Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r.

62,90 zł

Kompleksowe omówienie zasad dokonywania oceny pracy nauczyciela od 1 września 2018 r. wraz ze wzorami nowych dokumentów opracowanych w oparciu o znowelizowane przepisy. Dokumenty zawierają aktualną treść i podstawy prawne uwzględniające zmiany w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 48h od daty wydania + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Nowelizacja Karty Nauczyciela spowodowała duże zmiany w modelu dokonywania oceny pracy nauczycieli. Publikacja stanowi kompendium wiedzy o ocenie pracy nauczyciela od 1 września 2018 r. Dokonano omówienia poszczególnych etapów postępowania czy skutków ustalenia oceny, a także procedurę i szczegółowe zasady opracowywania i wprowadzania wewnątrzszkolnego regulaminu oceny pracy nauczyciela określającego wskaźniki oceny pracy dopasowane do kryteriów oceny ustalonych przez MEN. 

Więcej informacji
Nazwa produktu Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r.
ISBN 978-83-269-7761-9
Data wydania 05.10.2018
Symbol ZOO0022
Opis hasłowy Ocena pracy nauczyciela, ocena nauczyciela, nowa ocena pracy nauczyciela, Karta Nauczyciela, regulamin oceny pracy
Korzyści dla Ciebie

W książce „Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r.” znajdziesz m.in.: szczegółowe wyjaśnienie przepisów obowiązujących od 1 września 2018 r.; omówienie poszczególnych etapów procedury oceny; skutki dokonania oceny pracy nauczyciela; zasady i wskazówki dotyczące opracowania wewnętrzprzedszkolnego regulaminu oceny pracy; zasady dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły; wzory dokumentów potrzebnych do prawidłowego dokonania oceny pracy naczyciela; harmonogram dokonywania oceny pracy nauczyciela; szczegółowe omówienie przepisów przejściowych przepisów.

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa Dyrektorzy szkół i przedszkoli
Format A5
Liczba stron 172
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Michał Kowalski, Agnieszka Kosiarz, Michał Łyszczarz, Dariusz Skrzyński

Rozdział 1. Ocena pracy nauczyciela
1.1. Wszczęcie postępowania
1.1.1. Ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu
1.1.2. Okresowa ocena pracy nauczyciela
1.1.3. Ocena pracy z inicjatywy dyrektora lub na wniosek
1.2. Zawiadomienie nauczyciela o dokonywanej ocenie
1.2.1. Zawiadomienie obowiązkowe i fakultatywne
1.2.2. Forma i termin zawiadomienia o dokonywanej ocenie
1.2.3. Skutki zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy
1.3. Ustalenie oceny pracy nauczyciela
1.3.1. Współdziałanie dyrektora z innymi organami
1.3.2. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela
1.3.3. Wybór stwierdzenia uogólniającego
1.3.4. Zapoznanie nauczyciela z projektem oceny pracy
1.4. Wydanie karty oceny pracy
1.4.1. Elementy karty oceny pracy
1.4.2. Termin na ustalenie oceny pracy nauczyciela
1.4. Odwołanie od oceny pracy
1.5. Przepisy przejściowe w procedurze oceny pracy nauczyciela
Rozdział 2. Ocena pracy dyrektora
2.1. Wszczęcie postępowania
2.2. Organ prowadzący postępowanie
2.3. Termin dokonania oceny
2.4. Kryteria podlegające ocenie
2.4.1. Obowiązki określone w ustawie Prawo oświatowe
2.4.2. Kryteria oceniane przez organ nadzoru pedagogicznego
2.4.3. Kryteria uwzględniane przez organ prowadzący
2.4.4. Wskaźniki oceny pracy dyrektora ustalone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły
2.5. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela
2.6. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy
Rozdział 3. Ocena pracy w szkołach i przedszkolach niepublicznych i niesamorządowych
Rozdział 4. Wewnątrzszkolny regulamin zawierający wskaźniki oceny pracy nauczycieli
4.1. Kryteria oceny określone w rozporządzeniu i wskaźniki określone w regulaminie
4.2. Procedura uchwalania regulaminu oceny pracy nauczycieli
4.2.1. Opracowanie projektu regulaminu
4.2.2. Przekazanie projektu regulaminu związkom zawodowym
4.2.3. Analiza opinii związków zawodowych
4.2.4. Przedstawienie regulaminu radzie pedagogicznej
4.2.5. Wprowadzenie regulaminu
Wzory dokumentów
Podstawa prawna i orzecznictwo