Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych (E-book)

20,91 zł

E-book zawiera 23 stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w najważniejszych sprawach pracowniczych.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

E-book to napisane przez ekspertów Głównego Inspektoratu Pracy i zaakceptowane przez Dyrektor Departamentu Prawnego GIP - p. Halinę Tulwin - stanowiska w sprawach, których przepisy nie regulują w sposób precyzyjny, m.in.:

  • jakie przyczyny usprawiedliwiają zmianę harmonogramu w trakcie okresu rozliczeniowego,
  • w jaki sposób liczyć godziny nadliczbowe pracownika odchodzącego w trakcie okresu rozliczeniowego,
  • jak rekompensować pracę w dniu wolnym za święto,
  • czy i kiedy zmiana regulaminu wynagradzania obejmuje chronionych pracowników,
  • czy konieczne jest zawarcie aneksu do umowy o pracę, jeśli pracownik wnioskuje o obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego itp.
Więcej informacji
Product Name Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych (E-book)
Symbol 1BC0010
ISBN 978-83-269-3079-9
Data wydania 5 maj 2014
Opis hasłowy PIP, Państwowa Inspekcja Pracy, godziny nadliczbowe, urlop na żądanie, wyjscia prywatne w godzinach pracy, harmonogram czasu pracy, urlop wychowawczy, urlop szkoleniowy, urlop bezpłatny, rozwiązanie umowy o pracę
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się jak – zgodnie ze wskazówkami Państwowej Inspekcji Pracy – m.in.:

  • prawidłowo rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych,
  • udzielać pracownikom wyjść prywatnych i zobowiązywać zatrudnionych do ich odpracowywania,
  • ustalać zasady powierzania pracownikom telefonów i samochodów służbowych,
  • rozliczyć urlop na żądanie w systemie równoważnym,
  • udzielać urlopu wychowawczego, jeśli korzysta z niego obydwoje rodziców.
Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. i płac, kierownik/dyrektor działu Kadr/HR
Format A5
Liczba stron 51
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Wojciech Dyr
Autor Joanna Kaleta - Sekcja Kontroli Wewnętrznej Głównego Inspektoratu Pracy; Katarzyna Pietruszyńska - Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy.

1. Praca przez więcej godzin, niż wynika to z grafiku – czy to zawsze nadgodziny?
2. Limit pracy w godzinach nadliczbowych – czy zaliczamy do niego wszystkie nadgodziny?
3. Udzielenie wolnego za pracę w 6. dniu tygodnia przed tym dniem – czy jest możliwe?
4. Czy przestój może być przyczyną uzasadniającą zmianę harmonogramu czasu pracy?
5. Jak poprawnie rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych pracownika odchodzącego z pracy w trakcie okresu rozliczeniowego?
6. W jakim terminie pracownik może odpracować wyjście z pracy w celach prywatnych?
7. Jak rekompensować pracę w dniu wolnym za święto?
8. Czy za czas wolny udzielony w zamian za dyżur poza domem pracownikowi przysługuje wynagrodzenie?
9. Jak zachowywać odpowiednie okresy odpoczynku dobowego?
10. Rozliczanie urlopu niepełnoetatowca w systemie zadaniowym – jak poprawnie tego dokonać?
11. Jaki wpływ ma urlop bezpłatny na prawo do pierwszego urlopu?
12. Czy studia za granicą wliczać do stażu urlopowego w Polsce?
13. Czy urlop na napisanie doktoratu należy przesunąć z powodu choroby pracownika?
14. Jak liczyć pierwszy urlop w razie zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca?
15. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – jak to rozumieć?
16. Przepisy wewnętrzne a prawo zwyczajowe – które zasady stosować?
17. Jak ustalić zasady powierzania pracownikom telefonów i samochodów służbowych?
18. Czy zmiana regulaminu na niekorzyść obejmie również chronionych pracowników?
19. Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić odchodzącemu pracownikowi ostatnie wynagrodzenie?
20. Na jakie świadczenia może liczyć pracownik rozwiązujący umowę z powodu przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę?
21. Jak rozliczyć urlop na żądanie w przypadku pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym?
22. Czy konieczne jest zawarcie aneksu do umowy o pracę, jeśli pracownik wnioskuje o obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego?
23. Czy wspólne korzystanie z urlopu wychowawczego obniża jego ogólny wymiar?