Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole. Praktyczne zastosowanie nowych przepisów. Stan prawny: Styczeń 2019

  • Bestseller
69,90 zł

Książka "Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu - praktyczne zastosowanie nowych przepisów" to zbiór przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego oraz ich interpretacji i dokumentów szkolnych związanych z nadzorem pedagogicznym. Publikacja zawiera szczegółowo omówione nowe przepisy oświatowe - zadania dyrektora, formy sprawowanego nadzoru, zadania organu nadzoru pedagogocznego. Książka i płyta CD zawierają ponad 40 aktualnych dokumentów, gotowych do edytowania i zastosowania w placówce.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Materiał opisuje nowe zadania dyrektora szkoły oraz organu kontroli związane z nadzorem pedagogicznym.

Publikacja to kompleksowe kompendium wiedzy na temat sprawowania nadzoru, prowadzonej dokumentacji, przeprowadzania poszczególnych czynności związanych z nadzorem pedagogicznym w szkole i przedszkolu.

Wszystkie dokumenty są opracowane na podstawie nowych przepisów oświatowych i uwzględniają zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku.

Płyta CD dołączona do publikacji zawiera ponad 40 wzorów dokumentów, gotowych do zastosowania w każdej szkole. Publikacja pozwoli usystematyzować wiedzę z zakresu nadzoru pedagogicznego, wskaże zgodny z prawem sposób postępowania oraz gotowe, praktyczne i prawidłowe rozwiązanie.

Więcej informacji
Product Name Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole. Praktyczne zastosowanie nowych przepisów. Stan prawny: Styczeń 2019
ISBN 978-83-269-8113-5
Data wydania 11 lut 2019
Symbol ZOO0028
Opis hasłowy Nadzór pedagogiczny, nadzór pedagogiczny 2019, ewaluacja wewnętrzna, obserwacja zajęć
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

• jakie zadania związane z nadzorem pedagogicznym spoczywają na dyrektorze szkoły;

• jakie obowiązki ma organ kontrolujący;

• jak powinna wyglądać procedura opracowywania planu nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny;

• jak właściwie monitorować pracę szkoły, w tym realizację podstawy programowej;

• jakie dokumenty należy opracować w związku z nadzorem pedagogicznym

Grupa docelowa Dyrektorzy szkół
Format A5
Liczba stron 164
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Zofia Rudzińska


Wstęp
Rozdział 1. Nadzór pedagogiczny kuratora oświaty
1.1. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty
1.2. Kontrola
1.3. Monitorowanie
1.4. Ewaluacja zewnętrzna
1.4.1. Etap przygotowawczy
1.4.2. Czynności badawcze
1.4.3. Wyniki ewaluacji
1.4.4. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego
w kwestii ewaluacji .
1.4.5. Program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
1.4.6. Platforma elektroniczna
1.5. Wspomaganie
1.5.1. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej we wspomaganiu
szkół
1.6. Placówki doskonalenia zawodowego w procesie wspomagania
1.6.1. Biblioteki publiczne a wspomaganie
Rozdział 2. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/przedszkola
2.1. Plan nadzoru pedagogicznego
2.2. Ewaluacja wewnętrzna
2.3. Kontrola
2.4. Wspomaganie
2.5. Monitorowanie
2.6. Diagnozowanie
2.7. Terminarz czynności dyrektora
Rozdział 3. Wymagania państwa wobec szkół i placówek
3.1. Przykłady działań, które należy podjąć, by zrealizować wymagania
sformułowane wobec szkoły
3.2. Przykłady działań, które należy podjąć, by zrealizować wymagania
sformułowane wobec przedszkola
Rozdział 4. Materiały do wykorzystania
4.1. Scenariusz rady pedagogicznej opracowującej wyniki nadzoru
pedagogicznego
4.2. Projekt uchwały rady pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobów
wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego dyrektora
szkoły/przedszkola
4.3. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły
4.4. Aneks do planu nadzoru pedagogicznego
4.5. Projekt planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola
4.6. Arkusze obserwacji zajęć
4.6.1. Materiały pomocnicze do obserwacji zajęć umiejętności
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
4.6.2. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych – kształcenie umiejętności
określonych w podstawie programowej
4.6.3. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych – zastosowanie zalecanych
sposobów i warunków realizacji podstawy programowej
4.6.4. Materiały pomocnicze do obserwacji lekcji – indywidualizacja
procesu nauczania
4.6.5. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych – indywidualizacja
procesu nauczania
4.6.6. Materiały pomocnicze do obserwacji lekcji – umiejętności
i zalecane warunki realizacji określone w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego
4.6.7. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych – kształtowanie
umiejętności określonych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego
4.6.8. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych – wykorzystanie
zalecanych warunków realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego
4.6.9. Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego
4.6.10. Arkusz kontroli dziennika zajęć pozalekcyjnych
4.6.11. Arkusz kontroli dziennika zajęć przedszkola
4.6.12. Arkusz analizy karty wycieczki
4.6.13. Arkusz obserwacji zajęć świetlicowych
4.6.14. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami
4.6.15. Karta działań nauczyciela
4.6.16. Arkusz kontroli informacji o gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej
Podstawa prawna