Koronawirus - czy wiesz już wszystko?

Odpowiedzialność pracownika oświaty. Jakie konsekwencje może ponieść nauczyciel i pracownik niepedagogiczny

  • Nowość
69,90 zł

Każdy dyrektor powinien mieć świadomość, w jaki sposób pociągnąć pracownika oświaty do odpowiedzialności, w szczególności jaki rodzaj konsekwencji wyciągać wobec niego, aby samemu nie narazić się na zarzuty niedopełnienia swych obowiązków. Dyrektor musi mieć na względzie, że jako pracownik szkoły (placówki) sam też ponosi odpowiedzialność za uchybienia. Celem publikacji jest przede wszystkim przedstawienie praktycznych wskazówek dla kadry kierowniczej oświaty, kiedy i jak pociągnąć do odpowiedzialności pracownika szkoły i placówki oświatowej. W publikacji znajdziemy aż 96 przykładów z życia placówki, 18 wzorów dokumentów (w tym także z instrukcją wypełnienia), również na płycie CD, stanowiska orzecznicze, a także liczne procedury.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

W szkołach i placówkach oświatowych nietrudno o błąd w wykonywaniu obowiązków służbowych. Nie można wykluczyć też różnych przypadków złej woli podwładnego. W efekcie w szkole możemy mieć do czynienia nie tylko z uchybieniami porządkowymi, pogorszeniem jakości pracy, lecz także z przewinieniami dyscyplinarnymi, a nawet z przestępstwami (wynikającymi np. z aktów przemocy). Z tego względu każdy dyrektor powinien mieć świadomość, w jaki sposób pociągnąć pracownika oświaty do odpowiedzialności, w szczególności jaki rodzaj konsekwencji wyciągać wobec niego, aby samemu nie narazić się na zarzuty niedopełnienia swych obowiązków. Dyrektor musi mieć na względzie, że jako pracownik szkoły (placówki) sam też ponosi odpowiedzialność za uchybienia.Niniejsza publikacja ma na celu dostarczenie praktycznej i kompleksowej wiedzy na temat różnych rodzajów odpowiedzialności pracownika oświaty. Specjaliści z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy w przystępny sposób wyjaśniają, w jaki sposób reagować w przypadku różnego rodzaju trudnych zdarzeń i jakiego rodzaju konsekwencje wyciągnąć wobec pracowników. Poza tym wskazują, jaki rodzaj odpowiedzialności spoczywa na dyrektorze. Wiedza ta ma pozwolić uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych osobie kierującej placówką oświatową.

Więcej informacji
Product Name Odpowiedzialność pracownika oświaty. Jakie konsekwencje może ponieść nauczyciel i pracownik niepedagogiczny
ISBN 978-83-269-9018-2
Data wydania 9 mar 2020
Symbol ZOO0035
Opis hasłowy Odpowiedzialność nauczyciela, odpowiedzialność karna, kara porządkowa, odpowiedzialność dyscyplinarna, dyrektor szkoły
Korzyści dla Ciebie

Publikacja ta ma na celu dostarczenie praktycznej i kompleksowej wiedzy na temat różnych rodzajów odpowiedzialności pracownika oświaty. Specjaliści z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy w przystępny sposób wyjaśniają, w jaki sposób reagować w przypadku różnego rodzaju trudnych zdarzeń i jakiego rodzaju konsekwencje wyciągnąć wobec pracowników. Poza tym wskazują, jaki rodzaj odpowiedzialności spoczywa na dyrektorze. Wiedza ta ma pozwolić uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych osobie kierującej placówką oświatową.

Grupa docelowa Kadra kierownicza oświaty, pracownicy jednostek obsługujących szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w szkołach
Format B5
Liczba stron 196
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Michał Kowalski, Patryk Kuzior, Michał Mazur, Anna Trochimiuk