OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH

49,00 zł

Książka przedstawia powszechnie stosowane środki ochrony przeciwporażeniowej, jak też inne, przeznaczone do stosowania przy eksploatacji instalacji przez wykwalifikowany personel. Broszura zawiera również wiadomości niezbędne przy projektowaniu, modernizacji i wykonawstwie instalacji eksploatowanych w warunkach, które zwiększają zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

W publikacji omówione zostały szczegółowo środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. M.in.: główne i dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne; samoczynne wyłączenie zasilania; izolacje: podstawową, podwójną lub wzmocnioną; stosowanie przegród lub obudów; separację elektryczną, bardzo niskie napięcie SELV, PELV, FELV; izolowanie stanowiska; połączenia wyrównawcze miejscowe. Przedstawiono także urządzenia ochronne różnicowoprądoweo, ochronę w instalacjach elektrycznych pracujących w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. W książce zaprezentowano także zmiany, jakie w normie PN-HD 60364-4-41 o ochronie przed porażeniem elektrycznym wprowadziała aktualizacja z 2017 r.

Więcej informacji
Nazwa produktu OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH
ISBN 978-83-269-7658-2
Data wydania 23 lip 2018
Symbol UON0015
Opis hasłowy Ochrona przeciwporażeniowa, instalacje elektryczne
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

  • jak stosować środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w różnych instalacjach, w tym pracujących w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym,
  • dowiesz się także, co w ochronie przeciwporażeniowej zmieniło nowe wydanie Polskiej Normy PN-HD 60364-4-41 o ochronie przed porażeniem elektrycznym.
Grupa docelowa projektant instalacji elektrycznych, elektroinstalator
Format A4
Liczba stron 77
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Andrzej Boczkowski

Ogólne zasady ochrony przeciwporażeniowej
Izolacja podstawowa części czynnych
Przegrody lub obudowy
Przeszkody
Umieszczenie poza zasięgiem ręki
Samoczynne wyłączenie zasilania
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TT
Izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona
Separacja elektryczna
Izolowanie stanowiska
Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe
Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia
Bardzo niskie napięcie funkcjonalne FELV
połączenia wyrównawcze ochronne
Warunki stosowania urządzeń elektrycznych zapewniających ochronę przed porażeniem 32

Urządzenia ochronne rożnicowoprądowe
Podział urządzeń rożnicowoprądowych
Oznaczenia

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym
Tereny budowy i rozbiórki
Urządzenia przetwarzania danych
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi
Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze
Baseny pływackie i inne