Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu (E-book)

  • Ebook
20,91 zł

Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego toczy się początkowo w trybie administracyjnym przed ZUS lub innym organem rentowym (np. KRUS). Wydana po zakończeniu postępowania decyzja może być zaskarżona do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Jeśli postępowanie administracyjne prowadzone przez ZUS kończy się decyzją administracyjną, osoba ubezpieczona może wnieść od niej odwołanie do sądu okręgowego lub rejonowego rozpoznającego sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. Odpowiednie pouczenie o tym prawie powinno się znajdować w treści decyzji ZUS. Jeśli osoba chce z niego skorzystać powinna wnieść odwołanie na piśmie do jednostki ZUS, która decyzję wydała, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ rentowy, w terminie 1 miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. ZUS we własnym zakresie może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. Jeśli zaś podtrzymuje zajęte w decyzji stanowisko, niezwłocznie powinien odwołanie wraz z aktami sprawy przekazać do sądu. Postępowanie jest wolne od kosztów sądowych. Szczegóły znajdziesz w e-booku "Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu".

Więcej informacji
Product Name Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu (E-book)
Symbol 1BW0006
ISBN 978-83-269-3092-8
Data wydania 16 kwi 2014
Opis hasłowy decyzja ZUS, odwołanie do sądu, termin
Korzyści dla Ciebie

- dowiesz się o szczegółach związanych z ochroną miejsc pracy,
- przeczytasz o pracownikach zagrożonych utratą miejsca pracy.

Grupa docelowa kadrowa, księgowa, specjalista ds. płac
Format A5
Liczba stron 29
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor praca zbiorowa