OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH

49,00 zł

Książka przedstawia powszechnie stosowane środki ochrony przeciwporażeniowej, jak też inne, przeznaczone do stosowania przy eksploatacji instalacji przez wykwalifikowany personel. Broszura zawiera również wiadomości niezbędne przy projektowaniu, modernizacji i wykonawstwie instalacji eksploatowanych w warunkach, które zwiększają zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

Dostępność: W magazynie

W publikacji omówione zostały szczegółowo środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. M.in.: główne i dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne; samoczynne wyłączenie zasilania; izolacje: podstawową, podwójną lub wzmocnioną; stosowanie przegród lub obudów; separację elektryczną, bardzo niskie napięcie SELV, PELV, FELV; izolowanie stanowiska; połączenia wyrównawcze miejscowe. Przedstawiono także urządzenia ochronne różnicowoprądoweo, ochronę w instalacjach elektrycznych pracujących w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. W książce zaprezentowano także zmiany, jakie w normie PN-HD 60364-4-41 o ochronie przed porażeniem elektrycznym wprowadziała aktualizacja z 2017 r.

Więcej informacji
Nazwa produktu OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH
ISBN 978-83-269-7658-2
Data wydania 23.07.2018
Symbol UON0015
Opis hasłowy Ochrona przeciwporażeniowa, instalacje elektryczne
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

  • jak stosować środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w różnych instalacjach, w tym pracujących w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym,
  • dowiesz się także, co w ochronie przeciwporażeniowej zmieniło nowe wydanie Polskiej Normy PN-HD 60364-4-41 o ochronie przed porażeniem elektrycznym.
Strona produktowa N/D
Grupa docelowa projektant instalacji elektrycznych, elektroinstalator
Format A4
Liczba stron 77
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Andrzej Boczkowski