FabrykaWiedzy.com
Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń
Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń

Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń

Książka jest jedyną pozycją na rynku, która w sposób kompleksowy przedstawia problematykę nieodpłatnych świadczeń na gruncie ustaw regulujących podatki dochodowe. Jej największą zaletę stanowi zaprezentowanie spójnej i konsekwentnie rozwiniętej koncepcji, pozwalającej na precyzyjne wyznaczenie granic opodatkowania tych świadczeń, co niewątpliwie budzi najwięcej kontrowersji. W szczególności owa koncepcja umożliwia stwierdzenie, czy zaistnienie danego stanu faktycznego skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń, a jeżeli tak - jak należy ustalić jego wysokość.Drugie wydanie publikacji wzbogacono głównie o uwagi na temat orzeczeń sądowych, które pojawiły się po 2008 r., na tle rozszerzania pojęcia nieodpłatnych świadczeń na coraz to inne stany faktyczne. Tutaj również powyższa koncepcja potwierdziła w pełni swoją aktualność i przydatność, wykazując niejednokrotnie nieprawidłowości w procesie interpretacji oraz stosowania przepisów prawa podatkowego.W opracowaniu omówiono między innymi:- istotę dochodu osiągniętego z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia, - źródła nieodpłatnych świadczeń, które mogą skutkować opodatkowaniem, - problemy związane z określeniem wartości tych świadczeń.

99,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułOpodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń
ISBN9788326432903
Data wydania29-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron220
WydawcaWolters Kluwer
AutorGrabarczyk Jarosław
KategoriaPodatki
99,00 zł

brutto

Reklama
pixel