Opłacenie zaległych składek ZUS za pracownika − rozliczenie z zatrudnionym (E-book)

  • Ebook
10,40 zł
W praktyce zdarza się, że nawet po latach ZUS wydaje decyzję o oskładkowaniu świadczeń ZFŚS, które w rzeczywistości nie miały charakteru socjalnego. Jeżeli pracodawca nie kwestionuje tej decyzji, powinien skorygować dokumentację do ZUS i opłacić zaległe składki oraz zaliczkę na podatek wraz z odsetkami. Kolejnym krokiem jest rozliczenie uregulowanych kwot zaległości z pracownikiem. 
Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Płatnik, który otrzymał decyzję ZUS o obowiązku oskładkowania świadczenia "niesocjalnego" (tzn. wypłaconego niezgodnie z kryteriami socjalnymi przyznawania świadczeń z ZFŚS), musi nie tylko skorygować odpowiednio dokumentację ZUS, czyli raporty miesięczne ZUS RCA wraz z deklaracjami ZUS DRA za błędnie rozliczone miesiące, ale również zapłacić wynikłe z tych korekt zaległe składki na wszystkie ubezpieczenia - społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP. Uregulować trzeba całość składek, tj. zarówno w części pokrywanej przez ubezpieczonego, jak i przez płatnika wraz z odsetkami za zwłokę. Zapłacone za pracownika zaległe składki w części przez niego finansowanej mogą być następnie potrącone z jego wynagrodzenia, ale tylko za jego pisemną zgodą. Jeżeli jednak pracodawca odstąpi od żądania ich zwrotu - będą one stanowiły dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który trzeba uwzględnić na liście płac w miesiącu, w którym pracodawca opłacił zaległe składki z własnych środków. Opracowanie omawia reguły dokonywania takiego rozliczenia, wraz z przykładami wyliczeń na listach płac w obu wariantach.
Więcej informacji
Product Name Opłacenie zaległych składek ZUS za pracownika − rozliczenie z zatrudnionym (E-book)
Symbol 1BW0036
ISBN 978-83-269-4153-5
Data wydania 1 wrz 2015
Opis hasłowy świadczenia socjalne, zaległe składki ZUS, listy płac
Korzyści dla Ciebie
  • dowiesz się o szczegółach związanych z prawidłowym formułowaniem przyczyny wypowiedzenia;
  • poznasz odpowiedzi ekspertów na problemy pojawiające się w praktyce.
Grupa docelowa kadrowa, księgowa, specjalista ds. płac
Liczba stron 7
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Izabela Nowacka