FabrykaWiedzy.com
Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie podatkowym
Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie podatkowym

Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie podatkowym

Publikacja Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie podatkowym to wnikliwa analiza obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Zawiera także szczegółowo umotywowane propozycje zmian legislacyjnych.W publikacji przedstawiono obowiązujący model następstwa prawnego spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie podatkowym, co wiązało się z dokonaniem wykładni i analizy przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw podatkowych. Wskazano ponadto wady tego modelu, w tym także takie, które stoją na przeszkodzie przejmowaniu przez spadkobierców majątkowych praw i obowiązków na gruncie przepisów prawa podatkowego pod tytułem ogólnym. Monografia obejmuje wiele zagadnień związanych z następstwem prawnym spadkodawców i zapisobierców zwykłych, a w szczególności: • rodzaj następstwa prawnego spadkobierców i zapisobierców zwykłych wprowadzony przez Ordynację podatkową, • rozumienie określenia „majątkowe prawa i obowiązki”, o którym mowa w art. 97 § 1 tej ustawy, • tryby postępowania regulowane przez Ordynację podatkową w zakresie następstwa prawnego spadkobierców i zapisobierców, • zakres podmiotowy następstwa procesowego w razie śmierci strony postępowania podatkowego.Opracowanie adresowane jest do prawników praktyków: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, a także doradców podatkowych, pełnomocników podatników, urzędników aparatu podatkowego i skarbowego, asystentów i aplikantów sądowych. Powinno zainteresować też osoby, które mogą być m.in. spadkodawcami, spadkobiercami i zapisobiercami.Dr Stefan Babiarz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor monografii, komentarzy, artykułów i glos z zakresu prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych oraz procedur podatkowych i postępowania sądowoadministracyjnego.

99,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułNastępstwo prawne spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie podatkowym
ISBN9788376206981
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron328
WydawcaLexisNexis
AutorBabiarz Stefan
KategoriaPodatki
99,00 zł

brutto

Reklama
pixel