Normy czasu pracy kierowcy według rozporządzenia (WE) 561/2006. 55 praktycznych wskazówek, jak unikać najczęściej popełnianych błędów (E-book)

  • Ebook
79,90 zł

W publikacji wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Dowiesz się, za jakie naruszenia możesz zostać ukarany. Informacje w niej zawarte pomogą we właściwym stosowaniu obowiązujących przepisów rozporządzenia nr 561.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Niniejsza publikacja powstała, aby przybliżyć najważniejsze zasady planowania czasu pracy kierowców. Obejmuje najważniejsze kwestie związane z przepisami rozporządzenia (WE) nr 561. Czytelnik znajdzie w niej wiele przykładów błędnych czynności oraz praktyczne porady, jak w danym przypadku należy postąpić prawidłowo i zgodnie z przepisami. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach kierowcy ryzykują kary oraz podpowiadamy, jak tych kar uniknąć. Wskazujemy najkorzystniejsze i bezpieczne rozwiązania problemu z czasem pracy kierowcy.

Więcej informacji
Nazwa produktu Normy czasu pracy kierowcy według rozporządzenia (WE) 561/2006. 55 praktycznych wskazówek, jak unikać najczęściej popełnianych błędów (E-book)
Symbol 3OZ0035
ISBN 978-83-269-6563-0
Data wydania 11 wrz 2017
Opis hasłowy transport, przewoźnik, czas pracy kierowcy, rozporządzenie 561/2006, kierowca
Korzyści dla Ciebie
Z publikacji czytelnik dowie się m.in.:
• czy rekompensatę za skrócenie odpoczynku trzeba odebrać w całości,
• jakie są dobre praktyki w zakresie planowania podróży, doboru miejsc odpoczynków, bezpieczeństwa kierowcy i ładunku,
• jak planować rozkład czasu pracy, aby nie naruszał prawa kierowcy do odpoczynku,
• czy kierowca w załodze może mieć dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd.
Grupa docelowa właściciel firmy transportowej, przewoźnik, zarządzający transportem, kadrowa
Format N/D
Liczba stron 220
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor praca zbiorowa

Normy czasu jazdy kierowców według rozporządzenia 561/2006

Wskazówka 1. Uniknij 3 błędów w rozpoczynaniu pracy kierowców, za które grozi kara

Wskazówka 2. Rozporządzenie 561 stosuje się tylko do przewozów na terenie WE

Wskazówka 3. Naruszenie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 to ciężkie naruszenie obowiązków kierowcy

Wskazówka 4. Gdy odpoczynek nie mieści się w ciągu dnia, można przesunąć okres rozliczeniowy

Wskazówka 5. Rekompensatę za skrócenie odpoczynku trzeba odebrać w całości

Wskazówka 6. Jeżeli kierowca zaczyna pracę o różnych porach, trzeba pilnować limitu 13 i 15 godzin

Wskazówka 7. Rekompensaty za skrócenie odpoczynku można łączyć ze sobą

Wskazówka 8. Prosty sposób na rozliczenie nadgodzin z powodu odpoczynku w dzień

Wskazówka 9. Ryzykujesz karę, robiąc rekompensatę przed odpoczynkiem

Wskazówka 10. Uniknij kar. Sprawdzaj, jak godziny odpoczynku dziennego rozkładają się w odpoczynku tygodniowym

Wskazówka 11. Odpoczynki na parkingach trzeba odbierać według określonych zasad

Wskazówka 12. Odpoczynek na parkingu – dobre praktyki w zakresie planowania podróży, doboru miejsc odpoczynków, bezpieczeństwa kierowcy i ładunku

Wskazówka 13. Odpoczynek poza bazą firmy – trzeba pamiętać o dokumentowaniu aktywności

Wskazówka 14. Rekompensatę skróconego odpoczynku tygodniowego trzeba odebrać najpóźniej w trzecim tygodniu

Wskazówka 15. Skrócony odpoczynek tygodniowy w niektórych przypadkach można odebrać w pojeździe

Wskazówka 17. Upewnij się, czy prawidłowo określasz porę nocną

Wskazówka 18. Lepiej nie wydłużać pierwszej części przerwy dzielonej

Wskazówka 19. Czas załadunku trzeba uwzględnić planując pracę i odpoczynki kierowcy

Wskazówka 20. Rok przestępny może korzystnie wpłynąć na planowanie czasu pracy kierowców

Wskazówka 21. Są możliwe odstępstwa przy odpoczynku tygodniowym w przewozach międzynarodowych okazjonalnych

Wskazówka 22. Rozkład czasu pracy oraz jego zmiany nie mogą naruszać prawa kierowcy do odpoczynku

Wskazówka 23. Kierowca może na chwilę przerwać odpoczynek, powołując się na wytyczną nr 3

Wskazówka 24. Kierowca w załodze może mieć dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd

Wskazówka 25. Opracuj dobry plan pracy kierowców w załodze i uniknij kar

Wskazówka 26. W trzech przypadkach ITD może uznać, że kierowca z załogi nie jechał w załodze i naliczyć karę

Wskazówka 27. Prosty sposób na zaplanowanie czasu jazdy kierowców w podwójnej załodze

Wskazówka 28. Odnotuj czas przesiadki między pojazdami, aby nie było luki

Wskazówka 29. Jeżeli kierowca zmieniał pojazd, musi opisać, co robił, gdy się przesiadał

Wskazówka 30. Kierowcy muszą pamiętać o rejestrowaniu dojazdu do auta

Wskazówka 31. Czas dowozu do miejsca postoju pojazdu to dyspozycyjność

Wskazówka 32. Kierowca może zjechać do bazy po za krótkiej przerwie? Tak, ale pod jednym warunkiem

Wskazówka 33. Odstępstwa od zasady odbierania odpoczynków dwuosobowej załogi są możliwe pod kilkoma warunkami

Wskazówka 34. Przerwę w jeździe musi poprzedzać choćby minuta jazdy

Wskazówka 35. Sprawdzaj, czy kierowca prawidłowo rejestruje dojazdy do auta oraz do firmy

Wskazówka 36. Przerwy w jeździe to nie to samo, co przerwy w pracy

Wskazówka 37. Nie każdy postój powyżej wymaganych 45 minut jest postojem nieuzasadnionym

Wskazówka 38. Nie ryzykuj kar! Pamiętaj, że za sczytanie danych z karty kierowcy odpowiada firma

Wskazówka 39. Kierowców jeżdżących na linii regularnej specjalnej do 50 km też obowiązują normy czasu pracy

Wskazówka 40. W przewozach na liniach regularnych specjalnych nie trzeba przechowywać tarczek

Wskazówka 41. Zasady jednej minuty nie można wykorzystywać do omijania przepisów

Wskazówka 42. Gdy kierowca jedzie raz z przyczepą, raz bez niej, powinien rejestrować „inną pracę”

Wskazówka 43. Gdy kierowca błędnie oznaczy aktywność na karcie, trzeba wyposażyć go w weekendówkę

Wskazówka 44. Pamiętaj o granicach tolerancji tachografów

Wskazówka 45. Jednorazowy błędny wpis manualny nie zawsze musi skutkować karą

Wskazówka 46. Nie zawsze trzeba używać tachografów w przewozie na potrzeby własne

Wskazówka 47. Kierowca na przyuczeniu powinien używać karty kierowcy

Wskazówka 48. Przy przewozie niektórych rodzajach odpadów trzeba używać tachografu

Wskazówka 49. To przedsiębiorca musi wykazać, że wykonuje przewozy wyłączone spod rozporządzenia nr 561/2006

Wskazówka 50. Dbaj o prawidłowe oznaczanie aktywności kierowcy podczas załadunku pojazdu

Wskazówka 51. Praktyczne sposoby prawidłowego dokumentowania czynności kierowcy

Wskazówka 52. Dojazd do bezpiecznego miejsca postoju – jak uniknąć kary

Wskazówka 53. Przekroczenie czasu pracy przy zjeździe z promu – w niektórych przypadkach możesz powołać się na art. 12 rozporządzenia 561

Wskazówka 54. Długie czekanie na rozładunek nie uzasadnia zastosowania art. 12

Wskazówka 55. Pamiętaj o różnicach w normach czasu jazdy pomiędzy umową AETR i rozporządzeniem nr 561