Nowe zasady oceny pracy nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2018/2019

Cena promocyjna 19,90 zł Regular Price 49,00 zł

Od 1 września 2018 r. po raz pierwszy został wprowadzony obowiązek ustalania oceny pracy z urzędu. Jest to efekt planowanego wejścia w życie nowelizacji Karty Nauczyciela, ale
także nowego rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Od 1 września 2018 r. obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Zmodyfikowano procedurę oceniania, zmieniły się także kryteria oceny. Ocenę pracy nauczyciela bibliotekarza uzależniono od wskaźników przyjmowanych w wewnątrzszkolnym regulaminie. Wskaźniki te będą przypisywane każdemu kryterium oceny pracy, odrębnie dla każdego stopnia awansu zawodowego. Wskaźniki te powinny zostać wprowadzone w regulaminie wewnątrzszkolnym. Sprawdź, w jaki sposób dyrektor będzie obecnie dokonywać oceny i jakie wskaźniki Twojej pracy będą oceniane. Pomogą Ci w tym również dokumenty zawarte w książce oraz na płycie CD.

Więcej informacji
Nazwa produktu Nowe zasady oceny pracy nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2018/2019
ISBN 978-83-269-7796-1
Data wydania 3 paź 2018
Symbol ZOB0040
Opis hasłowy nauczyciel bibliotekarz ocena pracy nauczyciela karta oceny pracy nauczyciela
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

 • Jak wygląda procedura oceny
 • Jakie dokumenty musi wypełniać dyrektor i oceniany nauczyciel w trakcie przeprowadzania oceny
 • Jak przypisać wskaźniki do poszczególnych kryteriów
Grupa docelowa nauczyciel bibliotekarz szkolny
Format B5
Liczba stron 48
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Agnieszka Kosiarz, Michał Kowalski

Nowe zasady oceny pracy nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2018/2019

Zmienione kryteria oceny

Wprowadzenie systemu wskaźników oceny pracy

 

Rozdział 1. Procedura oceny

 • Harmonogram dokonywania oceny pracy nauczycieli
 • Zawiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu dokonywania jego oceny pracy
 • Karta samooceny pracy nauczyciela
 • Zawiadomienie rady rodziców o dokonywanej ocenie pracy
 • Zawiadomienie samorządu uczniowskiego o dokonywanej ocenie pracy
 • Polecenie służbowe dla opiekuna stażu w sprawie wydania opinii o ocenie dorobku zawodowego nauczyciela
 • Konsekwencje poszczególnych stwierdzeń uogólniających
 • Informacja o możliwości zapoznania się z projektem oceny
 • Karta oceny pracy nauczyciela
 • Pismo przekazujące odwołanie od oceny pracy
 • 3 reguły przejściowe w procedurze oceny pracy

 

Rozdział 2. Wewnątrzszkolne wskaźniki oceny pracy

 • Regulamin zawierający wskaźniki oceny pracy
 • 4 kroki w procedurze wprowadzania regulaminu zawierającego wskaźniki oceny pracy
 • Pismo w sprawie opinii na temat wprowadzenia regulaminu zawierającego wskaźniki oceny pracy
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu zawierającego wskaźniki oceny pracy
 • Jak przypisać wskaźniki do poszczególnych kryteriów
 • Przykładowe wskaźniki oceny pracy dla nauczyciela stażysty
 • Przykładowe wskaźniki oceny pracy dla nauczyciela kontraktowego
 • Przykładowe wskaźniki oceny pracy dla nauczyciela mianowanego
 • Przykładowe wskaźniki oceny pracy dla nauczyciela dyplomowanego
 • Wartości punktowe i procentowe

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego