FabrykaWiedzy.com
Ocena ryzyka zawodowego
Bestseller
Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

• Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego
• Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka na stanowiskach pracy
• Profilaktyka ryzyka zawodowego
• Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego
• Lista kontrolna procedury oceny ryzyka zawodowego
• Problemy praktyczne w 30 pytaniach i odpowiedziach

79,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Praktyczny informator Ocena ryzyka zawodowego to starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje, wskazówki oraz porady. Wszystko w jednym tomie, łatwo dostępne, całościowo obejmujące tematykę oceny ryzyka zawodowego.

Spis treci

Rozdział I
Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego

1. Wprowadzenie
Podstawa prawna
Zasady przeprowadzenia oceny ryzyka 
zawodowego 
2. Definicje 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Działanie korygujące 
Działanie zapobiegawcze 
Identyfikacja zagrożenia 
Niezgodność 
Ocena ryzyka zawodowego 
Ryzyko zawodowe 
Stanowisko pracy 
Wymaganie 
Zagrożenie
Zagrożenie znaczące 
Zdarzenie potencjalnie wypadkowe 
3. Cel oceny ryzyka zawodowego 
4. Obowiązki pracodawcy i rola służby bhp 
A. Obowiązki pracodawcy 
Kodeks pracy 
Kiedy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego 
Okresowa ocena ryzyka zawodowego 
B. Rola służby bhp 
Obowiązki osób wykonujących zadania służby
bhp 
5. Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego w firmie 
Polecenie (zarządzenie) pracodawcy o przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego w firmie 
Kto powinien oceniać ryzyko zawodowe
A. Wykaz stanowisk pracy i ich analiza 
Rozszerzenie oceny ryzyka zawodowego
na pozostałe stanowiska pracy 
B. Charakterystyka stanowiska pracy 
Elementy charakterystyki stanowiska pracy 
Wykonywane zadania 
Miejsce wykonywania zadań 
Wykaz wykonywanych czynności 
Niedogodności
Poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego oraz wymagane uprawnienia i predyspozycje 
Inne osoby, które mogą być narażone 
na ryzyko związane z charakteryzowanym stanowiskiem pracy 
C. Dodatkowe informacje 
D. Zespół do oceny ryzyka zawodowego w firmie 
Pracownicy nadzoru – kierownicy i majstrowie 
Kwalifikacje powołanych osób 
Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego 
przez podmiot zewnętrzny 
6. Informowanie o ryzyku zawodowym 
Sposób przekazywania informacji
7. etody oceny ryzyka zawodowego 
A. Wybór metody 
Akceptowalny poziom ryzyka zawodowego 
B. 
Metoda PHA (z ang. Preliminary Hazard Analysis) – wstępna analiza zagrożeń 
Parametry ryzyka 
Wzór – metoda PHA 
Szacowanie parametrów ryzyka 
Wartościowanie ryzyka 
C. Metoda matrycy ryzyka dla niemierzalnych czynników środowiska pracy wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego 
Parametry ryzyka 
Szacowanie parametrów ryzyka 
Wartościowanie ryzyka 
D. Metoda oceny ryzyka dla mierzalnych czynników środowiska pracy wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego 
Charakterystyka metody 
Czynniki mierzalne 
Wartościowanie ryzyka 
Zmniejszenie poziomu ryzyka 
Zwiększenie poziomu ryzyka 
E. Metoda Risk Score (metoda wskaźnika ryzyka) 
Wzór – metoda Risk Score 
Ocena parametrów ryzyka 

Rozdział II
Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

1. Wprowadzenie 
2. Identyfikacja zagrożeń 
Lista stanowisk pracy 
Źródła informacji o zagrożeniach 
Analiza stanowiska pracy 
Lista kontrolna 
Przykłady list kontrolnych 
Sytuacje i czynniki a zagrożenia 
Ergonomia i pracownicy 
3. Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego 
Parametry oceny ryzyka zawodowego 
Stopień możliwej straty 
Wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 
Częstość i czas narażenia na zagrożenie 
Możliwość uniknięcia lub ograniczenia strat 
Wartościowanie (ocena) ryzyka zawodowego 
Przykłady kart oceny ryzyka zawodowego 

Rozdział III
Profilaktyka ryzyka zawodowego

1. Wprowadzenie 
Charakter oceny ryzyka zawodowego 
Efekty oceny ryzyka zawodowego 
Bardzo małe ryzyko zawodowe 
2. Ocena istniejących środków 
bezpieczeństwa 
Zminimalizowanie ryzyka zawodowego 
Działania korygujące i działania zapobiegawcze 
3. Rodzaje działań profilaktycznych 
A. Eliminacja zagrożenia 
Możliwość wyeliminowania ryzyka zawodowego 
B. Ograniczanie ryzyka zawodowego 
Możliwość obniżenia poziomu ryzyka zawodowego 
Zmniejszanie zagrożenia – zastępowanie 
Środki ochrony zbiorowej 
Organizacja pracy 
Środki ochrony indywidualnej 
Pierwsza pomoc 
Przygotowanie pracowników 
C. Wybór sposobu zmniejszenia ryzyka 
zawodowego 
4. Planowanie profilaktyki 
Program naprawczy po ocenie ryzyka 
zawodowego na stanowisku pracy 
5. Skuteczność profilaktyki 
Błędy w ocenie ryzyka zawodowego 
Skutki błędów w ocenie ryzyka zawodowego 
Nieskuteczność działań profilaktycznych 

Rozdział IV
Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego

1. Proces oceny ryzyka zawodowego w firmie 
Kto powinien oceniać ryzyko zawodowe 
Wstępna faza oceny ryzyka zawodowego 
2. Dokumenty z przeprowadzonej oceny 
ryzyka zawodowego 
Dokumentacja dla pracodawcy
Dokumentacja dla pracownika 
3. zory dokumentów z praktycznym 
komentarzem 
A. 
Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy 
B. Informacja o zapoznaniu pracownika 
z ryzykiem zawodowym 
C.
Karta oceny ryzyka zawodowego wg Polskiej 
Normy PN-N-18002:2011 
D. Program naprawczy po ocenie ryzyka
zawodowego przeprowadzonej w dniach ... r. 
Rozdział V
Lista kontrolna procedury oceny ryzyka zawodowego

1. Wprowadzenie 
2. 1 pytań, na które trzeba odpowiedzieć 
– lista kontrolna 

Rozdział VI
Problemy praktyczne w 30 pytaniach
i odpowiedziach

1. Pracownik wykonujący ręczne prace 
transportowe – identyfikacja i weryfikacja 
zagrożeń 
2. Uprawnieni do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego 
3. Pracownik fizyczny – konserwator oczyszczalni ścieków – identyfikacja i weryfikacja zagrożeń 
4. cena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
pracownika administracyjno-biurowego 
zatrudnionego w dziale kadr 
5. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego 
6. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy pracownika zatrudnionego
przy pracy na wysokości (stanowisku pracy
dekarza) 
7. Instrukcja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 
8. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego pracownikaniepełnosprawnego na stanowisku 
pracy z komputerem 
9. Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym 
10. Ocena zagrożeń na stanowisku pracy 
11. Ocena ryzyka zawodowego w firmie 
produkującej substancje rakotwórcze 
12. Montażowe stanowisko pracy – identyfikacja i weryfikacja zagrożeń
13. Co robić, gdy w firmie nie przeprowadzono 
oceny ryzyka zawodowego 
14. Przechowywanie dokumentów oceny ryzyka zawodowego 
15. Centrum dokumentacyjne – identyfikacja 
zagrożeń 
16. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 
spawaczy 
17. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy kierowcy samochodu dostawczego przewożącego sprzęt rtv 
18. Ocena ryzyka zawodowego kobiet 
w ciąży i karmiących piersią 
19. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy płetwonurka 
20. Charakterystyka stanowiska pracy stolarza obsługującego stołową pilarkę tarczową z posuwem ręcznym i frezarkę dolnowrzecionową 
21. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy sprzątaczki biurowej  
22. Zadaniowa ocena ryzyka zawodowego 
23. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy nauczyciela wychowania fizycznego 
24. Informowanie pracowników o ryzyku 
zawodowym
25. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy pielęgniarki w domu 
pomocy społecznej dla psychicznie chorych 
26. Częstotliwość oceny ryzyka zawodowego 
27. Ocena zagrożeń na stanowisku pracy z tomografemkomputerowym 
28. Górnik strzałowy w chodniku węglowym
kopalni węgla kamiennego – identyfikacja 
i weryfikacja zagrożeń 
29. Ścieżka oceny ryzyka zawodowego 
w szkole 
30. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku 
pracy projektanta przy projektowaniu 
wspomaganym komputerem 

Informacje dodatkowe

TytułOcena ryzyka zawodowego
ISBN978-83-269-7180-8
Data wydania02-03-2018
SymbolUOH0041
Opis hasłowyocena ryzyka zawodowego, listy kontrolne, wzory, dokumenty, identyfikacja zagrożeń
Korzyści dla Ciebie

• bezbłędne  wypełnienie dokumentu,
• wypełnienie obowiązku,
• identyfikacja zagrożeń,
• analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób oraz prewencja w tym zakresie,  uniknięcie kar ze strony Państwowej Inspekcji Pracy

Grupa docelowasłużba bhp
FormatB5
Liczba stron122
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaRafał Kępka
AutorPraca zbiorowa
KategoriaKsiążki
79,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel