Nowe zasady zatrudniania pielęgniarek. Praktyczne sposoby obliczania liczby etatów (E-book)

  • Ebook
29,00 zł

Od 1 kwietnia 2014 r. wszystkie podmioty lecznicze, które nie są przedsiębiorcami, zatrudniając pielęgniarki, muszą uwzględniać minimalne normy wynikające z rozporządzenia ministra zdrowia z 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach niebędących przedsiębiorcami. Zgodnie z tymi przepisami normy zatrudnienia wylicza się wg wzorów uwzględniających średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich i średni czas dyspozycyjny. E-book podpowiada, jak w praktyce stosować nowe przepisy.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Od 1 kwietnia 2014 r. do ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych uwzględnia się łącznie kilka kryteriów, m.in. zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta, liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki oraz stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń zdrowotnych. Żeby móc prawidłowo wyliczyć liczbę etatów pielęgniarskich, należy przede wszystkim prawidłowo ustalić dane wyjściowe, a więc odpowiednio ustalić okres rozliczeniowy, sposób przyporządkowania pacjentów do danej kategorii w całym okresie rozliczeniowym oraz uwzględnić przepisy szczególne, jeśli w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń takie obowiązują. Jak to zrobić? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym e-booku.

Więcej informacji
Nazwa produktu Nowe zasady zatrudniania pielęgniarek. Praktyczne sposoby obliczania liczby etatów (E-book)
Symbol 1BV0012
ISBN 978-83-269-3061-4
Data wydania 01.04.2014
Opis hasłowy pielęgniarki, położne, normy zatrudnienia pielęgniarek, etat pielęgniarski
Korzyści dla Ciebie
  • dowiesz się jak w praktyce wyliczyć liczbę etatów pielęgniarskich, uwzględniając nowe wzory i
  • jakie przepisy szczegółowe i inne wytyczne dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek zastosować;
  • zyskasz dostęp do przykładowej analizy pod kątem liczby etatów pielęgniarskich w spzoz.
Grupa docelowa menedżer placówki medycznej, dyrektor ds. pielęgniarstwa, pielęgniarka naczelna, przełożona pielęgniarek, oddziałowa, kadrowa w placówce
Format A4
Liczba stron 30
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor Jarosław Rosłon