FabrykaWiedzy.com
Ochrona środowiska a integracja europejska
Ochrona środowiska a integracja europejska

Ochrona środowiska a integracja europejska

Monografia porusza istotną, aktualną i interesującą problematykę dotyczącą wewnętrznych efektów integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. Wypełnia ona lukę na polskim rynku wydawniczym z tego zakresu. Publikacja wpisuje się w rozważania nurtu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Autorka kompleksowo przedstawia problematykę gospodarowania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska w teorii ekonomii i rozwoju społeczno-gospodarczym. Zwraca szczególną uwagę na koncepcję zrównoważonego rozwoju w kontekście proekologicznego nurtu gospodarczego Unii Europejskiej i Polski. Ukazuje działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska w ramach Unii Europejskiej i Polski w przekroju czasowym. Istotnym walorem pracy są przeprowadzone analizy z zakresu gospodarowania zasobami naturalnymi i ich ochrony oraz ekonomicznych aspektów ochrony środowiska. Oparte są one na gruntownie i rzetelnie opracowanym materiale statystycznym i źródłowym. W pracy wykorzystano bogatą literaturę przedmiotu krajową i zagraniczną, liczne akty prawne, krajowe i unijne, oraz szereg dokumentów rządowych, strategii, programów bezpośrednio i pośrednio związanych z problematyką ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.Z recenzji prof. zw. dr hab. Marka Górskiego, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Uniwersytet Łódzki:Opracowanie oparto na ciekawej i ważnej tezie wyjściowej, zgodnie bowiem z założeniami przyjętymi we wstępie ma ono być próbą „zidentyfikowania i przestawienia zmian, jakie dokonały się w Polsce w obszarze ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów w związku z członkostwem w Unii Europejskiej” (…). Założenie to należy ocenić bardzo pozytywnie, takie spojrzenie na wewnętrzne efekty integracji praktycznie dotychczas nie zaistniało.

58,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułOchrona środowiska a integracja europejska
ISBN9788376416328
Data wydania31-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron254
WydawcaDifin
AutorMazur-Wierzbicka Ewa
KategoriaOchrona Środowiska
58,00 zł

brutto

Reklama
pixel