Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Praktyczny komentarz do zmian ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. (E-book)

  • Ebook
29,89 zł

28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona wiele istotnych zmian, które znacząco wpłynął na codzienną praktykę wykonawców i zamawiających. Wśród nowych rozwiązań znalazły się m.in. jednolity europejski dokument zamówienia, elektronizacja postępowania, zamówienia in-house.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Sprawdź, jak zmieni się Twoja praca w związku z wejściem w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r.

Dowiedz się m.in.:
- kiedy zacznie obowiązywać wymóg elektronicznego kontaktu pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi,
- jak zmienią się terminy w procedurach o zamówienia publiczne,
- jakie nowe obowiązki mają zamawiający podczas tworzenia opisu przedmiotu zamówienia,
- jak nowelizacja wpłynęła na kryteria oceny ofert,
- kiedy i jak stosować tryb zamówień in-house,
- jak tworzyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Skorzystaj z publikacji opracowanej przez prawników z Kancelarii Czublun Trębicki

 
Więcej informacji
Nazwa produktu Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Praktyczny komentarz do zmian ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. (E-book)
Symbol 1BX0046
ISBN 978-83-269-5386-6
Data wydania 4 sie 2016
Opis hasłowy opis przedmiotu zamówienia, nowelizacja Pzp, nowelizacja Prawo zamówień publicznych, jednolity europejski dokument zamówienia, zamówienia inhouse, wadium
Korzyści dla Ciebie N/D
Grupa docelowa specjalista ds. zamówien publicznych
Format N/D
Liczba stron 38
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Duluk
Autor Piotr Trębicki, Matylda Kraszewska, Marek Sterniczuk, Magdalena Maksimiuk
Elektronizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Termin na podejmowanie czynności 
Opis przedmiotu zamówienia 
Kryteria oceny ofert i kryteria selekcji 
Zamówienia w trybie in-house 
Warunki udziału w postępowaniu 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
Wadium 
Podmioty udostępniające zasoby
Otwarcie ofert 
Rażąco niska cena 
Zmiana umowy w sprawie zamówienia 
Nowelizacja w pytaniach i odpowiedziach