Nieprawidłowo zawartą umowę na czas określony warto zmienić, zanim nakaże to zrobić sąd (E-book)

  • Ebook
19,90 zł

Dzięki ebookowi dostosujesz trwające umowy terminowe z nauczycielami do stanu zgodnego z prawem. Dowiesz się także, jak uzasadnić wybór takiej umowy, by nie została podważona w sądzie i przekształcona w umowę na czas nieokreślony. 

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Dzięki e-bookowi dowiesz się, w jakich 5 przypadkach możesz zawrzeć z nauczycielem umowę o pracę na czas określony z uwagi na organizację nauczania, dostosujesz także trwające umowy terminowe z nauczycielami do stanu zgodnego z prawem. Dowiesz się także, jak uzasadnić wybór takiej umowy, by nie została podważona w sądzie i przekształcona w umowę na czas nieokreślony. 

Więcej informacji
Nazwa produktu Nieprawidłowo zawartą umowę na czas określony warto zmienić, zanim nakaże to zrobić sąd (E-book)
Symbol 1BA0062
ISBN 978-83-269-5748-2
Data wydania 16.11.2016
Opis hasłowy umowa na czas określony w szkole, organizacja nauczania, zatrudnianie nauczycieli
Korzyści dla Ciebie

Z raportu dowiesz się:

  • jak zatrudnić nauczyciela na czas określony bez obawy, że taką umowę uda się podważyć w sądzie,
  • jak naprawić błędnie zawartą umowę terminową,
  • jak uzasadnić, że długość trwania umowy jest zgodna z organizacją nauczania,
  • jak prawidłowo podać w umowie podstawę prawną nawiązania stosunku pracy,
  • w jakich 5 przypadkach uzasadnione jest zawarcie umowy terminowej z uwagi na organizację nauczania.
Grupa docelowa dyrektor szkoły, specjalista ds. kadrowo-płacowych, sekretarz szkoły, księgowy
Format N/D
Liczba stron 20
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Krzyżanowska
Autor Dariusz Skrzyński prawnik, specjalista prawa oświatowego i autorskiego

Nie możesz skorzystać z zarzutu przedawnienia

Wykaż, na czym polegała przyczyna wynikająca z organizacji nauczania

Jest co najmniej 5 przypadków uzasadniających zawarcie umowy terminowej z uwagi na organizację nauczania  

Wykaż, że długość trwania umowy jest zgodna z organizacją nauczania

Wykaż, że liczba umów wynika z organizacji nauczania

Wpisz do umowy podstawę prawną nawiązania stosunku pracy

Rodzaj umowy zawartej z nauczycielem w każdym czasie możesz zmienić w drodze porozumienia stron