Niezbędnik inspektora ochrony danych – ponad 70 przydatnych wzorów dokumentów i akty prawne

99,00 zł

W publikacji znajdziesz wiele przydatnych wzorów, które ułatwią Ci wypełnianie obowiązków, które nakłada RODO. Od zgód, poprzez umowę powierzenia, aż po rejestr naruszeń – wszystkie ważne wzory w jednej publikacji. Ponadto publikacji znajdziesz treść nowej ustawy o ochronie danych osobowych, a także przydatne listy kontrolne.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Jeżeli nie masz pewności, czy dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych przygotowujesz zgodnie z RODO – tak książka jest dla Ciebie. Znajdziesz w niej przydatne wzory zgód, wniosków i rejestrów, dzięki czemu Twoja dokumentacja nie będzie zawierała błędów. Oprócz tego, zamieszczone w niej listy kontrolne pomogą Ci upewnić się, że obowiązki nałożone przez RODO wykonujesz prawidłowo.

Więcej informacji
Nazwa produktu Niezbędnik inspektora ochrony danych – ponad 70 przydatnych wzorów dokumentów i akty prawne
ISBN 978-83-269-7712-1
Data wydania 24 sie 2018
Symbol ZOR0012
Opis hasłowy RODO, ochrona danych osobowych, dane osobowe
Korzyści dla Ciebie
  • Dowiesz się, czy musisz powołać inspektora ochrony danych;
  • Przekonasz się, według jakich zasad można zgłaszać naruszenie ochrony danych;
  • Sprawdzisz, czy prawidłowo pozyskujesz zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • Upewnisz się, czy dopełniłeś obowiązku informacyjnego
Grupa docelowa Inspektor ochrony danych, administrator danych, specjalista ds. ochrony danych osobowych
Format B5
Liczba stron 152
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Zgoda na przekazanie danych osobowych z monitoringu do kontrahenta
Zgoda na powierzenie przetwarzania danych osobowych firmie IT
Wzór zgody na przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji
Zgoda pracownika na przekazanie jego danych do PFRON
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu dołączenia do bazy aktorów amatorów
Zgoda pracownika na przekazanie jego danych do banku (I)
Zgoda pracownika na przekazanie jego danych do banku (II)
Przykładowa klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
Zgoda na przekazanie danych osobowych do gminy
Zgoda na przekazanie danych osobowych z monitoringu do kontrahenta
Wzór przykładowej klauzuli zgody na przekazanie danych do Związku Komunalnego Gmin

Inspektor ochrony danych
Karta szkolenia wstępnego z zakresu ochrony danych osobowych, w tym z zakresu przepisów RODO
Lista osób, które zapoznały się z „Polityką w zakresie bezpieczeństwa
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem przepisów RODO
Test wiedzy z zasad ochrony danych osobowych
Zarządzenie wójta w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych
Zasady wykonywania czynności przez inspektora ochrony danych

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Klauzula poufności danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania
Zakres czasowy trwania upoważnienia
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla członka komisji socjalnej
Zobowiązanie członków komisji socjalnej do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i dokumentów wewnętrznych
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla członka komisji dyscyplinarnej
Procedura nadawania i odbierania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
Klauzula poufności danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Przykładowe zapisy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Przykładowe postanowienia umowne, regulujące kwestie czynności związanych z przeprowadzeniem audytu u procesora
Postanowienie o powierzeniu danych osobowych w umowie na usunięcie dokumentów z danymi osobowymi
Klauzula umożliwiająca podpowierzenie danych osobowych
Klauzula zobowiązująca do uzyskania zgody na podpowierzenie
Klauzula odpowiedzialności w umowie podpowierzenia
Klauzula informująca o konkretnym podwykonawcy
Klauzula dotycząca prawa kontroli w umowie powierzenia
Opis procesu przetwarzania danych osobowych w umowie powierzenia
Lista kontrolna: Czy podmiot przetwarzający spełnia wymogi rodo

Klauzule informacyjne
Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Klauzula obowiązku informacyjnego, którą należy umieścić w treści umowy zlecenia/dzieło/praktyki/o wolontariat
Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji
Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem drogą elektroniczną usługi niewymagającej zezwolenia
Poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika – zapis w regulaminie pracy

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe na przykładzie administratora, który jest osobą prowadzącą sklep internetowy
Wzór aktu powołania administratora systemów informatycznych
Zakres zadań administratora systemów informatycznych (ASI)
Instrukcja alarmowa
Rejestr czynności przetwarzania
Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
Przykładowe zapisy porozumienia pomiędzy przyszłymi współadministratorami
Ewidencja przydziału kluczy
Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych
Formularz zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka
Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych
Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
Instrukcja postępowania z danymi osobowymi w wersji papierowej
Instrukcja w sprawie przekazywania danych do państw trzecich
Instrukcja w sprawie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z zasadą minimalizacji
Oświadczenie o wprowadzeniu monitoringu
Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu GPS w samochodach służbowych
Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu rozmów telefonicznych
Oświadczenie pracownika o tym, że został poinformowany o wprowadzeniu
Rejestr odbiorców danych
Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora
Wniosek o udostępnienie danych osobowych
Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe w zbiorach danych
Wykaz odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych
Rejestr udostępnionych danych osobowych i podmiotów, którym udostępniono dane osobowe
Zapisy porozumienia pomiędzy przyszłymi współadministratorami
Zapisy regulaminu konkursu odnoszące się do przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu
Zapisy porozumienia pomiędzy przyszłymi współadministratorami
Zasady weryfikacji istnienia prawnie uzasadnionego interesu

Wdrażanie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – listy kontrolne
Inspektor ochrony danych
Obowiązek informacyjny
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Zgody na przetwarzanie danych osobowych
Prawa podmiotów danych
Dokumentacja ochrony danych osobowych
Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych