FabrykaWiedzy.com
Leasing w praktyce (E-book)
Leasing w praktyce

Leasing w praktyce (E-book)

Leasing to alternatywa kredytu inwestycyjnego dla każdej firmy, zarówno rozpoczynającej działalność, jak i w fazie rozwoju. Z poradnika dowiesz się, jak możesz w praktyce korzystać z tego narzędzia finansowego.

83,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Leasingować można samochody, maszyny, nieruchomości. Każda firma może skorzystać z tego narzędzia finansowego. Zawierając umowę leasingu warto jednak wiedzieć, jakie haczyki i pułapki mogą się w niej znaleźć. Ponadto warto zdawać sobie sprawę z tego, jaki rodzaj leasingu dla jakiej firmy jest najkorzystniejszy. Poradnik odpowiada na wszelkie pytania związane z korzystaniem z tego narzędzia. W książce znajdują się również odpowiedzi ekspertów na najczęściej powtarzające się pytania dotyczące aspektów podatkowych związanych z leasingiem oraz najciekawsze orzeczenia.

Spis treci

Rozdział I

Leasing w praktyce

I. Dlaczego warto sięgnąć po leasing

1. Korzyści dla firm rozwijających się

2. Korzyści dla firm rozpoczynających działalność

II. Leasing jako alternatywa lub uzupełnienie kredytu

1. Kredyt: plusy i minusy

2. Leasing: zalety i wady

3. Kredyt czy leasing

III. Leasing w planach finansowych

IV. Leasing a dotacje unijne

Rozdział II

Rodzaje leasingu

I. Oferta firm leasingowych

II. Leasing operacyjny i finansowy

1. Leasing operacyjny

2. Leasing finansowy

3. Co jest korzystniejsze – leasing operacyjny czy finansowy

III. Leasing pośredni i bezpośredni

IV. Leasing rzeczy ruchomych, używanych i nieruchomości

V. Leasing zwrotny i dewizowy

VI. Leasing odnawialny

1. Co jest korzystniejsze – leasing odnawialny czy tradycyjny

VII. Leasing zwrotny

VIII. Leasing operacyjny, finansowy i zwrotny razem

IX. Vendor leasing

X. Leasing konsumencki

1. Kredyty balonowe

2. Kredyty 50 na 50

3. Leasing prywatny

Rozdział III

Umowa leasingu

I. Strony umowy
1. Prawa i obowiązki finansującego

2. Prawa i obowiązki korzystającego

2.1. Korzystanie z rzeczy

2.2. Płatność rat

2.3. Utrzymanie rzeczy w należytym stanie

2.4. Utrata rzeczy

2.5. Ubezpieczenie

2.6. Odstąpienie od umowy

II. Ogólne warunki umów leasingu

III. Postanowienia ogólne

1. Zmiana treści OWUL

2. Obowiązki przedsiębiorcy

3. Rozstrzyganie sporów

4. Rozwiązanie umowy

5. Okres trwania umowy

IV. Przedmiot leasingu

1. Obowiązki korzystającego

2. Dostarczenie przedmiotu leasingu

V. Wynagrodzenie finansującego

1. Ustalanie wysokości opłat leasingowych

2. Zmiana wysokości opłat leasingowych

3. Terminy płatności

4. Opóźnienia płatności

5. Koszty dodatkowe

VI. Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu leasingu

1. Odpowiedzialność finansującego i korzystającego

2. Warunki ubezpieczenia

3. Zawarcie umowy ubezpieczenia

4. Obowiązki przedsiębiorcy w razie szkody

VII. Wypowiedzenie umowy leasingu

1. Wada przedmiotu leasingu

2. Niewywiązywanie się z obowiązków

3. Opóźnienia w płatnościach

VIII. Wygaśnięcie umowy leasingu z powodu zniszczenia lub utraty przedmiotu leasingu

IX. Wady przedmiotu leasingu, naprawy i konserwacja

X. Zakończenie umowy leasingu

Rozdział IV

Wybór firmy leasingowej

I. Czym się kierować przy wyborze firmy leasingowej

1. Opinia na rynku

2. Branża

3. Pozycja finansującego

II. Negocjacje warunków finansowych

1. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych

2. Działania w przypadku szkody
III. Leasing w pakiecie

IV. Cesja zobowiązania leasingowego

V. Specjalizacje na rynku leasingu

VI. Własny plan finansowy

VII. Dedykowany doradca leasingowy

VIII. Pośrednictwo leasingowe

Rozdział V

Leasing nieruchomości

I. Standardowa oferta rynkowa

1. Leasing operacyjny nieruchomości

2. Leasing finansowy nieruchomości

3. Leasing zwrotny

II. Ryzyko w leasingu nieruchomości

III. Kiedy i dla kogo leasing nieruchomości jest najkorzystniejszy

Rozdział VI

Leasing samochodów i innych pojazdów

I. Oferta rynkowa

II. Leasing samochodów osobowych

1. Leasing odnawialny a operacyjny

3. Leasing z wysokim wykupem

4. Leasing konsumencki

5. Wynajem długoterminowy

III. Leasing samochodów ciężarowych

IV. Leasing quadów i motocykli

V. Leasing jachtów i łodzi

Rozdział VII

Leasing maszyn i urządzeń

I. Jak korzystnie leasingować maszyny oraz urządzenia

II. Leasing maszyn drogowych i budowlanych

1. Produkty ubezpieczeniowe

2. Polisy pomocy prawnej

III. Leasing innych maszyn i urządzeń

1. Maszyny i urządzenia stosowane w branży piekarniczej oraz cukierniczej

2. Maszyny i urządzenia poligraficzne

3. Maszyny do obróbki metalu

4. Maszyny do obróbki drewna

IV. Leasing sprzętu komputerowego i biurowego

Rozdział VIII

Ubezpieczenia

I. Leasing assistance

II. Ubezpieczenia straty finansowej GAP

1. Ochrona ubezpieczeniowa
2. Składka ubezpieczeniowa

3. Wyłączenia

4. Wypłata odszkodowania

III. Ubezpieczenie ochrony prawnej dla leasingobiorców

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

2. Wyłączenia

IV. Ubezpieczenie typu bezpieczna rata

Rozdział IX

Leasing dla wybranych grup biznesowych

I. Leasing dla małych i średnich firm

II. Leasing dla prawników i księgowych

III. Leasing dla medyków

IV. Leasing dla rolników

Rozdział X

Leasing w praktyce

I. Orzecznictwo sądów i interpretacje organów podatkowych

1. Wycena wartości przedmiotu leasingu należy do biegłego

Stan faktyczny

Stanowisko sądu

Komentarz eksperta

2. Pełne odliczenie VAT przy leasingu możliwe przez 6 miesięcy

Stan faktyczny

Stanowisko sądu

Komentarz eksperta

3. Po cesji leasingu nowy korzystający ma prawo zaliczyć raty leasingowe w koszty podatkowe

Stan faktyczny Stanowisko sądu

4. Wydatki związane z wcześniejszym rozwiązaniem leasingu firma zaliczy do kosztów

Stan faktyczny

Stanowisko organu podatkowego

5. Opłata wstępna w leasingu jest pośrednim kosztem podatkowym

Stan faktyczny

Stanowisko organu podatkowego

Komentarz eksperta

II. Pytania przedsiębiorców i odpowiedzi ekspertów

1. Opłata manipulacyjna w leasingu jest kosztem pośrednim

2. Samochód wykupiony z leasingu a likwidacja spółki cywilnej

3. Wykup mebli z leasingu

4. Opłata manipulacyjna w leasingu jest kosztem pośrednim

5. Podnajem samochodów wziętych w leasing

6. Auto z leasingu jako koszt uzyskania przychodu 

Informacje dodatkowe

TytułLeasing w praktyce (E-book)
Symbol3OQ0013
ISBN978-83-269-2831-4
Data wydania31-03-2014
Opis hasłowyleasing
Korzyści dla Ciebie
  • Będziesz świadomy, jak zawierać umowę, by wystrzegać się pułapek z nią związanych lub zawartych w OWUL (ogólnych warunkach umowy leasingowej). 
  • Dowiesz się, co możesz leasingować, kiedy i gdzie (od samochodów poprzez maszyny i urządzenia aż do nieruchomości).
  • Przeczytasz, jaki rodzaj leasingu jest najkorzystniejszy dla konkretnego przedsiębiorcy i w odniesieniu do konkretnego przedmiotu leasingu.
Grupa docelowaprzedsiębiorcy, właściciele, prezesi, księgowi
FormatA4
Liczba stron116
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaWeronika Wota
AutorZbigniew Biskupski
KategoriaZarządzanie
83,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel