samochód firmowy, majątek firmy
Korzyści dla Ciebie
  • Będziesz wiedzieć jak prawidłowo stosować przepisy i jak wystawiać oraz księgować wydatki na samochód firmowy.
  • Poznasz najnowsze wyjaśnienia ekspertów poparte aktualnymi przepisami.
  • Poznasz kilkanaście przykładów rozwiązań na szereg wątpliwości dotyczących zaliczania wydatków na samochód do kosztów. 
Grupa docelowa Księgowość, rachunkowość
Liczba stron 128
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marta Grabowska-Peda
Autor Praca zbiorowa

Wstęp 7
Otrzymałeś refundację kosztów wynagrodzeń i składek z urzędu pracy.
Jak ją zaksięgujesz w PKPiR? 9
Zakupiłeś towary w leasingu zwrotnym. Czy należało to ująć w PKPiR? 9
Jak ujmiesz w PKPIR odpisy amortyzacyjne? 10
Czy w PKPiR powinieneś ująć wsparcie fnansowe otrzymane ze środków
europejskich? 13
Otrzymane środki z UE są wolne od podatku 13
Przykład ujęcia w PKPIR 14
Upewnij się, czy prawidłowo ujmujesz w PKPiR wydatki na samochód 16
Ujęcie w księdze podatkowej 16
W jakiej kolumnie ujmiesz zakup opon do samochodu frmowego? 17
Jak powinieneś księgować przychody z kasy fskalnej w PKPiR? 19
W jakiej kolumnie PKPiR ujmiesz wydatek na nocleg szkoleniowców? 21
Otrzymałeś dotację unijną na zakup towarów handlowych i opłaty.
Sprawdź, jak ująć to w PKPiR 22
Wykazałeś stratę i zmieniasz formę opodatkowania. Jak to zdarzenie ujmiesz
w PKPiR? 24
Ryczałt opłacany kwartalnie 26
Z jaką datą prawidłowo zaksięgować faktury w PKPiR? 26
Ujęcie kosztu 27
Jak ujmiesz koszty frmowe opłacone z prywatnego konta? 29
Ujęcie w księgach rachunkowych 29
Ujęcie w PKPIR 30
Pobierasz wynagrodzenie za swoje usługi od frmy z UE. Co z podatkiem
u źródła i jak to ująć w PKPiR? 33
Kiedy mamy do czynienia z podatkiem u źródła? 33
Rozliczenie w PKPiR 33
Jak ująć PKPiR fakturę za zakup usługi szkoleniowej, która została
dofnansowana 34
Jakie skutki w PKPiR ma wycofanie i darowizna auta współmałżonkowi? 35
Czy zmienił się sposób opisywania dowodów księgowych wpisanych do PKPiR? 37
Otrzymałeś odszkodowanie od frmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe
w leasingowanym samochodzie. Co dalej? 39
Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT? 40
PKPiR – praktyczne przykłady ujmowania przychodów i kosztów 40
Czy otrzymane odszkodowania są kosztami podatkowymi? 40
Co to oznacza w praktyce? 40
Jak to zdarzenie zaksięgować w PKPiR?
Poczyniłeś wydatki na modernizację pomieszczenia w budynku. 41
Jak je zaklasyfkujesz i zaksięgujesz? 42
Konsekwencje podatkowe ulepszenia środka trwałego 42
Księgowanie wydatków w PKPiR 42
Jak rozliczyć koszty poniesionej inwestycji 44
Sprowadzasz towary z UE w celu ich dalszej odsprzedaży w Polsce?
Sprawdź, jak zaksięgujesz wydatki w PKPiR 44
Podstawą opodatkowania podatkiem jest marża 45
Jak ustalić kwotę nabycia? 45
Ewidencja księgowa 45
1) Części do samochodu 46
2) Kosztów podróży służbowej 47
3) Ubezpieczenia samochodu 48
4) Opłaty za akcyzę 49
Jak prawidłowo rozliczysz i zaksięgujesz fakturę w PKPiR? 50
Faktura z odwrotnym obciążeniem VAT na sprzęt elektroniczny.
Księgowanie w rejestrze VAT i PKPiR 52
Ewidencja w rejestrze VAT 52
Księgowanie w PKPiR 53
Dodatkowe druki składane w urzędzie skarbowym 53
Przekazujesz próbki towarów. Jak je ujmujesz 54
Koszty uzyskania przychodów 54
Upewnij się, co się zmieniło w zasadach prowadzenia PKPiR 54
Nowa kategoria dowodu księgowego 54
Spis z natury 55
Włamanie na terenie frmy. Co z fakturami za skradziony sprzęt 56
Faktury korygujące za energię. Sprawdź, jak rozliczyć VAT 56
Jak ujmiesz w rejestrze VAT fakturę za paliwo 57
W jakiej kolumnie ujmiesz wydatki na prace badawczo-rozwojowe 59
Co się zmieniło od początku roku? 59
Kiedy można odliczyć poniesione wydatki 59
Sprawdź, w jakim miesiącu w PKPiR ująć korektę faktury 60
Zasady rozliczania korekty przychodów w PIT 61
Rozliczanie korekty przychodu z VAT 61
Czy w PKPiR możesz ująć niezamortyzowaną część samochodu 62
Jak ujmiesz utarg ze sprzedaży walut 62

5
W jakim miesiącu zaksięgujesz przychód za wykonane usługi 63
Wynająłeś samochód? Sprawdź, jak rozliczysz koszty 64
Jak rozliczyć zakup usługi AdWords 64
Ujęcie w PKPiR 65
Rozliczenie VAT 65
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia. Jak zaksięgujesz zdarzenie w PKPiR? 66
Jak zaksięgujesz zakup importowanych towarów objętych
procedurą uproszczoną? 68
Kupiłeś samochód dostawczy do frmy. Jakie ewidencje musisz prowadzić? 69
Ewidencja środków trwałych 70
Ewidencja wyposażenia 70
Ewidencje dodatkowe 70
Jak zaksięgujesz w PKPIR sprzedaż owadów? 71
Jak ujmujesz w PKPiR zakup laptopa za 0 zł od frmy telekomunikacyjnej 72
Czy kupionego busa na frmę ujmiesz w PKPiR? 73
Kupiłeś samochód w leasingu. Jak ujmiesz w PKPiR fakturą zaliczkową? 74
W jakiej kolumnie ujmiesz zakup artykułów niezbędnych
do produkcji towarów? 75
Rozbudowujesz nieruchomość. Jak rozliczysz w PKPiR faktury? 75
Likwidacja działalności. Jak zapiszesz to w PKPiR? 76
Jak zaewidencjonujesz ratę leasingową w PKPiR? 77
Czy możesz ująć w PKPiR remont pomieszczenia, w którym prowadzisz frmę? 78
Co na to organy? 79
Jak jest w praktyce? 79
Co na to sądy? 79
Jak zaksięgujesz notę rabatową w PKPiR oraz VAT? 80
Nota rabatowa a VAT – co na to przepisy … 80
… organy podatkowe i … 81
… sądy 81
Jak zaklasyfkujesz zakup płyt CD i kopert? 82
Jak zaewidencjonujesz ratę leasingową w PKPiR? 82
Czy nabycie licencji będzie importem usług? 83
Biuro rachunkowe prowadzi PKPiR.
Czy od 1 stycznia 2018 r. trzeba było powiadamiać o tym urząd skarbowy? 84
Otrzymałeś fakturę leasingową. W którym miesiącu zaliczysz ją
do PKPiR i VAT? 85
Sprawdź, czy w 2018 roku nie powinieneś był przejść na pełną księgowość 86

PKPiR – praktyczne przykładyowania przychodów i kosztów
6
Przychody podatkowe 86
Przychody bilansowe 87
Gdzie ujmiesz w PKPiR niezapłacone raty polisy ubezpieczeniowej samochodu? 87
Środki wolne od opodatkowania. Czy możesz je wykazać w księgach rachunkowych? 89
Comiesięczne opłaty od najemców są przychodem podatkowym 91
Odsetki od kredytu mogą zostać zaliczone do kosztów w dacie wystawienia
wyciągu bankowego 93
Wydatek na zakup okularów korekcyjnych oraz na badania lekarskie
jest wydatkiem o charakterze osobistym 95
Wynagrodzenie za świadczenia w naturze może być kosztem 97
Jak rozliczyć koszty organizacji bankietu 99
Rozliczenie bankietu 99
Koszty polisy 100
Sprawdź, jak księgować w KPiR fakturę zaliczkową na zakup samochodu
w leasingu 101
Jakie skutki podatkowe ma przepisanie samochodu na żonę 101
Faktura wystawiona przed miesiącem wykonania usługi 102
Raty za urządzenia w sieci komórkowej – jak ewidencjonować w księgach
i w PKPiR 105
Ujęcie w PKPiR 105
Ewidencja w księgach rachunkowych 106
Środek trwały niewpisany do ewidencji. Sprawdź, co zrobić 106
Podatek dochodowy 106
Podatek VAT 107
Upewnij się, jak zaksięgować opłaty za wynajem sali, zakup artykułów
papierniczych 107
W jaki sposób dokonać rozliczenia w PKPiR w przypadku importu
towarów z Chin 108
Sprawdź, w jakim miesiącu w książce ująć korektę faktury 114
Zasady rozliczania korekty przychodów w PIT 114
Rozliczanie korekty przychodu z VAT 115
Porównanie ustalenia kosztów w 2018 i 2019 r. dla samochodów osobowych
w PKPiR 116
Rozliczenie kosztów samochodu leasingowego w 2019 r. 121
Czy osoba prowadząca jednoosobową frmę zwolniona z VAT może w 2019 r.
wliczyć do kosztów wydatki na paliwo? 126
Jak było do końca 2018 r.? 127
Jak jest od 1 stycznia 2019 r.? 127