FabrykaWiedzy.com
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów.Opracowanie zawiera 242 wzory pism procesowych, obejmujące zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma.Znakomity dodatek stanowi płyta CD zawierająca wersje edytowalne wzorów zamieszczonych w opracowaniu.W niniejszym 2. wydaniu, zaktualizowano oraz uzupełniono wzory pism procesowych i komentarz, który zawiera szczegółowe uwagi i objaśnienia do prezentowanych wzorów uwzględniając najnowsze nowelizacje dotyczące:zaprzeczenia ojcostwa, które jest również dopuszczalne po śmierci dziecka, Trybunał uznał, iż przepisy w zakresie, w jakim odnoszą się do umorzenia postępowania o zaprzeczenie ojcostwa naruszają prawo do ochrony prawnej życia rodzinnego oraz do decydowania o swoim życiu osobistym – zmiany weszły w życie 4.12.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1436); możliwości zaskarżenia postanowień w sprawie kosztów sporządzenia przez pełnomocnika z urzędu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – zmiany weszły w życie 3.12.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1428); zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej – zmiany weszły w życie 21.11.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289); wprowadzenia zapisu, zgodnie z którym oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu – zmiany weszły w życie 17.8.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 880); obowiązku zamieszczania w piśmie będącym pierwszym w sprawie Nr PESEL lub Nr NIP powoda będącego osobą fizyczną, Nr KRS lub Nr NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, a także obowiązku ustalania Nr PESEL, NIP lub KRS pozwanego; ponadto wprowadzono obowiązek zamieszczenia sygnatury akt w dalszych pismach procesowych; do przepisów o doręczeniach został wprowadzony zapis mówiący, że na wniosek strony sąd lub referendarz sądowy wyda zaświadczenie, iż nakaz zapłaty bądź wyrok zaoczny został uznany za doręczony na adres oznaczony w trybie doręczenia zastępczego – zmiany weszły w życie 7.7.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 654).Autor publikacji – Andrzej Zieliński – profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr hab., wybitny znawca przedmiotu oraz autor licznych publikacji z zakresu procedury cywilnej, adwokat praktyk postanowił ułatwić Czytelnikom sporządzenie poprawnych merytorycznie i formalnie pism procesowych w sprawach cywilnych. Wspierając się swoją wieloletnią pracą naukową oraz praktyką zawodową przedstawia w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości.Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na ich szeroki zakres i uniwersalny charakter, a także zachowanie nazewnictwa i struktury sądów oraz innych organów mogą być one bardzo pomocne osobom świadczącym profesjonalną pomoc prawną tj. radcom prawnym i adwokatom. Autor omawia zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa. Książka okaże się również bardzo pomocna dla osób prywatnych, które na co dzień spotykają się z problemami w postępowaniu cywilnym.

179,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułPisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
ISBN9788325562076
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron840
WydawcaC.H. Beck
AutorZieliński Andrzej
KategoriaPrawo cywilne
179,00 zł

brutto

Reklama
pixel