O NAS

Właścicielem księgarni internetowej FabrykaWiedzy.com jest Wiedza i Praktyka (www.wip.pl)

Ksiegarnia dostarcza publikacji fachowych o tematyce BHP, ochrony środowiska, systemów zarzadzania jakością, zarzadzania produkcją, ochrony danych osobowych i zarzadzania działem sprzedaży.

Publikacje sprzedawane w naszym sklepie przeznaczone są dla:

  • Specjalistów ds. ochrony środowska,
  • Specjjalistów BHP,
  • Inspektorów BHP,
  • Specjalistów SZJ
  • Pełnomocników ds. Jakości
  • Auditorów
  • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
  • Kierowników/Dyrektorów Produkcji
  • Kierowników/Dyrektorow działów sprzedaży

Wiedza i Praktyka powstało w 1997 roku. Pierwszą publikacją był „Poradnik Podatnika”, który od razu okazał się wydawniczym sukcesem. Dziś Wydawnictwo jest w dziesiątce największych wydawnictwo w Polsce, a poza „Poradnikiem Podatnika” wydaje ponad 70 publikacji cyklicznych, drukowanych, kilkaset e-booków oraz około 100 bezpłatnych e-letterów. Liczba Czytelników naszych publikacji drukowanych sięga ponad 100 tysięcy, a elektronicznych ponad milion miesięcznie.

Staramy się na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i zmieniających się wymagań naszych odbiorców. Dlatego wydawnictwo sięga po coraz nowocześniejsze środki przekazu informacji, począwszy od tradycyjnych wydawnictw papierowych, poprzez nośniki elektroniczne, publikacje w Internecie a skończywszy na materiałach wideo.

Dane spółki:
Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Warszawa (03-918), ul. Łotewska 9a
NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000008579

Wyróżnienia