Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Praktyczny komentarz do zmian ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. (E-book)

  • Ebook
25,52 zł

28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona wiele istotnych zmian, które znacząco wpłynął na codzienną praktykę wykonawców i zamawiających. Wśród nowych rozwiązań znalazły się m.in. jednolity europejski dokument zamówienia, elektronizacja postępowania, zamówienia in-house.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Sprawdź, jak zmieni się Twoja praca w związku z wejściem w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r.

Dowiedz się m.in.:
- kiedy zacznie obowiązywać wymóg elektronicznego kontaktu pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi,
- jak zmienią się terminy w procedurach o zamówienia publiczne,
- jakie nowe obowiązki mają zamawiający podczas tworzenia opisu przedmiotu zamówienia,
- jak nowelizacja wpłynęła na kryteria oceny ofert,
- kiedy i jak stosować tryb zamówień in-house,
- jak tworzyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Skorzystaj z publikacji opracowanej przez prawników z Kancelarii Czublun Trębicki

 
Więcej informacji
Product Name Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Praktyczny komentarz do zmian ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. (E-book)
Symbol 1BX0046
ISBN 978-83-269-5386-6
Data wydania 4 sie 2016
Opis hasłowy opis przedmiotu zamówienia, nowelizacja Pzp, nowelizacja Prawo zamówień publicznych, jednolity europejski dokument zamówienia, zamówienia inhouse, wadium
Grupa docelowa specjalista ds. zamówien publicznych
Liczba stron 38
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Duluk
Autor Piotr Trębicki, Matylda Kraszewska, Marek Sterniczuk, Magdalena Maksimiuk
Elektronizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Termin na podejmowanie czynności 
Opis przedmiotu zamówienia 
Kryteria oceny ofert i kryteria selekcji 
Zamówienia w trybie in-house 
Warunki udziału w postępowaniu 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
Wadium 
Podmioty udostępniające zasoby
Otwarcie ofert 
Rażąco niska cena 
Zmiana umowy w sprawie zamówienia 
Nowelizacja w pytaniach i odpowiedziach