Ochrona danych osobowych w jednostkach publicznych (E-book)

  • Ebook
19,97 zł

Organy państwowe oraz samorządowe nie mogą ograniczać prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej. Muszą więc upubliczniać informacje o majątku, którym dysponują, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o przebiegu i efektach kontroli. Z drugiej strony osoby reprezentujące pracodawcę muszą pamiętać o obowiązku ochrony danych osobowych.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Przedstawiciele jednostek sektora budżetowego wykorzystują w swojej pracy niezliczoną ilość informacji. Ze względu na jawność finansów publicznych część z nich jest ogólnie dostępna i może, a nawet powinna być ujawniana na zewnątrz. Mimo dbałości o przestrzeganie zapisów ustawy o finansach publicznych nie wolno zapominać jednak o zasadach ochrony danych osobowych. Jest to szczególnie ważne w działach zajmujących się kwestiami księgowymi oraz kadrowo-płacowymi. Współpraca między tymi komórkami powinna być tak zorganizowana, aby żaden z jej pracowników nie stykał się z danymi ponad te, które są niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych.

Więcej informacji
Product Name Ochrona danych osobowych w jednostkach publicznych (E-book)
Symbol 1KB0015
ISBN 978-83-269-3176-5
Data wydania 13 maj 2014
Opis hasłowy ochrona danych osobowych, ochrona danych osobowych w jednostkach publicznych, dane osobowe w JSFP, BIP a dane osobowe, praca w księgowości a ochrona danych, ochrona danych osobowych podczas rekrutacji, zatrudnianie pracownika samorządowego - ochrona danyc
Korzyści dla Ciebie
  • dowiesz się jak poprawnie opracować instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych,
  • przeczytasz o danych przetwarzanych przez księgowych i kadrowych jednostek publicznych, które są szczególnie chronione,
  • upewniesz się czy od kandydata na stanowisko urzędnicze można wymagać przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.
Grupa docelowa księgowy, kadrowy, kierownik JSFP
Format A4
Liczba stron 44
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Emilia Leśniewska
Autor Maria Kucharska-Fiałkowska

Przetwarzanie danych 6
Zbiory danych – obowiązek rejestracji i zwolnienie 8
Zgłoszenie zbioru do rejestracji 9
Obowiązek informacyjny 11
Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie 13
Przetwarzanie danych kandydatów do pracy jednostkach publicznych 13
Rekrutowanie pracowników samorządowych 15
Możliwość żądania zaświadczenia o niekaralności 16
Okres przechowywania informacji o kandydacie 18
Dane osobowe przetwarzane w trakcie zatrudnienia 19
Specyfika informacji o pracownikach samorządowych 19
Zastosowanie zasad ogólnych 22
Dane o przynależności związkowej pracownika 25
Dane o stanie zdrowia kandydatów do pracy i pracowników 27
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29
Środki ochrony danych osobowych i upoważnienie do ich przetwarzania 29
Dostęp do informacji publicznej 42